Βιβλιο

 mynima-hellas.com

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ “ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ”

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ “ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ”

Η παρούσα έκδοση της Σύγχρονης εποχής αποτελεί συνέχεια της προσπάθειας για τη δημοσίευση ανέκδοτων μέχρι σήμερα έργων των Μαρξ-Ένγκελς στην ελληνική γλώσσα. Το κοινό χαρακτηριστικό των κειμένων που περιλαμβάνει η παρούσα έκδοση είναι η ανάδειξη του νομοτελειακού χαρακτήρα της οικονομικής κρίσης στον καπιταλισμό,