Γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης»: Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

 

 

26.5.2017

 

Δεδομένης της ολοκλήρωσης της 1ης φάσης των προγραμματισμένων εργασιών βαρείας συντηρήσεως του αρμού συστολής – διαστολής της γέφυρας πρόσβασης Αντιρρίου, στο πλαίσιο της τακτής δομικής συντηρήσεως της Ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου, την Παρασκευή 26 Μαΐου  ξεκινούν οι εργασίες για την εφαρμογή της  2ης φάσης, η οποία προβλέπει, τον τοπικό αποκλεισμό (από βόρειο πυλώνα έως πλατεία διοδίων) της κίνησης στην αριστερή  λωρίδα και των δυο κατευθύνσεων (από Ρίο προς Αντίρριο και από Αντίρριο προς Ρίο) στην περιοχή των έργων.

 

Μόνο για την διέλευση πεζών, θα παραμένει ανοικτό τουλάχιστον ένα από τα δύο πεζοδρόμια που διαθέτει η Γέφυρα.

 

Επιπλέον, καθ’ όλη τη διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της δεύτερης φάσης, θα ισχύουν περιορισμοί για την διέλευση υπερμεγεθών οχημάτων.

 

Σε κάθε περίπτωση και για την αποφυγή ταλαιπωρίας θα πρέπει να ενημερώνεται εγκαίρως το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών

μέσω της συμπλήρωσης της ειδικής φόρμας (http://www.gefyra.gr/security/Megala-fortia-Eidika-fortia/ ) για τη χορήγηση της απαιτούμενης άδειας διέλευσης.

 

Παρακαλούνται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με την οδική σήμανση και να προσεγγίζουν το σημείο με προσηκόντως ελαττωμένη ταχύτητα.

Communication [communication@gefyra.gr]
Ευρωπαϊκή Ένωση : Συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας

 

Αθήνα, 24 Μαΐου 2017

 

 

Το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας: συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Στο πλαίσιο της συζήτησης για τη μελλοντική πορεία της ΕΕ των 27, η Επιτροπή διεξήγαγε σήμερα συζήτηση προσανατολισμού σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας.

Μια από τις προτεραιότητες της Επιτροπής Γιούνκερ αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά της, ήταν μια Ευρώπη ισχυρότερη σε θέματα ασφάλειας και άμυνας. Ο Πρόεδρος κ. Γιούνκερ ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2016: «Η Ευρώπη δεν έχει πλέον την πολυτέλεια να επαφίεται στη στρατιωτική ισχύ άλλων. (…) Για μια ισχυρή ευρωπαϊκή άμυνα, η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία χρειάζεται να προχωρήσει σε καινοτομίες». Με την επιδείνωση της κατάστασης της ασφάλειας στη γειτονιά της Ευρώπης και ισχυρά οικονομικά επιχειρήματα υπέρ μεγαλύτερης συνεργασίας των χωρών της ΕΕ στο πεδίο των αμυντικών δαπανών, η Επιτροπή θεωρεί ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να γίνουν μεγάλα βήματα προς την κατεύθυνση της Ένωσης Ασφάλειας και Άμυνας.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κ. Φεντερίκα Μογκερίνι, δήλωσε: «Η ασφάλεια και η άμυνα αποτελούν προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή αποτελούν προτεραιότητα για όλους τους πολίτες μας. Από το περασμένο έτος, εντείνουμε τις προσπάθειες για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής μας άμυνας, ώστε να καταστεί όλο και πιο αποτελεσματική για την προάσπιση της ασφάλειας εντός και εκτός των συνόρων μας, επενδύοντας περισσότερους πόρους, εδραιώνοντας τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και προωθώντας τη στενότερη συνεργασία με το ΝΑΤΟ. Ο κόσμος αλλάζει με ταχείς ρυθμούς γύρω μας και κάθε μέρα είμαστε υποχρεωμένοι να καταπιανόμαστε με νέες προκλήσεις : ως Ευρωπαϊκή Ένωση, αναλάβαμε την ευθύνη να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις αυτές.»

Ο κ. Γίρκι Κάταϊνεν, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, πρόσθεσε: «Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας και άμυνας απαιτεί την αποτελεσματικότερη χρήση των διαθέσιμων αμυντικών προϋπολογισμών. «Οι επενδύσεις σε αμυντικές ικανότητες παραμένουν αρμοδιότητα των κρατών μελών, και ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον προϋπολογισμό των κρατών μελών στον τομέα της άμυνας. Ωστόσο, υπάρχουν σαρωτικά οικονομικά και βιομηχανικά επιχειρήματα για μεγαλύτερη συνεργασία, για παράδειγμα όσον αφορά την έρευνα στον αμυντικό τομέα και τις δημόσιες συμβάσεις. Δεδομένου ότι η πίεση στους εθνικούς προϋπολογισμούς παραμένει υψηλή, χρειαζόμαστε αποτελεσματικότερες αμυντικές δαπάνες και καλύτερη αξιοποίηση των αμυντικών ικανοτήτων.»

Η σημερινή συζήτηση προσανατολισμού θα κατευθύνει το έργο της Επιτροπής κατά τις προσεχείς εβδομάδες. Ενόψει της ευρωπαϊκής διάσκεψης υψηλού επιπέδου της Πράγας για την άμυνα και την ασφάλεια, στις 7 Ιουνίου, η Επιτροπή θα εγκαινιάσει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας που είχε εξαγγελθεί τον Νοέμβριο του 2016 στο σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή άμυνα. Παράλληλα, η Επιτροπή θα παρουσιάσει ένα έγγραφο πιο μακροπρόθεσμου προβληματισμού σχετικά με τον καθορισμό των πιθανών σεναρίων για το μέλλον στο πεδίο της ευρωπαϊκής άμυνας. Αυτό αποτελεί μέρος της συζήτησης σχετικά με τη μελλοντική πορεία της ΕΕ των 27 που ξεκίνησε με τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για το Μέλλον της Ευρώπης την 1η Μαρτίου 2017.

Υπάρχουν ισχυρά επιχειρήματα για μεγαλύτερη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και άμυνας στην ΕΕ. Οι απειλές που αντιμετωπίζει η ΕΕ δεν γνωρίζουν εθνικά σύνορα. Η κλίμακά τους εντείνεται. Αντιμετωπίζονται καλύτερα μέσω της συνεργασίας.

