Sinogeorgos Dim - ©Mynima-Hellas.com

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ : ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΣΟ ΣΕ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ : ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΣΟ ΣΕ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ
Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟ ΤΟΥ ΡΙΓΑΝΟΚΑΜΠΟΥ

Η έγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη του έργου «Μετατροπή εγκαταστάσεων Α.Σ.Ο. σε εκθεσιακό χώρο» προϋπολογισμού 7.900.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος), είναι το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης και συζητείται αυτή την ώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Εισηγητής είναι ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Χρήστος Κορδάς και η εισήγηση έχει ως εξής:

«Στην πόλη της Πάτρας το οικοδομικό συγκρότημα του Αυτόνομου Σταφιδοπαραγωγικού Οργανισμού (Α.Σ.Ο.) προσφέρεται ιδανικά, τόσο λόγω του μεγέθους του όσο και λόγω της πολυδιάσπασης των όγκων του, να παραλάβει και να συστεγάσει ποικίλες διαφορετικές λειτουργίες και πολιτιστικές δραστηριότητες. Το κτίριο παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα της αυτονομίας των επιμέρους χρήσεων με ανεξάρτητες εισόδους διακίνησης επισκεπτών και εξυπηρέτησης των λειτουργικών αναγκών των προτεινόμενων χρήσεων.

Το κτίριο παρουσιάζει κάποιες ζημιές και κατ’ επέκταση ανάλογη επικινδυνότητα αν δεν γίνουν εργασίες επέμβασης σε ενδεχόμενο μεγάλο σεισμικό φαινόμενο. Η σημερινή του κατάσταση που οφείλεται στην μακρόχρονη εγκατάλειψη – έλλειψη συντήρησης του κτιρίου για μεγάλο χρονικό διάστημα, στην έντονη υγρασία γεγονότα που είχαν ως αποτέλεσμα στοιχεία του οπλισμένου σκυροδέματος να έχουν υποστεί διάβρωση καθώς και οι οπλισμοί τους ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζουν ορισμένες ρηγματώσεις και παραμορφώσεις.

Σκοπός της επέμβασης είναι το κέλυφος μιας εγκαταλελειμμένης βιομηχανικής εγκατάστασης να υποδεχθεί επιτυχώς χρήσεις πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα, ξένες προς την αρχική χρήση του κτιρίου. Τα τελευταία χρόνια ανάλογες αλλαγές χρήσεων έχουν πραγματοποιηθεί, με επιτυχία στις περισσότερες περιπτώσεις, σε πολλές ελληνικές πόλεις.

Το δομημένο περιβάλλον που περικλείει το κτίριο της Α.Σ.Ο. θεωρείται υποβαθμισμένο, περιλαμβάνοντας χρήσεις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, εμπορικές και κατοικίας.  Η πραγματοποίηση σχεδιαζόμενων επεμβάσεων στην ευρύτερη περιοχή του λιμένα, θα αναβαθμίσει τη συγκεκριμένη περιοχή προσελκύοντας χρήσεις εμπορικού, ψυχαγωγικού και πολιτιστικού χαρακτήρα.

Οι χρήσεις που προτείνονται για το κτίριο έχουν ως στόχο την αποκατάσταση, ή για την ακρίβεια τον επαναπροσδιορισμό, της ταυτότητας του χώρου, την ανάπλαση και αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής, την δημιουργία ενός τοπόσημου – σημείου αναφοράς, τόσο των κατοίκων της Πάτρας όσο και των επισκεπτών της.

Στα πλαίσια του συνολικού κτιριολογικού προγράμματος προβλέπεται η διαμόρφωση ενός πολυχώρου ο οποίος θα περιλαμβάνει πολιτιστικούς, αθλητικούς, εκθεσιακούς και χώρους ψυχαγωγίας, καθώς και συμπληρωματικές βοηθητικές χρήσεις και καταστήματα υγιεινομικού ενδιαφέροντος. Όλες οι χρήσεις είναι στεγασμένες στα υπάρχοντα κελύφη. Έτσι η πολυμορφικότητα του χώρου αξιοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Για το λόγο αυτό η μελλοντική λειτουργία του συγκροτήματος, προτείνεται με γνώμονα τις αντίστοιχες ανάγκες των κατοίκων και την οικονομική βιωσιμότητά του, επαναπροσδιορίζοντάς το όχι μόνο ως πολιτιστικό αλλά και ως οικονομικό – κοινωνικό σημείο αναφοράς για την πόλη.

Τέλος, απώτερος στόχος είναι η ίδια η ανάδειξη και προστασία του κτιρίου και της ιστορίας του καθώς αποτελεί σημαντικό μνημείο της βιομηχανικής κληρονομιάς της Ελλάδας. Σημειώνεται ότι εντός του κτιρίου βρίσκονται ιδιαίτερης αξίας παλαιότατα μηχανήματα επεξεργασίας σταφίδας. Για το λόγο αυτό στις χρήσεις που δίνονται σε κάθε τμήμα του έχει ληφθεί υπόψη και η αρμονική συνύπαρξη με το υπάρχον κέλυφος καθώς η χρήση είναι αυτή που θα εξασφαλίσει και την μακροβιότητα του ίδιου του κτιρίου.

