Σεμινάρια BARISTA & BARTENDING

Τα νο1 σεμινάρια BARISTA & BARTENDING από την St.age Of Barista!! Το καλοκαίρι είναι εδώ και εμείς ξανά δίπλα σου!! Δήλωσε συμμετοχή μην χάνεις χρόνο!!! Δηλώσεις συμμετοχών 6908889599 και inbox στη σελίδα!!

Powered by Cellini espresso

 

 

https://www.facebook.com/St.agebarista/?pnref=story
ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΕΑΕ) 450 ΩΡΩΝ

Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνουν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή στο Ετήσιο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης- Εξειδίκευσης 450 ωρών, με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)»

1. ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Πρόκειται για επιμορφωτικό πρόγραμμα, που σκοπό έχει τη θεωρητική και εμπειρική εξειδίκευση εκπαιδευτικών (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), φοιτητών και άλλων επιστημόνων στις σύγχρονες τάσεις της Ειδικής Αγωγής και τον εμπλουτισμό των γνώσεων, που απαιτούνται, προκειμένου να είναι σε θέση να διαχειριστούν με αξιοπιστία και θεωρητική  επάρκεια όλες τις κατηγορίες ατόμων με ειδικές ανάγκες και μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες σε παιδαγωγικο-διδακτική και συμβουλευτική βάση. Η επιμόρφωση περιλαμβάνει ενότητες: διδακτικής και παιδαγωγικής μεθοδολογίας, ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης αναπήρων ατόμων, γονέων και δασκάλων, αξιολόγησης, διάγνωσης.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Oι συμμετέχοντες, ολοκληρώνοντας επιτυχώς το πρόγραμμα, αναμένεται:

Α. Σε επίπεδο Γνώσεων:

Να κατανοήσουν το θεσμικό πλαίσιο της Ειδικής Αγωγής στη χώρα μας

Να γνωρίζουν και να διατυπώνουν σχέδια διαφοροποιημένης διδασκαλίας, μέσα από τον ορθολογική κατάρτιση συναφών προγραμμάτων σπουδών.

Να γνωρίζουν και να καταγράφουν τη συμβολή των βιωματικών τεχνικών και ενεργητικής μάθησης.

Να αναγνωρίζουν και να προσδιορίζουν τα όρια της συμβολής της ψηφιακής τεχνολογίας   στην εξέλιξη και  πρόοδο των μαθητών με ε.α.

Β. Σε επίπεδο Ικανοτήτων:

Να οργανώνουν και να εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, προσαρμοσμένες στις πραγματικές ανάγκες του ευαίσθητου αυτού μαθητικού πληθυσμού (μαθητές με ε.α.)

Να συντάσσουν ολοκληρωμένα σχέδια συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικού και ειδικών (λογοθεραπευτή, φυσικοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, παιδοψυχολόγου)

Να αξιοποιούν παιδαγωγικά τις Νέες Τεχνολογίες και να  ενισχύουν τη συμμετοχή των μαθητών μέσα από στοχευμένες τεχνικές ενεργητικής μάθησης.

Γ. Σε επίπεδο Στάσεων

Να απομυθοποιούν νόρμες και κοινωνικά status για αυτή την κατηγορία  μαθητών.

Να προωθούν το διακύβευμα της ισότιμης πρόσβασης και ευκαιριών για όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές

Να διαμορφώσουν κουλτούρα ανεκτικότητας  στο «διαφορετικό»

2. ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ-ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Α. Ενισχύουν το βιογραφικό και το επιστημονικό τους «οπλοστάσιο» με ακαδημαϊκού τύπου σπουδές (μη τυπική εκπαίδευση), από το ΠΡΩΤΟ στη σχετική αξιολόγηση Ελληνικό Πανεπιστήμιο.

Β. Πριμοδοτούνται ως αναπληρωτές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ή αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου, ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  Τμήματα Ένταξης Σχολείων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ), και προγράμματα Παράλληλης  Στήριξης, σύμφωνα με το N. 4465/2017 (ΦΕΚ47/04-04-2017)

Γ. Αποκτούν τη μέγιστη μοριοδότηση στις προκηρύξεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για πρόσληψη ως εκπαιδευτές ή/και Στελέχη (Διευθυντές και Υποδιευθυντές) Δομών Δια Βίου Μάθησης (Δ.ΙΕΚ, ΣΕΚ, ΠΣΕΚ)

Δ. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να αποκτήσουν (μέσω αξιολογικής διαδικασίας, σύμφωνα με τις επιταγές του «Εθνικού Πλαισίου για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στη Δια Βίου Μάθηση» -Ν.4115/2013),βαθμούς ECVET (Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass) και «Αποδεικτικό Ατομικής Βαθμολογίας(Transcript of Records), ενισχύοντας περαιτέρω το επιστημονικό τους  portfolio.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ειδικότητας, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, νηπιαγωγοί, νηπιοβρεφοκόμοι, ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, ειδικό βοηθητικό προσωπικό, εργαζόμενοι στην ψυχική υγεία και σε δομές ατόμων με αναπηρία. καθώς και άλλοι ειδικοί, που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία.