Μια ισχυρή ευρωπαϊκή άμυνα προϋποθέτει μια ισχυρή ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Καθώς τα κράτη μέλη αρχίζουν να αυξάνουν τους αμυντικούς προϋπολογισμούς τους, η ΕΕ μπορεί να βοηθήσει στην αποδοτικότερη χρήση των πόρων αυτών. Το κόστος της έλλειψης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας εκτιμάται ετησίως μεταξύ 25 και 100 δισ. ευρώ. Το 80% των διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων και πάνω από το 90% των δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογίας διεξάγονται σε εθνική βάση. Με τη συνεκμετάλλευση των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών θα μπορούσε να εξοικονομηθεί έως και το 30% των ετήσιων αμυντικών δαπανών (βλ. ενημερωτικό δελτίο για τα επιχειρήματα υπέρ της μεγαλύτερης συνεργασίας της ΕΕ στην ασφάλεια και την άμυνα).

Ιστορικό

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Γιούνκερ, δήλωσε στις πολιτικές κατευθύνσεις του, τον Ιούνιο του 2014 : «Πιστεύω ότι πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες για να καταστήσουμε την Ευρώπη ισχυρότερη όσον αφορά ζητήματα ασφάλειας και άμυνας. Ναι, η Ευρώπη είναι κυρίως «ήπια δύναμη». Αλλά ακόμη και οι ισχυρότερες ήπιες δυνάμεις δεν μπορούν να τα καταφέρουν μακροπρόθεσμα χωρίς να διαθέτουν ορισμένες, τουλάχιστον, ολοκληρωμένες αμυντικές ικανότητες».

Ο Πρόεδρος κ. Γιούνκερ ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2016, ενώ στη διάσκεψη κορυφής της Μπρατισλάβας, τον Σεπτέμβριο του 2016, οι ηγέτες των 27 κρατών μελών κατέληξαν στα εξής: «Χρειαζόμαστε την ΕΕ – όχι μόνο ως εγγύηση της ειρήνης και της δημοκρατίας, αλλά και της ασφάλειας των πολιτών μας.» Συμφώνησαν ότι μέσα σε ένα δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον υπάρχει ανάγκη να ενισχυθεί η συνεργασία της ΕΕ στην εξωτερική ασφάλεια και την άμυνα. Συγκεκριμένα, τον Δεκέμβριο του 2016, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμενόταν «να αποφασίσει σε συγκεκριμένο σχέδιο εφαρμογής για την ασφάλεια και την άμυνα και για τη βέλτιστη χρήση των επιλογών που παρέχουν οι Συνθήκες, ιδίως όσον αφορά τις ικανότητες».

Στις 30 Νοεμβρίου 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε έγγραφο για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, στο οποίο περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας και άλλες δράσεις μπορούν να συμβάλουν σε μεγαλύτερη αποδοτικότητα των δαπανών των κρατών μελών σε κοινές ικανότητες άμυνας, να ενισχύσουν την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών και να διαμορφώσουν μιαν ανταγωνιστική και καινοτόμο βιομηχανική βάση. Η πρωτοβουλία έγινε δεκτή με ικανοποίηση από τους ηγέτες της ΕΕ κατά τις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2016 και του Μαρτίου 2017, ενώ η Επιτροπή έλαβε την εντολή να υποβάλει προτάσεις πριν από το καλοκαίρι του 2017.

Το σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή άμυνα αποτελεί μέρος της ευρύτερης δέσμης που συμφωνήθηκε από την ΕΕ των 27 στη Μπρατισλάβα. Συμπληρώνει τους άλλους δύο άξονες εργασίας, και συγκεκριμένα το σχέδιο εφαρμογής της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ για την ασφάλεια και την άμυνα, το οποίο ανεβάζει τον πήχη της φιλοδοξίας για την Ένωση και προσδιορίζει ενέργειες για την υλοποίησή του, καθώς και την εφαρμογή της κοινής δήλωσης ΕΕ-ΝΑΤΟ που υπογράφηκε από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον πρόεδρο της Επιτροπής και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ. Μια κοινή δέσμη 42 προτάσεων εφαρμόζονται στους 7 τομείς που προσδιορίστηκαν στη Δήλωση της Βαρσοβίας. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι υβριδικές απειλές, που συνδέονται επίσης με το κοινό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών του Απριλίου 2016, το οποίο με τη σειρά του βασίζεται στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια που ενέκρινε η Επιτροπή στα τέλη Απριλίου του 2015. Η πρόοδος σε αυτά τα δύο σκέλη του προγράμματος προχωρεί με ταχύ ρυθμό. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, οι υπουργοί άμυνας της ΕΕ ενέκριναν σειρά συμπερασμάτων που θα συμβάλουν στην προώθηση των εργασιών στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου.

Στη Διακήρυξη της Ρώμης, η οποία εγκρίθηκε από τους ηγέτες της ΕΕ στις 25 Μαρτίου 2017, αναλήφθηκε η δέσμευση να καταβληθούν προσπάθειες προς την κατεύθυνση μιας ΕΕ των 27 που θα συμβάλει στη δημιουργία μιας πιο ανταγωνιστικής και ολοκληρωμένης αμυντικής βιομηχανίας, και η οποία ενισχύει την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας, σε συνεργασία και συμπληρωματικότητα με το ΝΑΤΟ.

Η Λευκή Βίβλος για το μέλλον της Ευρώπης, που παρουσιάστηκε την 1η Μαρτίου 2017, καθορίζει τις κύριες προκλήσεις και ευκαιρίες για την Ευρώπη κατά την επόμενη δεκαετία. Η Λευκή Βίβλος σηματοδότησε την αρχή μιας διαδικασίας κατά την οποία η ΕΕ των 27 θα αποφασίσει για το μέλλον της Ένωσης. Για να ενθαρρύνει αυτόν τον διάλογο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, θα διοργανώσει σειρά «συζητήσεων σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης» στις πόλεις και στις περιφέρειες της Ευρώπης. Η Λευκή Βίβλος συμπληρώνεται από σειρά εγγράφων προβληματισμού σχετικά με:

Περισσότερες πληροφορίες

Ενημερωτικό δελτίο: Προασπίζοντας την Ευρώπη: Επιχειρήματα υπέρ της ευρύτερης συνεργασίας της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας

Το Δελτίο Τύπου στον ιστότοπο της ΕΕ

πηγη : COMM-REP-GREECE@ec.europa.eu

 
Κύπρος και Ιορδανία υπέγραψαν Μνημόνιο Στρατιωτικής Συνεργασίας

Κύπρος και Ιορδανία υπέγραψαν Μνημόνιο Στρατιωτικής Συνεργασίας, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Υπουργού `Αμυνας Χριστόφορου Φωκαϊδη στην Ιορδανία. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Κύπριου Υπουργού Άμυνας στη γειτονική χώρα.

