Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή δεκαπέντε (15) υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών

 

Αθήνα, 11 Απριλίου 2017

 

 

 

 

Την Τρίτη 30 Μαΐου 2017 και ώρα 10:00 θα αρχίσει στο Υπουργείο Εξωτερικών ο διαγωνισμός για την εισαγωγή στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών δεκαπέντε (15) υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την ελληνική ιθαγένεια, να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους, να έχουν πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής και, προκειμένου για άνδρες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές.

Τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν, ο τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού, τα εξεταστέα μαθήματα κλπ. ορίζονται στο Προεδρικό Διάταγμα 17/1999 (ΦΕΚ Α ́10), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 23/2017 καθώς και στο πλήρες κείμενο της Προκήρυξης.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η υποβολή (αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου με σχετική εξουσιοδότηση) ή η αποστολή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και την ένδειξη «Για το διαγωνισμό των Ακολούθων» στο Υπουργείο Εξωτερικών (ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης, Ακαδημίας 1, 10671, Αθήνα-γραφείο 208, ώρες 11:00-13:00 καθημερινά, τηλ.: 210-3681139, 3681138) αίτησης συμμετοχής -υπεύθυνης δήλωσης σε ειδικό έντυπο, μαζί με πρόσφατη φωτογραφία διαβατηρίου ή ταυτότητας και λοιπά δικαιολογητικά, από την επομένη της δημοσιεύσεως της προκήρυξης στο Φ.Ε.Κ. μέχρι και την Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017. Η εμπρόθεσμη ταχυδρομική αποστολή αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Το έντυπο συμμετοχής, το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης, και άλλα συναφή στοιχεία (Προεδρικό Διάταγμα 23/2017 και ενδεικτική βιβλιογραφία) είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών:

http://www.mfa.gr//dinatotites-epaggelmatikis-stadiodromias-sto-ypex/diplomatikos-klados/

ΥΠΕΞ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ [pressof3@mfa.gr]
ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΣΕΠ 4Κ/2017 – εβδομήντα (70) θέσεων προσωπικού

Αθήνα, 4 Απριλίου 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  / ΑΣΕΠ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 4Κ/2017

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 4Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 13/31-3-2017 τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα (70) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.).
Το ΦΕΚ της προκήρυξης διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 26 Απριλίου 2017 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 10 Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη.
Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 4Κ/2017
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510
Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 15ης  Μαΐου 2017, ημέρας Δευτέρας.

πηγη : ΑΣΕΠ

donate button
Please choose the payment system to make a donation
12,5στρ. Αγρόκτημα με 7στρ. Θερμοκήπια Ν. Μαγνησία Θεσσαλονίκης (Δήμος Εχεδώρου) 10 Χλμ από την κεντρική Λαχαναγορά

12,5στρ. Αγρόκτημα με 7στρ. Θερμοκήπια

Ν. Μαγνησία Θεσσαλονίκης (Δήμος Εχεδώρου)

10 Χλμ από την κεντρική Λαχαναγορά

donate button
Please choose the payment system to make a donation

Σε πλήρη λειτουργία, με νερό, ρεύμα, σύστημα θέρμανσης υγραερίου, πηγάδι & αγροικία.

Ιδανικό για νέους αγρότες, δύο οικογένειες ή γεωπόνους.

Διατίθεται είτε για πώληση είτε για ενοικίαση.

Για περισσότερες πληροφορίες & φωτογραφίες ΕΔΩ       

donate button
Please choose the payment system to make a donation

Visitors online – 669:
users – 17
guests – 381
bots – 271

The maximum number of visits was – 2017-03-24:
all visits – 50854:
users – 146
guests – 25218
bots – 25490
browser – Safari 3.0.4

Μπάμπης Φιλαδαρλής 6932377300
Πτυχιούχος νηπιαγωγός παραδίδει μαθηματα

Πτυχιούχος νηπιαγωγός του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία με προυπηρεσία αναλαμβάνει τη : α) μελέτη παιδιών πρώτων τάξεων δημοτικού ,β) δημιουργική απασχόληση και φύλαξη.Τιμές προσιτές.Τηλ: 6957018379 (whats up)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Κ/2017 ,135) ASEP – θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης,