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται, αλλά δεν περιορίζεται στις παρακάτω ενότητες.

Μάιος 2017: Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή. Έννοιες και νεότερα ερευνητικά δεδομένα, Σύγχρονες τάσεις στην Ειδική Αγωγή (Διαδικτυακή μελέτη και συναντήσεις γνωριμίας)

Ιούνιος 2017: Μαθησιακές Δυσκολίες (διά ζώσης και Διαδικτυακά)

Ιούλιος 2017: Αναπτυξιακές Διαταραχές, Αυτισμός (Διά ζώσης και διαδικτυακά)

Αύγουστος 2017: Διαδικτυακή μελέτη. Κοινωνικός αποκλεισμός, ένταξη και συμπερίληψη

Σεπτέμβριος 2017: Γλωσσικές διαταραχές (Διά ζώσης και διαδικτυακά)

Οκτώβριος 2017: Προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο- Παρεμβάσεις στην Ειδική Αγωγή (Διά ζώσης και διαδικτυακά)

Νοέμβριος 2017: Ειδική Αγωγή και Νέες Τεχνολογίες (Διά ζώσης και διαδικτυακά)

Δεκέμβριος 2017: Συμβουλευτική Οικογενειών μαθητών με εκπαιδευτικές ανάγκες (Διά ζώσης και διαδικτυακά)

Ιανουάριος 2018: Πλαίσιο συνεργασίας ειδικοτήτων που εργάζονται στην ειδική αγωγή και νομοθετικό πλαίσιο (Διά ζώσης και διαδικτυακά)

Φεβρουάριος 2018: Χαρισματικά παιδιά (Διά ζώσης και διαδικτυακά)

Μάρτιος 2018: Ψυχομετρικά εργαλεία για εκπαιδευτικούς (Διά ζώσης και διαδικτυακά)

Απρίλιος 2018: Ενδυνάμωση δεξιοτήτων σε συνεργαζόμενους φορείς ή εργασία και μεθοδολογία έρευνας

Μάιος 2018: Διαδικτυακή Μελέτη:  Υπερκινητικότητα και διάσπαση προσοχής

4.ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Διδάσκοντες στο σεμινάριο είναι Μέλη ΔΕΠ, Σχολικοί Σύμβουλοι, Υποψήφιοι Διδάκτορες, Κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων στην Ειδική Αγωγή, με επαγγελματική εμπειρία σε δομές ΑμεΑ

5. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το πρόγραμμα είναι ετήσιο και πιστώνει 450 διδακτικές ώρες.

Η έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζεται για τις 20 Μαΐου 2017 και η λήξη τους στις 20 Μαΐου 2018.

Το σεμινάριο θα διεξάγεται ένα Σαββατοκύριακο το μήνα ( 10 διδακτικές ώρες το Σάββατο και 10 την Κυριακή)

α περιλαμβάνουν αξιολόγηση με εργασία και τεστ

6. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί δια ζώσης στις παρακάτω πόλεις:

Αθήνα

Θεσσαλονίκη

Ηράκλειο

Λάρισα

Πάτρα

Άρτα

Καλαμάτα

Ρόδος

Ιωάννινα

Κομοτηνή

Μυτιλήνη

Οι χώροι πραγματοποίησης θα ανακοινωθούν μετά το πέρας της περιόδου εγγραφών

Όσοι ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, έχουν τις εξής ΕΠΙΛΟΓΕΣ :

1. Να επισκέπτονται μία από τις προαναφερθείσες πόλεις

2. Να το παρακολουθήσουν αποκλειστικά μέσω διαδικτυακών συναντήσεων στην πλατφόρμα Google Classroom, με προσωπική μελέτη του υλικού και μία τρίωρη διαδικτυακή συνάντηση με το διδάσκοντα, ο οποίος θα αναρτά κείμενα για σχολιασμό και θα απαντά σε ερωτήσεις ανατροφοδότησης.