πηγη :ΚΥΠΕ
ΚΟΙΝΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ-Ρόδος, 22-23 Μαΐου 2017 : 2η Υπουργική Διάσκεψη της Ρόδου για την Ασφάλεια και τη Σταθερότητα «Συμβίωση και Συνεργασία σε ένα περιβάλλον Ειρήνης και Σταθερότητας»

Αθήνα, 23 Μαΐου 2017

donate button
Please choose the payment system to make a donation

 ⇓

 ΚΟΙΝΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ,

2η Υπουργική Διάσκεψη της Ρόδου για την Ασφάλεια και τη Σταθερότητα «Συμβίωση και Συνεργασία σε ένα περιβάλλον Ειρήνης και Σταθερότητας» (Ρόδος, 22-23 Μαΐου 2017)

  

Η Δεύτερη Άτυπη Υπουργική Διάσκεψη της Ρόδου για την Ασφάλεια και τη Σταθερότητα πραγματοποιήθηκε στις 22 και 23 Μαΐου 2017, με θέμα « Συμβίωση και Συνεργασία σε ένα περιβάλλον Ειρήνης και Σταθερότητας». Οι συμμετέχοντες Υπουργοί Εξωτερικών και Υψηλοί Αξιωματούχοι της Αλβανίας, της Αλγερίας, της Βουλγαρίας, της Κύπρου, της Αιγύπτου, της Ελλάδας, της Ιταλίας, του Κουβέιτ, του Λιβάνου, της Λιβύης, του Ομάν, του Κατάρ, της Ρουμανίας, της Σαουδικής Αραβίας, της Σλοβακίας, της Τυνησίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, καθώς και του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και του Αραβικού Συνδέσμου, είχαν την ευκαιρία να δηλώσουν εκ νέου την βούλησή τους για την προώθηση, εν μέσω των πολλαπλών προκλήσεων ασφαλείας που αντιμετωπίζει η Ανατολική Μεσόγειος, μιας θετικής ατζέντας συνεργασίας προς όφελος της σημαντικής από στρατηγικής, οικονομικής και πολιτιστικής απόψεως γειτονίας τους, καθιστώντας την ένα ασφαλέστερο μέρος για την ευημερία των λαών της.

 

Οι συμμετέχοντες, καθοδηγούμενοι από το «Πνεύμα της Ρόδου», όπως αυτό αναδύθηκε το 2016, κατά την Πρώτη Άτυπη Υπουργική Διάσκεψη της Ρόδου και έκτοτε το υιοθέτησαν και το επικαλέστηκαν συχνά τα κράτη της περιοχής και άλλα κράτη, εμβάθυναν τις συζητήσεις τους στη Δεύτερη Υπουργική Διάσκεψη αναφορικά με μείζονα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου. Ο διάλογός τους επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών οι οποίες θα βοηθήσουν να αποκατασταθούν οι κατάλληλες συνθήκες για τη σταθερότητα και την ευημερία της περιοχής. Οι δράσεις που θα αναληφθούν πρέπει να συμπληρώνουν το έργο που επιτελείται από διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς – όπως ο ΟΗΕ, η ΕΕ, ο Αραβικός Σύνδεσμος και το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου – καθώς και τις προσπάθειες που καταβάλλονται στο πλαίσιο θεσμοθετημένων δομών συνεργασίας,  όπως η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και η Ένωση για τη Μεσόγειο.

 

Οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν σε ένα ευρύ φάσμα σημαντικών ζητημάτων της Ανατολικής Μεσογείου, τα οποία λόγω της διακρατικής τους φύσης, απαιτούν κοινή δράση των περιφερειακών παραγόντων. Συγκεκριμένα, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε τρεις βασικές θεματικές ενότητες:

 

 1. “Κοινές προκλήσεις στην περιοχή μας”

 

Αναφορικά με τη μετανάστευση, οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν ότι η Ανατολική Μεσόγειος λειτουργεί ως μεταναστευτική οδός για έναν πολύ μεγάλο αριθμό παράνομων μεταναστών και προσφύγων και συμφώνησαν ότι είναι επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης και αξιοποιώντας όλα τα εργαλεία που προβλέπονται από την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της αναπτυξιακής βοήθειας.

 

Ταυτοχρόνως, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στην ανάγκης ευαισθητοποίησης των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής, των οργάνων επιβολής του νόμου και της κοινωνίας των πολιτών, αναφορικά με τα δίκτυα εμπορίας ανθρώπων, τα οποία εκμεταλλεύονται τις μαζικές μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές προς την Ευρώπη.

 

Αναφορικά με το διακρατικό οργανωμένο έγκλημα και το εμπόριο ναρκωτικών, οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν ότι οι περιοχές σε κρίση συνιστούν πρόσφορο έδαφος για τέτοιου είδους παράνομες δραστηριότητες, απειλώντας την οικονομική, πολιτική και πολιτιστική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισαν το γεγονός ότι το Da’esh και άλλες τρομοκρατικές ομάδες, όπως ορίζονται από σχετικές Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, χρηματοδοτούνται από την εκμετάλλευση δικτύων τέτοιου είδους.

 

Αναφορικά με την τρομοκρατία, οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν το γεγονός ότι η θανάσιμη δράση του έχει προκαλέσει τεράστιο αριθμό θυμάτων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, στην Ευρώπη και αλλού. Οι συνεχιζόμενες συρράξεις και η αυξανόμενη ριζοσπαστικοποίηση διαιωνίζουν το φαινόμενο. Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι πρέπει να δοθεί ειδική προσοχή στη σταθεροποίηση των περιοχών που σπαράζονται από συρράξεις ευθύς μόλις τερματιστούν οι εχθροπραξίες.