Ο Δήμος Πατρέων, έχοντας την αρμοδιότητα για τη διαχείριση, την αξιοποίηση και την εκμετάλλευση της δημοτικής και κοινοτικής περιουσίας  και την κατασκευή,  συντήρηση και διαχείριση δημοτικών και κοινοτικών κτιρίων {σύμφωνα με την περ.12 του τομέα (α) του άρ.75 του Ν.3463/2006 (114 Α’) }, εμπίπτει στην κατηγορία των δυνητικών δικαιούχων για την υποβολή πρότασης για την χρηματοδότηση του έργου «Μετατροπή εγκαταστάσεων Α.Σ.Ο. σε εκθεσιακό χώρο» συνολικού προϋπολογισμού 7.900.000€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) από τον ανωτέρω πρόγραμμα.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα:

 

Α) Την έγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη του έργου «Μετατροπή εγκαταστάσεων Α.Σ.Ο. σε εκθεσιακό χώρο» συνολικού προϋπολογισμού 7.900.000€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος)

Β) Την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες».

 

Επίσης ,

ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟ ΤΟΥ ΡΙΓΑΝΟΚΑΜΠΟΥ

Πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου είναι η διαμόρφωση του χώρου του πρώην σκουπιδότοπο στο Ριγανόκαμπο σε Ανατολικό Πάρκο και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών και πρωτοβουλιών από την Δημοτική Αρχή.

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Χρήστος Κορδάς, ο οποίος ανέφερε τα εξής:

«Ως δημοτική αρχή, διεκδικούμε από τις μέχρι σήμερα κυβερνήσεις, το χώρο του παλιού σκουπιδότοπου του Ριγανόκαμπου, ώστε αυτός να διαμορφωθεί σε χώρο πρασίνου της πόλης μας . Σήμερα η έκταση αυτή, περίπου 130 στρεμμάτων, που διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ Α.Ε., συνεχίζει να είναι εγκαταλειμμένη και αναξιοποίητη. Γεμάτη μπάζα, σκουπίδια και λιμνάζοντα νερά.

Έχουμε εισπράξει μια απαράδεκτη κωλυσιεργία και αδιαφορία στο να μας απαντήσουν στο αίτημα της απόδοσης του χώρου στον πατραϊκό λαό.

Η δημοτική αρχή εκφράζοντας την ομόφωνη απόφαση όλων των συλλόγων και κατοίκων της περιοχής, στηρίζει τον αγώνα για την παραχώρηση της έκτασης, η οποία ανήκει δικαιωματικά στο λαό και όχι σε εταιρίες εκποίησης της δημόσιας περιουσίας, απαιτώντας από την κυβέρνηση να την παραχωρήσει. Δε ζητάει το χώρο για να εκποιηθεί  από τον Δήμο σε επενδυτές, αλλά για να καλύψει τις τεράστιες ελλείψεις της Πάτρας για χώρους πρασίνου, άθλησης, περιπάτου, αναψυχής και πολιτισμού.

Οι περίπου 300.000 κάτοικοι του Δήμου Πατρέων, διαθέτουν ελάχιστους ελεύθερους χώρους ενώ χάνονται διαρκώς εκατοντάδες στρέμματα θεσμοθετημένων πλατειών του εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλεως. Αυτό λόγω της ελλιπούς χρηματοδότησης της τοπικής διοίκησης από τον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε να γίνονται οι απαραίτητες αποζημιώσεις των ιδιοκτητών της γης και να διασφαλίζονται οι κοινόχρηστοι χώροι.

Το θέμα ετέθη από τον Δήμαρχο και στην πρόσφατη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο με τον Κ. Πρωθυπουργό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο σε παλαιότερη συνεδρίασή του που αφορούσε το Τεχνικό Πρόγραμμα για το 2017 σαφώς έχει τοποθετηθεί θετικά για την αξιοποίηση αυτού του χώρου . Επίσης προγραμματίστηκε και έγινε σύσκεψη με όλους τους φορείς της περιοχής αντίστοιχου περιεχομένου.

 

Φέρνουμε το θέμα αυτοτελώς στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί θέλουμε να ενισχύσουμε αυτή τη δίκαιη διεκδίκηση και να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες ενέργειες, που να υπηρετούν την απόδοσή του στον πατραϊκό λαό.

 

Με βάση τα παραπάνω το Δημοτικό Συμβούλιο προτείνουμε να αποφασίσει:

 

1)      Απαιτούμε από την κυβέρνηση, την άμεση παραχώρηση στο Δήμο Πατρέων της χρήσης του χώρου για πενήντα (50) χρόνια για χρήσεις που συνάδουν με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και τον αναδασωτέο χαρακτήρα του.

2)      Να χρηματοδοτηθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό οι απαραίτητες εργασίες διαμόρφωσης του χώρου.

3)      Προχωράμε σε συνεργασία με τους φορείς της περιοχής, προκειμένου να γίνει πραγματικότητα η δημιουργία του νέου μεγάλου «Ανατολικού Πάρκου» της πόλης μας. Συγκεκριμένα στις 27 Μαΐου 2017 ξεκινούν στο Ριγανόκαμπο, οι απαραίτητες, αρχικά, εργασίες γενικού καθαρισμού του χώρου και διαμόρφωσης οδών πρόσβασης για περίπτωση πυρκαγιάς.

 

Οργανώνουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις στο χώρο την Κυριακή 2 Ιουλίου και την Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017.

Καλούμε τους φορείς και τον λαό της πόλης μας και της περιοχής να στηρίξουν αποφασιστικά αυτές τις πρωτοβουλίες, γνωρίζοντας ότι αυτός είναι καθοριστικός παράγοντας για την παραχώρηση του χώρου και ότι μόνο η μαζική κινητοποίηση τους μπορεί να φέρει θετικά αποτελέσματα».

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ [dimospatras@gmail.com]

Share This PostΤελευταίες Ειδήσεις

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.