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ / ASEP

Γνωστοποιείται ότι εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 2Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 5/13-2-2017 και ΦΕΚ 8/15-2-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν τριάντα πέντε (135) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες).
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., (Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Ε΄).
Σχετικά επισημαίνονται και τα ακόλουθα :
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει με την πάροδο της 15ης  Μαρτίου 2017, ημέρας Τετάρτης.
Η συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων, με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, στο ΑΣΕΠ, μέχρι και την 20η Μαρτίου 2017, ημέρα Δευτέρα, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 2Κ/2017
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510
αναγράφοντας στο φάκελο την κατηγορία (ΠΕ ή ΤΕ) της οποίας θέσεις διεκδικούν.
Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, συνιστάται στους υποψήφιους να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής.
Το ΑΣΕΠ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες.
Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή (δικαιολογητικά, τίτλοι σπουδών κτλ.) οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100, εργάσιμες
ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00) ή  μέσω email στο enimerosi@asep.gr
Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100):
Τις εργάσιμες ημέρες
Κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 20:00
Τις αργίες
Κατά τις ώρες 12:00 μέχρι 18:00
ή  μέσω email στο helpdesk@asep.gr
Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται απαραίτητο οι υποψήφιοι να συμβουλεύονται τις Συχνές Ερωτήσεις, τα Εγχειρίδια Χρήσης και τον Ηλεκτρονικό Οδηγό της Προκήρυξης (Βοήθεια → Συχνές Ερωτήσεις ή e-Οδηγός 2Κ/2017 ή Εγχειρίδια Χρήσης) πριν την επικοινωνία τους με το ΑΣΕΠ.
ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2Κ/2017 ΑΣΕΠ ,εκατόν τριάντα πέντε (135) θέσεων τακτικού προσωπικού ΠΕ &ΤΕ , του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Αθήνα, 17  Φεβρουαρίου 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2Κ/2017
Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 2Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 5/13-2-2017 και ΦΕΚ 8/15-2-2017 τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν τριάντα πέντε (135) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες).
Τα ΦΕΚ της προκήρυξης διατίθενται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Ε΄).
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει την 1 Μαρτίου 2017 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 15 Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη.
Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 2Κ/2017
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510
αναγράφοντας στο φάκελο την κατηγορία (ΠΕ ή ΤΕ) της οποίας θέσεις διεκδικούν.
Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 20ης  Μαρτίου 2017, ημέρας Δευτέρας.
ΑΣΕΠ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 5Κ/2016, 6Κ/2016 & 7Κ/2016

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2017

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
5Κ/2016, 6Κ/2016 & 7Κ/2016

Ανακοινώνεται ότι οι προθεσμίες υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στις Προκηρύξεις 5Κ/2016, 6Κ/2016 και 7Κ/2016 του ΑΣΕΠ παρατείνονται ως εξής:
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων στην Προκήρυξη 5Κ/2016 (ΦΕΚ 12/21-12-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ογδόντα (80) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.), παρατείνεται εκ νέου μέχρι την 3η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων στην Προκήρυξη 6Κ/2016 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 13/21-12-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ενενήντα τριών (93) θέσεων τακτικού προσωπικού, κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) του Υπουργείου Υγείας, παρατείνεται εκ νέου μέχρι την 7η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη.
Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων, με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, στο ΑΣΕΠ, παρατείνεται και για τις δύο Προκηρύξεις (5Κ/2016 και 6Κ/2016) μέχρι τη 10η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων στην Προκήρυξη 7Κ/2016 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 14/30-12-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων εξακοσίων εξήντα έξι (1.666) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας, παρατείνεται  μέχρι τη 15η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη.
Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων, με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, στο ΑΣΕΠ, παρατείνεται για την Προκήρυξη 7Κ/2016 μέχρι την 20η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα.

Περαιτέρω, επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Οι εργασίες ενίσχυσης της υποδομής του πληροφοριακού συστήματος του ΑΣΕΠ βρίσκονται σε εξέλιξη και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ολοκλήρωσής τους στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
Δέσμευση του ΑΣΕΠ αποτελεί η διασφάλιση της συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων υποψηφίων στις ανωτέρω Προκηρύξεις.

ΠΗΓΗ  From: noreply@asep.gr [mailto:noreply@asep.gr]ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΑΣ Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 93 ΑΤΟΜΩΝ

E mail: dimospatras@gmail.com

 

 

                      

 

 

 

Στην σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ, εγκρίθηκε ομόφωνα η αντίστοιχη εισήγηση για την πρόσληψη 93 εργαζομένων (εργατοτεχνικό και επιστημονικό προσωπικό).