 

Οι συμμετέχοντες απέδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στη θρησκευτική ανεκτικότητα και την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης των νέων. Ο αυξανόμενος αριθμός των νέων και μορφωμένων, αλλά άνεργων, ανθρώπων, καταδεικνύει τη σημασία της παροχής ίσων ευκαιριών για όλους στην απασχόληση και κατ’ επέκταση στην ευημερία. Η οικονομική πρόοδος πρέπει να συνδυαστεί με εκπαιδευτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες που προωθούν τον διαθρησκευτικό διάλογο και την αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών. Για μια ακόμη φορά, οι συμμετέχοντες έδωσαν έμφαση στην ανάγκη υιοθέτησης μιας συλλογικής και συνολικής προσέγγισης προκειμένου να αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο ζήτημα, συμπεριλαμβανομένης της ενθάρρυνσης των ανταλλαγών φοιτητών και καθηγητών, της υποστήριξης προγραμμάτων για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συστήματος παράλληλα με την ενδυνάμωση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων οικονομικής και τεχνικής βοήθειας.

 

 1. “Εκπαίδευση, Πολιτισμός και Περιβάλλον ”

 

Ο τομέας της εκπαίδευσης εντάχθηκε στις κορυφαίες προτεραιότητες συνεργασίας. Έχουν γίνει τα αρχικά βήματα κατά την Πρώτη Υπουργική Σύνοδο, με σκοπό τη δημιουργία ενός πανεπιστημιακού δικτύου για την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, καθώς και για την προώθηση των επαφών μεταξύ των νέων και των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν τον ρόλο του πολιτισμού για την καταπολέμηση του εξτρεμισμού και την προώθηση της θρησκευτικής και φυλετικής ανεκτικότητας.

 

Οι συμμετέχοντες εξέτασαν τις περιβαλλοντικές προκλήσεις αναφορικά με το ευαίσθητο οικοσύστημα της περιοχής της Μεσογείου. Η Μεσόγειος θάλασσα αναγνωρίστηκε ως ένας συνδετικός παράγοντας που συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην συντήρηση και την ευημερία των λαών. Οι συμμετέχοντες χαρακτήρισαν την περιοχή ως μια βασική οδό διέλευσης για το εμπόριο και ως ένα αναδυόμενο κέντρο παραγωγής ενέργειας.

 

Αναφορικά με τη θαλάσσια ασφάλεια στη σημαντική από στρατηγικής άποψης Θαλάσσια οδό της Μεσογείου, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν  για τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

 

Αναφορικά με την ενέργεια, οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν τις θετικές προοπτικές των νέων σχεδίων στην πολλά υποσχόμενη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου μέσω των οποίων θα εξασφαλισθεί ο ενεργειακός εφοδιασμός και η διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας. Η αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο «ενεργειακό μείγμα», θα συμβάλλει στην ελάφρυνση των πιέσεων που ασκούνται στο περιβάλλον και στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

 

 1. “Ενισχύοντας την ασφάλεια και τη σταθερότητα”

 

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ως προς την ανάγκη συλλογικής σκέψης και δράσης επί τη βάσει μιας θετικής ατζέντας για την προώθηση διαβουλεύσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην επόμενη γενιά ιδεών και για τη διευκόλυνση  της διαμόρφωσης συνθηκών στις οποίες θα κυριαρχεί η έννοια της σταθερής ασφάλειας. Σε αυτό το πλαίσιο, συζήτησαν την προοπτική να αποδοθεί στη Διάσκεψη της Ρόδου ο χαρακτήρας ενός φόρουμ μόνιμου διαλόγου, ως ευέλικτου, απλοποιημένου και «ήπιου» εργαλείου, με ειδική όμως προστιθέμενη αξία. Η αποστολή του θα είναι να προωθεί κοινές αξίες, υπερβαίνοντας τις διαφορές, μέσω κοινών και εποικοδομητικών πρωτοβουλιών ως μια μακροπρόθεσμη επένδυση για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή.

 

Ως γενικό συμπέρασμα, οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν την ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου,  ως θεμελιώδους παράγοντα που συμβάλλει στη σταθερότητα και την ασφάλεια στις διεθνείς σχέσεις. Ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου συνεπάγεται την κυρίαρχη ισότητα των κρατών, το απαραβίαστο των συνόρων που έχουν καθοριστεί από Συνθήκες, όπως η Συνθήκη της Λωζάννης και η αποφυγή κάθε ανάμειξης στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων κρατών.

 

———–

 

Με τη βεβαιότητα ότι οι παρούσες προκλήσεις ασφάλειας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου απαιτούν συντονισμένη δράση, οι συμμετέχουσες χώρες αποφάσισαν να συστήσουν μία ομάδα εργασίας, αποτελούμενη από υψηλόβαθμους διπλωμάτες. Η εν λόγω ομάδα εργασίας θα μελετήσει τη διεθνή εμπειρία διεθνών οργανισμών ασφαλείας, όπως ο ΟΑΣΕ. Επίσης, θα επεξεργαστεί ένα σχέδιο, ευθυγραμμισμένο με τα Ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και με τη βοήθεια περιφερειακών οργανισμών, προκειμένου να συμβάλει στην αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων στην περιοχή, όπως α) η τρομοκρατία, β) ο αυταρχισμός στις σχέσεις μεταξύ κρατών, γ) ο ιδεολογικός, θρησκευτικός και κοσμοθεωρητικός φανατισμός και δ) οι έξωθεν παρεμβάσεις.

 

Οι συμμετέχοντες αποφάσισαν την υλοποίηση μίας σειράς κοινών πρωτοβουλιών και συγκεκριμένα:

 

 • Να ενεργοποιήσουν μία Κατευθυντήρια Επιτροπή, ορίζοντας από ένα σύνδεσμο σε κάθε Υπουργείο Εξωτερικών, με αποστολή να διευκολύνει το συντονισμό όλων των θεμάτων της Διάσκεψης της Ρόδου. Η Κατευθυντήρια Επιτροπή θα αποτελέσει δίκτυο με αντικείμενο την εφαρμογή των δράσεων που αποφασίζονται στις Υπουργικές Διασκέψεις. Η Επιτροπή επίσης θα σχεδιάσει θεματικές συναντήσεις με σκοπό την προετοιμασία της τρίτης Διάσκεψης της Ρόδου που θα πραγματοποιηθεί τέλη Αυγούστου 2018.

 

 • Να προωθήσουν τη συνεργασία μεταξύ των Κέντρων Ανάλυσης Υπουργείων Εξωτερικών ή άλλων αρμόδιων Υπουργείων, με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του εξτρεμισμού, του οργανωμένου εγκλήματος και των δικτύων διακίνησης ναρκωτικών. Στο πλαίσιο αυτό, θα αντληθούν συμπεράσματα και βέλτιστες πρακτικές από τη λειτουργία του Κέντρου Hedayah, του Μουσουλμανικού Συμβουλίου των Πρεσβυτέρων και του Κέντρου Sawab, στα ΗΑΕ, για την αντιμετώπιση του εξτρεμισμού, των σεκταριστικών καταβολών των συγκρούσεων και της καταπολέμησης της εξτρεμιστικής προπαγάνδας μέσω των κοινωνικών δικτύων, αντιστοίχως. Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την βαθύτατη εκτίμησή τους στον ρόλο που διαδραμάτισαν το Al Azhar και το Αιγυπτιακό Dar Al Ifta στην αντιμετώπιση των αφηγημάτων εξτρεμιστών και τρομοκρατών, συμπεριλαμβανομένης της δράσης τους μέσω των παρατηρητηρίων τους για την καταπολέμηση του εξτρεμισμού και μέσω της έκδοσης θρησκευτικών διαταγμάτων που αντιτίθετο σε ακραίους ισχυρισμούς και διέδιδαν τα μηνύματα του μετριοπαθούς Ισλάμ. Οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν την πιθανή συνεισφορά συγκεκριμένων προγραμμάτων ΜΚΟ στην αποριζοσπαστικοποίηση, όπως διαπιστώνεται από τα αποτελέσματα προγραμμάτων σχετικών με την ενίσχυση του ρόλου των γυναικών σε αγροτικές περιοχές της Τυνησίας.

 

 • Να αναπτύξουν μία θετική ατζέντα αναφορικά με θέματα σχετικά με τη θάλασσα και να εστιάσουν ειδικότερα στην ασφάλεια, στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και διευθέτηση ζητημάτων θαλάσσιας ασφάλειας. Επίσης, συμφώνησαν να αξιοποιήσουν σχετικούς καινοτόμους τομείς που δύνανται να δώσουν νέα ώθηση στις οικονομίες των συμμετεχουσών χωρών, συμπεριλαμβανομένων των υδατοκαλλιεργειών, των ιχθυοκαλλιεργειών, του παράκτιου τουρισμού και του τουρισμού κρουαζιέρας, καθώς και της θαλάσσιας βιοτεχνολογίας.

 

 • Να ενισχύσουν και να επεκτείνουν, όπως πρότεινε η Κύπρος, υφιστάμενα σχήματα διμερούς συνεργασίας στους τομείς της γαλάζιας ανάπτυξης και γαλάζιας οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής ναυτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, έχοντας υπόψη την συνεχιζόμενη συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας και της Αραβικής Ακαδημίας Επιστημών, Τεχνολογίας και Θαλασσίων Μεταφορών της Αλεξάνδρειας. Οι συμμετέχοντες θα προωθήσουν τη σύσταση δικτύου των ινστιτούτων θαλάσσιας έρευνας και εκπαίδευσης που διαθέτουν, σε συνεργασία με τα αντίστοιχα πανεπιστημιακά τμήματα, σε ένα ευρύ φάσμα τομέων που σχετίζονται με τη θάλασσα, από τη βιοτεχνολογία μέχρι τη ναυτιλία.

 

 • Να διερευνήσουν περαιτέρω την πρόταση συνεργασίας μεταξύ εθνικών κέντρων θαλάσσιας έρευνας και διάσωσης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, εστιάζοντας στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών, σε τομείς όπως η πρόληψη και η διαχείριση περιβαλλοντικών καταστροφών, η ασφάλεια υπεράκτιων εξέδρων και η διεξαγωγή κοινών ασκήσεων έρευνας και διάσωσης.

 

 • Να σχεδιάσουν και να διοργανώσουν ένα κοινό forum με θέμα τη μετανάστευση. Στόχος του θα μπορούσε να είναι η διερεύνηση τρόπων αποτροπής της εμπορίας ανθρώπων, του παράνομου εμπορίου ναρκωτικών και όπλων, καθώς και τρόπων καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος και ιδίως εγκληματικών δικτύων που εμπλέκονται στην παράνομη διακίνηση μεταναστών.

 

 • Να συνεχίσουν τη δρομολογηθείσα προσπάθεια σύστασης ενός δικτύου πανεπιστημίων που συμφωνήθηκε στην 1η Υπουργική Διάσκεψη της Ρόδου. Οι συμμετέχοντες καλωσόρισαν την προθυμία του Λιβάνου να αναλάβει την κύρια ευθύνη προώθησης της διαδικασίας.

 

 • Να σχεδιάσουν, σε ό,τι αφορά στην εκπαίδευση, εντατικά σεμιναριακά προγράμματα για νέους ερευνητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές όλων των συμμετεχουσών χωρών, τα οποία θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ακαδημαϊκών τομέων όπως η ανάπτυξη, το περιβάλλον, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η θρησκευτική ανεκτικότητα, η μεταπολεμική ανοικοδόμηση, η αγωγή του πολίτη και η ανθεκτικότητα των δημοκρατικών θεσμών. Ο τόπος διεξαγωγής αυτών των σεμιναριακών προγραμμάτων θα εναλλάσσεται ανά διετία.

 

 • Να αναπτύξουν μία πιο συστηματική συνεργασία στον τομέα της έρευνας με ανταλλαγές μαθητών, φοιτητών, εκπαιδευτών και ερευνητών, πιθανώς με τη βοήθεια ενός μικρού αριθμού υποτροφιών. Σε αυτό το πλαίσιο, θα μπορούσε να εξετασθεί η δημιουργία κοινών ερευνητικών προγραμμάτων για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, της οικονομίας της, των κοινωνιών και της ιστορίας της.

 

 • Να αναπτύξουν δομημένες συνεργασίες μεταξύ εθνικών Ακαδημιών επιστημών.

 

 • Να προωθήσουν συνέργιες μεταξύ περιφερειακών και υπο-περιφερειακών δικτύων πολιτιστικών ινστιτούτων (πχ EUNIC).

 

 • Να διευκολύνουν την εντατικοποίηση των επαφών και ανταλλαγών μεταξύ των νέων των συμμετεχόντων κρατών ως μέσο προώθησης της ανεκτικότητας, της αλληλοκατανόησης και της εξάλειψης παρανοήσεων και αρνητικών στερεοτύπων. Σε αυτό το πλαίσιο, οι συμμετέχοντες σημείωσαν την πρόταση της Κύπρου να φιλοξενήσει το 2017, ένα Forum νεολαίας, με τη συνδρομή του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ).