Στην εισήγησή του ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ, Ανδρέας Παπανικήτας, ανέφερε:

«Από την αρχή της θητείας μας Δημοτική Αρχή και Διοίκηση της ΔΕΥΑΠ  έχουμε θέσει το θέμα της διεκδίκησης προσλήψεων  προσωπικού σε μόνιμες θέσεις εργασίας, με πλήρη εργασιακά  και ασφαλιστικά δικαιώματα και με χρηματοδότηση  από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Τη διεκδίκηση  των προσλήψεων, η Διοίκηση της ΔΕΥΑΠ και το Σωματείο των Εργαζομένων  της ΔΕΥΑΠ, την έχουμε θέσει επανειλημμένως  με έγγραφα και παραστάσεις  μας προς τις προηγούμενες  Κυβερνήσεις  ΠΑΣΟΚ-Ν.Δ. όσο και στη σημερινή ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ  απαιτώντας  την άρση της απαγόρευσης  των προσλήψεων  με τους μνημονιακούς νόμους.

Είναι στρατηγική πολιτική της Ε.Ε. και των πρόθυμων Κυβερνήσεων  που συμφωνούν και ικανοποιούν τις απαιτήσεις  τους με σκοπό την απαξίωση  των ΔΕΥΑ και των υπηρεσιών προς τους πολίτες  προκειμένου να αναλάβουν επιχειρηματικοί όμιλοι και να επενδύουν  για τις κερδοφορία  των κεφαλαίων τους, και στοχεύοντας  στην ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης.

Σήμερα με Κυβέρνηση  ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ  επιλέγεται η ίδια πορεία αφού εφαρμόζει την Κοινοτική Οδηγία  60/2000 για τη τιμολόγηση  και κοστολόγηση  του νερού, εντάσσει  την ΕΥΔΑΠ  και  ΕΥΑΘ στο υπερταμείο (ΤΑΙΠΕΔ) και με την εγκύκλιο 25 του ΥΠ.ΕΣ. εξακολουθεί  να εφαρμόζει  τους περιορισμούς   του άρθρου 11  του Ν.3833/2010 για το προσωπικό των κατηγοριών  Εκπαιδευτικών Βαθμίδων ΠΕ και ΤΕ για την κάλυψη  αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.  Σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4389/2016 για το 2016 ο λόγος  προσλήψεων/αποχωρήσεων  καθορίζεται σε ένα προς πέντε  (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις, στο σύνολο των φορέων) ενώ για το 2017 θα είναι ένα προς τέσσερα και το 2018 ένα προς τρία.

Με την εγκύκλιο 25 του ΥΠ.ΕΣ.  η οποία έφθασε  στη ΔΕΥΑΠ στις 5-1-2017, ζητείται ο προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στις κατηγορίες  ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ και η υποβολή  -προτάσεων-απαιτήσεων  για τις προσλήψεις  αυτές πρέπει να γίνει μέχρι 31-1-2017 στην Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  και από εκεί ΥΠ.ΕΣ.

Η Διοίκηση της ΔΕΥΑΠ σε συνεργασία και συμφωνία με τις Υπηρεσίες  της ΔΕΥΑΠ και το Σωματείο των Εργαζομένων και λαμβάνοντας υπ’ όψιν  το αίτημα που έχει υποβάλλει η ΔΕΥΑΠ προς τον ΑΣΕΠ  για κατανομή δεκατριών (13) θέσεων εργασίας  από τον πίνακα των επιλαχόντων  του διαγωνισμού του 2009, υποβάλλει πρόταση για προλήψεις  τακτικού προσωπικού όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων για κάλυψη 93 κενών οργανικών θέσεων, ώστε να εξασφαλιστεί:

Α) Ο δημόσιος χαρακτήρας των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης.

Β) Ο έλεγχος και διαχείριση των εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης , οι παρεμβάσεις για επισκευές  των δικτύων από συνεργεία της ΔΕΥΑΠ.

Γ) Η αναβάθμιση  των υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Δ) Η διατήρηση  της τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑΠ με γνώμονα ότι το κόστος  των προσλήψεων  να μην επιβαρύνει τους πολίτες της πόλης μας.