 

 • Να οργανώσουν μία συνάντηση των Υπουργών διεθνών οικονομικών σχέσεων αναφορικά με ένα από τα ακόλουθα τρία οικονομικά πεδία : α) τουρισμός, β) μεταφορές, γ) ένας κλάδος βιομηχανίας, είτε στις νέες τεχνολογίες, είτε που να διαθέτει ήδη δυναμική, είτε και τα δύο, όπως είναι η φαρμακοβιομηχανία.

 

 • Να καταρτίσουν έναν οδικό χάρτη για την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

 

 • Να διοργανωθεί στην Αθήνα, από τη Διπλωματική Ακαδημία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, μία συνάντηση νέων διπλωματών των συμμετεχόντων κρατών, η οποία θα εστιασθεί στην ανταλλαγή απόψεων και στην προώθηση της αλληλοκατανόησης και της επικοινωνίας

 

 • Να εντατικοποιήσουν τη συνεργασία τους στον τομέα του πολιτισμού και ειδικότερα, στον κινηματογράφο και τη μουσική. Εν προκειμένω, οι συμμετέχοντες καλωσόρισαν την ανακοίνωση της Αιγύπτου περί προβολής επιλεγμένων ταινιών από συμμετέχουσες χώρες στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αλεξανδρείας, που θα λάβει χώρα 7-12 Οκτωβρίου 2017. Επίσης, χαιρέτισαν τη θεματική συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, η οποία θα πραγματοποιηθεί επίσης κατά τη διάρκεια του προαναφερθέντος Φεστιβάλ, σχετικά με τους τρόπους παρουσίασης των τρεχουσών προκλήσεων, όπως η μετανάστευση, από την κινηματογραφική βιομηχανία..

 

Τέλος, οι συμμετέχουσες χώρες που πρόσφατα υπέγραψαν τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ) για τα αδικήματα που σχετίζονται με τα πολιτιστικά αγαθά, στην οποία είναι δυνατό να προσχωρήσουν και κράτη μη μέλη του ΣτΕ, κάλεσαν τα τελευταία να προσυπογράψουν τη Σύμβαση.

 

Αποφασίστηκε ότι η επόμενη Διάσκεψη της Ρόδου θα πραγματοποιηθεί την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου 2018.

 πηγη : ΥΠΕΞ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ [pressof3@mfa.gr]
ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Στους 22 οι νεκροί από την έκρηξη στο Μάντσεστερ – Νεκρός ο δράστης σύμφωνα με την αστυνομία (ΦΩΤΟ)

Στους 22 ανέρχονται οι νεκροί από την έκρηξη σε συναυλιακό χώρο στο Μάντσεστερ σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και παιδιά, που παρακολουθούσαν την συναυλία, ενώ τουλάχιστον 59 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Μάντσεστερ ανέφερε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε από ένα άνθρωπο ο οποίος πυροδότησε εκρηκτικό μηχανισμό και σκοτώθηκε επί τόπου.

«Είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε ότι ο δράστης της δολοφονίας σκοτώθηκε αφού πυροδότησε εκρηκτικό μηχανισμό», ανακοίνωσε συγκεκριμένα ο αρχηγός της αστυνομίας του Μάντσεστερ.

Στους 22 αυξήθηκε ο αριθμός των θυμάτων της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας σε συναυλιακό χώρο, στο Μάντσεστερ.

Επιβεβαιώθηκε ότι μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται και παιδιά, ενώ ακόμα 59 άνθρωποι χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία της περιοχής. Η Αστυνομία αντιμετωπίζεται το περιστατικό ως πιθανή τρομοκρατική ενέργεια.

Η Πρωθυπουργός της Βρετανίας Τερέζα Μέι συγκαλεί έκτακτο συμβούλιο ασφάλειας, ενώ οι Συντηρητικοί και Εργατικοί ανέστειλαν την προεκλογική εκστρατεία για τις εκλογές της 8ης Ιουνίου. Μηνύματα νίκης αναρτούν υποστηρικτές του Ισλαμικού Κράτους στα κοινωνικά δίκτυα, παρότι δεν υπάρχει επίσημη ανάληψη ευθύνης. Την επίθεση στο Μάντσεστερ καταδίκασε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης.

Δειτε το βίντεο του Euronews ⇓

https://www.youtube.com/watch?v=jRM06Wr3S08&ab_channel=euronews%28%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC%29

πηγες :902.gr ,KYPE, euronews
EUROGROUP ΄: Χωρίς συμφωνία για το ελληνικό κρατικό χρέος ολοκληρώθηκε το Eurogroup.

Χωρίς συμφωνία για το ελληνικό κρατικό χρέος ολοκληρώθηκε το Eurogroup. «Επί του παρόντος δεν έχουμε συνολική συμφωνία», δήλωσε ο επικεφαλής του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ, ανακοινώνοντας ότι το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου στην επόμενη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις 15 Ιούνη.

Τα τελευταία παζάρια αφορούσαν το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων. Mέχρι το 2022 θα διατηρηθεί ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5%, ενώ η συζήτηση γίνεται για την περίοδο μετά το 2022. Το πρώτο σχέδιο που έπεσε στο τραπέζι προέβλεπε πρωτογενή πλεονάσματα 2% από το 2023 μέχρι το 2060. Στη συνέχεια κατατέθηκε ένα δεύτερο προσχέδιο που προέβλεπε πρωτογενές πλεόνασμα 2,2% από το 2023 μέχρι το 2060.

Από την αρχή της συνεδρίασης είχε διαφανεί ότι οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης θα επισφραγίσουν τα σκληρά μέτρα του τέταρτου μνημονίου που ψήφισε στη Βουλή η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, συνεπώς ανοίγει ο δρόμος για την εκταμίευση της δόσης, αλλά είναι αβέβαιη η λήψη απόφασης για το ελληνικό κρατικό χρέος.

Ο επικεφαλής του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ πραγματοποίησε διαβουλεύσεις στο περιθώριο της συνεδρίασης με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Μάλιστα η συνεδρίαση του Εurogroup διακόπηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα, προκειμένου να γίνουν διαπραγματεύσεις με το Γερμανό υπουργό Οικονομικών Βόλφανγκ Σόιμπλε, τον υπουργό Οικονομικών της Γαλλίας Μπρουνό Λε Μερ και τον Πολ Τόμσεν του ΔΝΤ.

Το Ταμείο θέτει τη βιωσιμότητα του ελληνικού κρατικού χρέους ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στο ελληνικό πρόγραμμα, αν και το συγκεκριμένο ζήτημα αποτυπώνει ανάγλυφα τον καυγά για τον επιμερισμό της χασούρας της καπιταλιστικής κρίσης, την πορεία της Ευρωζώνης και τις σχέσεις των ΗΠΑ με τη Γερμανία και άλλα κράτη της λυκοσυμμαχίας της ΕΕ. Το Βερολίνο έχει ξεκαθαρίσει – κάτι που επανέλαβε προσερχόμενος στη συνεδρίαση ο Βόλφανγκ Σόιμπλε – ότι οι ουσιαστικές αποφάσεις για την «ελάφρυνση» του ελληνικού κρατικού χρέους θα ληφθούν μετά το τέλος του προγράμματος το 2018.

Αναπόσπαστα δεμένο με το θέμα του χρέους είναι το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων, το οποίο βρέθηκε στο τραπέζι του Eurogroup. Την ανάλυση για τη βιωσιμότητα του χρέους επηρεάζουν και οι εκτιμήσεις για τους ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής καπιταλιστικής οικονομίας που είναι διαφορετικές μεταξύ της ΕΕ και του ΔΝΤ.

Σε κάθε περίπτωση, η διαχείριση του χρέους θα συνδεθεί με τα επόμενα μνημόνια μετά το 2018. Η ελληνική κυβέρνηση επιζητά μια μείωση του χρέους για να «απελευθερώσει» χρήμα για τη στήριξη του κεφαλαίου, ενώ η αντιλαϊκή επίθεση θα συνεχιστεί για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία του κεφαλαίου.

Την έκθεση των θεσμών για τα προαπαιτούμενα, χωρίς να εκφραστεί κάποια ένσταση, επικύρωσε το Euro Working Group, που συνεδρίασε πριν το Eurogroup, σύμφωνα με πηγή της ελληνικής κυβέρνησης. Κατά την πρωινή συνεδρίαση του Euro Working Group ξεκίνησε και η συζήτηση για το χρέος, η οποία θα συνεχιστεί σε επίπεδο υπουργών Οικονομικών, ανέφερε η ίδια πηγή.

πηγη : 902.gr
Κυπριακό ,Διάγγελμά Ν. Αναστασιαδη 22/5/2017 : Η πρότασή μου μπορεί να οδηγήσει σε συνολική λύση του Κυπριακού,

Την πρότασή του προκειμένου, όπως είπε, όχι απλά να υπάρξει πρόοδος αλλά ακόμη και συνολική λύση του κυπριακού προβλήματος, παρουσίασε σε διάγγελμά του ο Πρόεδρος της Κυπριακης Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, καλώντας την Τουρκία και την τ/κ πλευρά να επανεξετάσουν με νηφαλιότητα την πρόταση αυτή, αν όντως επιθυμούν τη λύση του Κυπριακού.

Ο Πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι στόχος του δεν είναι να εμπλακεί σε ένα παιχνίδι επίρριψης ευθυνών ή να σχολιάσει τα όσα του αποδίδονται είτε από τουρκοκυπριακής πλευράς, είτε από Ελληνοκυπρίους πολιτευμένους, αλλά στόχος του είναι η αποκατάσταση της αλήθειας για μια πρόταση η υιοθέτηση της οποίας «θα δημιουργήσει τις βάσιμες προοπτικές για να υπάρχει δυνατότητα αισιοδοξίας για ένα θετικό αποτέλεσμα».

Ειδικότερα, στο αποψινό τηλεοπτικό διάγγελμά του, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε πως η πρότασή του, η οποία υπεβλήθη λόγω της «κρισιμότητας των στιγμών και με μοναδικό στόχο να αποτρέψει ένα διαφαινόμενο αδιέξοδο», προνοεί άμεση μετάβαση στη Γενεύη ώστε να υπάρξουν απτά αποτελέσματα.
Πρόσθεσε ότι η πρόταση του υπεβλήθη, αφού απέρριψε την αξίωση της τ/κ πλευράς για αναστολή των ενεργειακών σχεδιασμών της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ ήταν απόλυτα συνεπής με όσα από κοινού συμφωνήθηκαν στις 12 Ιανουαρίου στη Γενεύη και την 1η Φεβρουαρίου στην Κύπρο.

Ειδικότερα, όπως είπε, η πρόταση προνοεί:

Πρώτον: Να συνέλθει η Διάσκεψη για την Κύπρο προς  ολοκλήρωση και κατάληξη της συζήτησης στο Κεφάλαιο της Ασφάλειας και Εγγυήσεων.
Δεύτερον: Εάν και εφόσον υπάρξει κατάληξη να προχωρήσει αμέσως η συζήτηση και επίλυση του Εδαφικού, και
Τρίτον: Εν συνεχεία παραμονή στη Γενεύη για όσο χρειαστεί, προκειμένου να επιτευχθεί όχι μόνο ουσιαστική πρόοδος άλλα ακόμη και συνολική επίλυση του Κυπριακού.

«Καλώ την Τουρκία και τον Τ/κ ηγέτη, εάν πράγματι επιθυμούν, όπως ισχυρίζονται, την λύση του κυπριακού προβλήματος, να επανεξετάσουν με νηφαλιότητα την πρόταση που υπέβαλα η οποία θεωρώ πως μπορεί να δώσει απάντηση στα όσα προβλήματα αντιμετωπίζουμε στον διάλογο», είπε.

Απηύθυνε έκκληση για «υστάτη φορά» προς τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου, λέγοντας ότι πρέπει να κατανοήσουν «πως οι προκλήσεις, οι απειλές, αλλά και τα προβλήματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι πέραν και πάνω από σκοπιμότητες που υπαγορεύονται από προσωπικές ή άλλες επιδιώξεις».

Ο Πρόεδρος επανέλαβε επίσης ότι επειδή από τουρκικής και τ/κ πλευράς-και από κύκλους της ε/κ κοινότητας- προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι η πρότασή του είτε αποτελεί τάχα πρόταξη, είτε επικεντρώνεται σε θέματα διαδικασίας, τόνισε ότι είναι απόλυτα συνεπής με όσα έχουν από κοινού συμφωνηθεί με τον  Τ/κ ηγέτη όπως καταγράφονται στα ανακοινωθέντα των ΗΕ της 1ης Δεκεμβρίου 2016, της 12ης Ιανουαρίου του 2017 και της 1ης Φεβρουαρίου του 2017.