Συνοψίζοντας θεωρούμε  τη πρόσληψη αυτού του προσωπικού κρίσιμο ζήτημα  για τη λειτουργία  της ΔΕΥΑΠ.  Λειτουργία  που αφορά τις βασικές ανάγκες  του Πατραϊκού λαού όπως η ύδρευση και  η αποχέτευση.

Συνυπολογίζεται επίσης ότι το υπάρχουν προσωπικό, (μειωμένο κατά 72 εργαζόμενους από τους 228  εργαζόμενους που υπήρχαν για τις ανάγκες του πρώην Δήμου Πατρέων), που υπερβάλλει  εαυτόν, θα συνταξιοδοτηθεί  στην συντριπτική  πλειοψηφία  τα επόμενα χρόνια με σοβαρές συνέπειες  ακόμα  και για την ύπαρξη  της ΔΕΥΑΠ ως Δημοτική Επιχείρηση».
Θέσεις εργασίας για Έλληνες επιστήμονες στη Θουριγγία

DEUTSCH-HELLENISCHE WIRTSCHAFTSVEREINIGUNGGERMAN

HELLENIC BUSINESS ASSOCIATION

‪Eupener Strasse 150 – D-50933 Köln‪,

Fon ‪+49 221 3979776 Fax ‪+49 221 3979778

www.dhwv.de info@dhwv.dezentrale@dhwv.de

 

Δελτίο Τύπου

14 Νοεμβρίου 2016

 

Θέσεις εργασίας για Έλληνες επιστήμονες στη Θουριγγία

 

O Γερμανοελληνικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος (DHW) εδώ και δεκαετίες προασπίζει τα ελληνικά επιχειρηματικά συμφέροντα της Ελλάδας στην Γερμανία, με στοχευμένες δράσεις και προσπάθειες.

Μεγάλο μέρος των πρωτοβουλιών του έχει αφιερώσει στην προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για νέους ανθρώπους. Τα τελευταία δε χρόνια υποστηρίζει τους νέους Έλληνες που δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τα προσόντα τους στην Ελλάδα και επιθυμούν να εργαστούν στην Γερμανία.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής, ο Σύνδεσμος ίδρυσε παράρτημα στο κρατίδιο της Θουριγγίας (Thüringen) με έδρα την Ερφούρτη (Erfurt) με σκοπό την προώθηση εξειδικευμένου προσωπικού αλλά και ιατρών και νοσηλευτών σε θέσεις εργασίας στο εν λόγω κρατίδιο. Μετά την πρωτοβουλία αυτή, υπογράφηκε και επίσημο πρωτόκολλο συνεργασίας από τον Έλληνα πρώην Υπουργό Εργασίας Γ. Κατρούγκαλο, ο οποίος κατά την διάρκεια επίσκεψης του στην Γερμανία, το συνυπέγραψε με τον πρωθυπουργό του κρατιδίου της Θουριγγίας Μπόντο Ράμελο.

Το κρατίδιο της Θουριγγίας έχει μεγάλη ανάγκη από ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και από εξειδικευμένο προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων και κλάδων. Ως εκ τούτου, οι πιθανότητες εύρεσης εργασίας είναι αυξημένες.

Η πρωτοβουλία του Γερμανοελληνικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου απευθύνεται σε:

  • όλους όσοι επιθυμούν να εργαστούν στη Γερμανία και συγκεκριμένα στο κρατίδιο της Θουριγγίας.
  • Είναι ιατροί, ανεξαρτήτως ειδικότητας και προϋπηρεσίας (ειδικευόμενοι, ειδικευμένοι, απόφοιτοι)
  • Είναι νοσηλευτές
  • Ανήκουν στην κατηγορία εξειδικευμένου προσωπικού ανεξαρτήτως κλάδου (Πληροφορικοί, τεχνικοί, μηχανολόγοι κλπ.)
  • Διαθέτουν βασικές γνώσεις γερμανικών και κατά προτίμηση Β1/Β2

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Σύνδεσμο στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου thueringen@dhwv.de.

Έχει προγραμματιστεί ενημερωτική εκδήλωση το προσεχές διάστημα στη Ελλάδα, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παρευρεθούν και να αποκτήσουν μια καλύτερη εικόνα για το κρατίδιο της Θουριγγίας γενικότερα και τις εργασιακές δυνατότητες ειδικότερα.

From: «Γρ. Τύπου Γ. Χατζημαρκάκη » [mailto:chatzipress@gmail.com]
Sent: Monday, November 14, 2016 9:35 AM
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΓΕΙΩΣΤΕ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Σας καλωσορίζουμε στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Αρχικά, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για το ενδιαφέρον σας και να σας ενημερώσουμε ότι για να κατοχυρωθεί η θέση σας, θα πρέπει να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία:
Να συμπληρώσετε αναλυτικά τη φόρμα επιβεβαίωσης προσωπικών δεδομένων εγγραφής και να την αποστείλετε στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: eprassa@aegean.gr μαζί με το απόκομμα πληρωμής της πρώτης δόσης στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου:

(Alpha Bank, Αριθμός λογαριασμού: 601-00200-1000326, IBAN: GR680 1406010601002001000326 SWIFT CODE – CRBAGRAA Κάτοχος λογ/σμού: UNIVERSITY OF THE AEGEAN RESEARCH UNIT Ταχυδρομική διεύθυνση υποκαταστήματος: 15 AKTI KOUNTOURIOTOY STR

* Στην αιτιολογία κατάθεσης παρακαλείσθε να αναγράφετε το «ονοματεπώνυμό» σας
**Μετά την κατάθεση του ποσού δε γίνεται δεκτή καμία αίτηση επιστροφής χρημάτων ούτε εξετάζεται ανάλογο αίτημα
*** Όσοι εκπαιδευόμενοι έχουν πραγματοποιήσει ήδη την κατάθεση να αγνοήσουν το παρόν email
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
1. Αίτηση για τα διά ζώσης ετήσια ανοιχτά προγράμματα ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με κόστος 90 ευρώ το έτος ή 50 το εξάμηνο ( επιλέξτε αποκλειστικά διαδικτυακά, αν το προτιμάτε)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGEqfOL6riG9qvd1gflOBri6e4Fi_6jkoFI9NWjJ7NvGBi2A/viewform
Κόστος:
50 ευρώ το εξάμηνο
90 ευρώ τα δύο εξάμηνα
2. Αιτηση για ετήσιο διαδικτυακό Πρόγραμμα Παιδοψυχολογίας Παιδοψυχιατρικής
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScru8kCnFf6kDKL-T0yJdG4AsytmZ_vGJB0G5qZsNyvtpOWJg/viewform

Κόστος: 500 ευρώ
167 ευρώ η πρώτη δόση
150 ευρώ η πρώτη δόση για φοιτητές και ανέργους με την προσκόμιση της κάρτας ανεργίας (θεωρημένη) ή φοιτητικού πάσου αντίστοιχα

3. Αίτηση για ετήσιο μικτό (και διά ζώσης και διαδικτυακό) Πρόγραμμα Συμβουλευτικής, Coaching και Mentoring
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_ti0UyoImS5G56f0vEaCX86ApE9gL6r5WEUfDRJtX7OBc0Q/viewform
Κόστος: 500 ευρώ
167 ευρώ η πρώτη δόση
150 ευρώ η πρώτη δόση για φοιτητές και ανέργους με την προσκόμιση της κάρτας ανεργίας (θεωρημένη) ή φοιτητικού πάσου αντίστοιχα
4. Αιτηση για το τρίμηνο διαδικτυακό Πρόγραμμα Διαχείρισης Συγκρούσεων και Κρίσεων στο χώρο της εργασίας
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgUHfFHzAopikR2tEjLWUCDoQfweMYAKxxlpIB1QmsfSk-Lw/viewform
Κόστος: 300 ευρώ
150 ευρώ η πρώτη δόση
135 ευρώ η πρώτη δόση για φοιτητές και ανέργους με την προσκόμιση της κάρτας ανεργίας (θεωρημένη) ή φοιτητικού πάσου αντίστοιχα
5. Αίτηση για το τρίμηνο διαδικτυακό Πρόγραμμα Κατάρτιση Συμβούλων Σταδιοδρομίας
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBQk4qy2VR3g-bVDnrAvzhAzW5pCQIiu_8DlZFJhWM1GuRHw/viewform
Κόστος: 300 ευρώ
150 ευρώ η πρώτη δόση
135 ευρώ η πρώτη δόση για φοιτητές και ανέργους με την προσκόμιση της κάρτας ανεργίας (θεωρημένη) ή φοιτητικού πάσου αντίστοιχα