«Θέλω να επαναλάβω για άλλη μια φορά προς όλους την αποφασιστικότητά μου να προχωρήσω μέσα από έναν διάλογο ουσίας και μακριά των οποιονδήποτε σκοπιμοτήτων σε μια λύση που θα τερματίζει οριστικά την απαράδεκτη επικρατούσα σήμερα κατάσταση», ανέφερε. Μια λύση, πρόσθεσε  που θα δημιουργεί ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος με διασφάλιση των δικαιωμάτων του συνόλου των πολιτών και θα επιτρέπει μέσα από συνθήκες ασφάλειας την ειρηνική συμβίωση και συνδημιουργία Ε/κ και Τ/κ.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στην πρόταση του Τουρκοκύπριου ηγέτη κατά την τελευταία τους συνάντηση της 17ης Μαΐου, όταν ο Τ/κ ηγέτης επικαλούμενος την έλλειψη προόδου, ζήτησε να πραγματοποιηθεί μια νέα διάσκεψη στη Γενεύη κατά την οποία οι δύο πλευρές θα παρουσίαζαν τις κύριες επιδιώξεις τους προκειμένου να σημειωθεί μέσα από τη διαδικασία πάρε-δώσε πρόοδος. Ταυτόχρονα, είπε, αξίωσε όπως ανασταλούν οι ενεργειακοί σχεδιασμοί της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Περαιτέρω ο Πρόεδρος ανέφερε ότι παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στα 5 Κεφάλαια της Διακυβέρνησης, Οικονομίας, Περιουσιακού, Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του εδαφικού με την ανταλλαγή Χαρτών – για πρώτη φορά – επί συμφωνημένου πλαισίου, παραμένουν διαφωνίες ή και καταγράφονται υπαναχωρήσεις επί των όσων έχουν συμφωνηθεί.

Είπε επίσης ότι ένα σημαντικό Κεφάλαιο που αποτελεί και την κύρια πηγή της επικρατούσας απαράδεκτης κατάστασης, είναι η συνέχιση της παρουσίας των κατοχικών στρατευμάτων όπως και η Συνθήκη Εγγυήσεων.

Αναφέρθηκε επίσης στις εξελίξεις στις συζητήσεις στο Mont Pelerin και στη Γενεύη.

Ανέφερε επίσης ότι μετά τη σύσκεψη των τεχνοκρατών στις 18 Ιανουαρίου 2017, οι δύο ηγέτες, συνεπείς στα συμφωνηθέντα της Γενεύης, αποφάσισαν την 1η  Φεβρουαρίου 2017 να ζητήσουν από τα Ηνωμένα Έθνη να προετοιμάσουν, σε συνεννόηση με τις εγγυήτριες δυνάμεις, τη συνέχιση της Διάσκεψης για την Κύπρο σε πολιτικό επίπεδο, στις αρχές Μαρτίου.

Ταυτόχρονα, ανέφερε ότι εισηγήθηκε την καταγραφή επί ενός τριπτύχου:
(α) των συγκλίσεων και συναντιλήψεων που είχαν μέχρι εκείνη την στιγμή επιτευχθεί,
(β) των εκκρεμοτήτων που η απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι μικρή, όπως επίσης
(γ) των θεμάτων εκείνων που όπως προέκυπτε από την μέχρι τότε συζήτηση, υπήρχαν ουσιώδεις διαφωνίες ανάμεσα στις δύο πλευρές.

«Την ίδια στιγμή, πρότεινα στον Τουρκοκύπριο ηγέτη όπως προχωρήσουμε σε κοινή δημοσιογραφική διάσκεψη και με απόλυτο σεβασμό στην αρχή ότι, τίποτα δεν θεωρείται συμφωνημένο αν δεν συμφωνηθούν όλα, να ενημερώσουμε σχετικά τον Κυπριακό λαό για την πρόοδο που είχε μέχρι τότε επιτευχθεί. Η αντίδραση της Τουρκοκυπριακής πλευράς ήταν αρνητική και στα δύο αιτήματα», ανέφερε ο Πρόεδρος.

(ΚΥΠΕ/ΓΣΑ/ΘΝΕ/ΓΧΡ)
Λευκωσία : Οι θέσεις Τσαβούσογλου εξηγούν ακριβώς γιατί δεν λύθηκε το Κυπριακό, δηλώνει στο ΚΥΠΕ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπο Νίκος Χριστοδουλίδης

Οι θέσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, όπως εκφράζονται στη συνέντευξή του στην εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος», εξηγούν γιατί δεν έχει λυθεί μέχρι στιγμής το Κυπριακό, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπο Νίκος Χριστοδουλίδης, κληθείς να σχολιάσει τα όσα υποστηρίζει ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου στην εν λόγω συνέντευξη.

Ο κ. Χριστοδουλίδης είπε επίσης ότι αν υιοθετηθεί η πρόσφατη πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας δυνατό να δημιουργηθούν προοπτικές για θετικό αποτέλεσμα και να αποτρέψει ένα ενδεχόμενο αδιέξοδο.

«Οι θέσεις που εξέφρασε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών κ. Τσαβούσογλου στη συνέντευξή του εξηγούν ακριβώς γιατί παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί δεν έχει οδηγηθεί μέχρι στιγμής σε τελική κατάληξη η παρούσα διαδικασία και δεν έχει λυθεί μέχρι στιγμής το Κυπριακό,» ήταν το σχόλιο του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, όταν κλήθηκε από το ΚΥΠΕ να σχολιάσει τη συνέντευξη Τσαβούσογλου.

Η συνέντευξη, επεσήμανε, «και όσα αναφέρονται εξηγούν επίσης και την αμηχανία της τουρκικής πλευράς στην πρόσφατη πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας που είναι και η μοναδική που, αν υιοθετηθεί, μπορεί να δημιουργήσει προοπτικές για ένα θετικό αποτέλεσμα και να αποτρέψει ένα ενδεχόμενο αδιέξοδο.»

Στη συνέντευξή του ο κ. Τσαβούσογλου είπε ότι θα συνεχιστεί η τουρκική στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο, υποστηρίζει ότι η πλειοψηφία των Τ/κ δεν θα δεχθεί μια διευθέτηση χωρίς τουρκικές εγγυήσεις και ισχυρίζεται ότι οι Ελληνοκύπριοι δεν είναι διατεθειμένοι να πάνε το επιπλέον μίλι.

Υποστήριξε ακόμα ότι «η ισότιμη μεταχείριση Τούρκων και Ελλήνων πολιτών είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της εξωτερικής ισορροπίας μεταξύ των δύο μητέρων πατρίδων.»
πηγη : (ΚΥΠΕ/ΜΜ)