6. Αίτηση για το τρίμηνο διαδικτυακό Πρόγραμμα Εγκληματολογίας και Δικαστικής Ψυχολογίας
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeY0ND2oLSz8Gy4wjwXJfvpYtRoi6EaXq6IDm1eYrDW70MZ6A/viewform
Κόστος: 300 ευρώ
150 ευρώ η πρώτη δόση
135 ευρώ η πρώτη δόση για φοιτητές και ανέργους με την προσκόμιση της κάρτας ανεργίας (θεωρημένη) ή φοιτητικού πάσου αντίστοιχα

7. Αίτηση για το τρίμηνο διαδικτυακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση στελεχών για την Πρόληψη και Θεραπεία των Εξαρτήσεων
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnAYwx3gP-qh7fwTP_R20pT0ptDwtjZ3vSGD2qxhHwIkMxtA/viewform
Κόστος: 300 ευρώ
150 ευρώ η πρώτη δόση
135 ευρώ η πρώτη δόση για φοιτητές και ανέργους με την προσκόμιση της κάρτας ανεργίας (θεωρημένη) ή φοιτητικού πάσου αντίστοιχα
8. Αίτηση για το τρίμηνο διαδικτυακό Πρόγραμμα Διδακτικής για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5Kls03GtN31aLFOUrt5v_Tar1npxuCY4SP4kTcqf3R0p-tA/viewform
Κόστος: 300 ευρώ
150 ευρώ η πρώτη δόση
135 ευρώ η πρώτη δόση για φοιτητές και ανέργους με την προσκόμιση της κάρτας ανεργίας (θεωρημένη) ή φοιτητικού πάσου αντίστοιχα

9. Αίτηση για το τρίμηνο διαδικτυακό Πρόγραμμα Διδακτικής για την Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE_mGFWai6Rmajw8Pau1Fa2XIZ0Jy8OoL7glRPYinex_gEvA/viewform
Κόστος: 300 ευρώ
150 ευρώ η πρώτη δόση
135 ευρώ η πρώτη δόση για φοιτητές και ανέργους με την προσκόμιση της κάρτας ανεργίας (θεωρημένη) ή φοιτητικού πάσου αντίστοιχα

10. Αίτηση για το τρίμηνο διαδικτυακό πρόγραμμμα Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQJaMNHIKTxRzayTci4TwDkfPe9fPh956jlFRfC4QxOzyj_g/viewform
Κόστος: 300 ευρώ
150 ευρώ η πρώτη δόση
135 ευρώ η πρώτη δόση για φοιτητές και ανέργους με την προσκόμιση της κάρτας ανεργίας (θεωρημένη) ή φοιτητικού πάσου αντίστοιχα
11. Αίτηση για το Διά Ζώσης (στην Αθήνα) και διαδικτυακό (για την υπόλοιπη Ελλάδα) τρίμηνο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην κλίμακα Wisc III
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeX41L-iubJnOGAWYVHaWhCoo3pn705E2WfJ8enF-eusFt-bw/viewform
Κόστος: 300 ευρώ
150 ευρώ η πρώτη δόση
135 ευρώ η πρώτη δόση για φοιτητές και ανέργους με την προσκόμιση της κάρτας ανεργίας (θεωρημένη) ή φοιτητικού πάσου αντίστοιχα

12. Αίτηση για το τρίμηνο διαδικτυακό Πρόγραμμα Κατάρτιση Ηγετών για τη Στελέχωση Διεθνών και Εθνικών Οργανισμών ανθρωπιστικής βοήθειας
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScB4elgfdY9TwqMULCD9lfSTJ5CFqgoMFcm4dG31WYw9swVtQ/viewform
Κόστος: 300 ευρώ
150 ευρώ η πρώτη δόση
135 ευρώ η πρώτη δόση για φοιτητές και ανέργους με την προσκόμιση της κάρτας ανεργίας (θεωρημένη) ή φοιτητικού πάσου αντίστοιχα

13. Αίτηση για το Ετήσιο (μικτό) Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής-Κατάρτιση Συνοδών Παράλληλης Στήριξης
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLdL65vmzQlfGq9Pc-wumkHvBKd83i2DZ1QO8zCDWVkHA97w/viewform

Κόστος: 500 ευρώ
167 ευρώ η πρώτη δόση
150 ευρώ η πρώτη δόση για φοιτητές και ανέργους με την προσκόμιση της κάρτας ανεργίας (θεωρημένη) ή φοιτητικού πάσου αντίστοιχα
Τέλος συζήτησης

Στάλθηκε μέσω Messenger