Η προτίμηση δηλώνεται εξ αρχής στη φόρμα εγγραφής και ΔΕΝ μπορεί να ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙ. 

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ

Α. ΔΙΔΑΚΤΡΑ & ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΕΩΝ

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα προβλέπονται δίδακτρα 700  ευρώ συνολικά, τα οποία καταβάλλονται ως εξής: δΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ εδω
Κρητικοί στη Φερράρα της όψιμης Αναγέννησης

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνορωμαϊκές-Ελληνοϊταλικές Σπουδές» του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και το Σεμινάριο Ιταλικής Ιστορίας και Ιστοριογραφίας, σας προσκαλούν στη σεμιναριακή διάλεξη της κ. Ειρήνης Παπαδάκη, Επίκουρης Καθηγήτριας στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Κύπρου με θέμα:«Κρητικοί στη Φερράρα της όψιμης Αναγέννησης».                Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6 Απριλίου 2017 στην Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών (16:00, αίθουσα 823).

donate button
Please choose the payment system to make a donation

Περίληψη της εισήγησης

Κρητικοί στη Φερράρα της όψιμης Αναγέννησης

της Ειρήνης Παπαδάκη

Στα τέλη του 16ου και στις πρώτες δεκαετίες του 17ου αιώνα, ένα σημαντικό μέρος της λογοτεχνικής και θεατρικής παραγωγής στην Κρήτη απηχεί έργα σπουδαίων φερραρέζων δημιουργών, όπως ο LudovicoAriosto, o TorquatoTasso και ο GiovanniBattistaGuarini. Πώς γνώριζαν τον Orlandofurioso, τη Gerusalemmeliberata, τον ReTorrismondo, τον Aminta και τον Pastorfido οι κρητικοί συγγραφείς; Μόνο από τις εκδόσεις των ιταλικών έργων που κυκλοφόρησαν μέσω της Βενετίας στην Κρήτη και από παραστάσεις στη μητρόπολη ή στο νησί; Ή μήπως είχαν ευκαιρίες να συμμετάσχουν στην πολιτισμική ζωή της ίδιας της Φερράρας; Μακροχρόνιες έρευνες στα αρχεία και τις βιβλιοθήκες της Φερράρας και της Μόδενας έχουν αποδώσει ανέκδοτο υλικό για αμφίδρομες πολιτιστικές επαφές. Η ανακοίνωση θα εστιαστεί στην ανασύσταση ενός κύκλου Κρητικών που φοίτησαν στο Πανεπιστήμιο της Φερράρας ή παρείχαν τις υπηρεσίες τους στην αυλή των Este. Πρόκειται για μια προκαταρκτική συμβολή στην τεκμηρίωση του κομβικού ρόλου που είχε η Φερράρα στη διαδικασία της μεταφοράς των προϊόντων του ιταλικού αναγεννησιακού πολιτισμού στην Κρήτη.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Η Ειρήνη Παπαδάκη σπούδασε ελληνική φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης (1991-1995). Υπήρξε υπότροφος-ερευνήτρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας (1996-1999). Τον Οκτώβριο του 2005 υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με θέμα «Ο Μανόλης Γλυζούνης και η κυκλοφορία των ελληνικών βιβλίων στη Μεσόγειο (1540 περ.-1596)» στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Δίδαξε μαθήματα νεοελληνικής φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (2006-2009) και στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου (2009-2011), όπου εργάζεται από το 2014 ως Επίκουρη Καθηγήτρια. Δίδαξε επίσης στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Συμμετείχε σε ερευνητικά προγράμματα του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας, του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, του Ιδρύματος Σύλβιας Ιωάννου και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τα διδακτικά κι ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην πρώιμη νεοελληνική λογοτεχνία, στη συγκριτική γραμματολογία, στις σχέσεις φιλοσοφίας και λογοτεχνίας, στις πολιτισμικές σπουδές και στην ιστορία του βιβλίου.

Π. Κ.
Σεμινάριο προετοιμασίας για την ένταξη προσφύγων στην αγορά εργασίας

 

 

Θεσσαλονίκη, Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με την ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων και τη διεθνή ανθρωπιστική οργάνωση «Terre des Hommes», διοργανώνει μεθαύριο, Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017, σεμινάριο προετοιμασίας προσφύγων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας με θέμα: «Το βιογραφικό σημείωμα και η συνέντευξη επιλογής».

Το σεμινάριο, στο οποίο αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 30 πρόσφυγες, θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Συνεδρίων, στον πρώτο όροφο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, από τις 2 μ.μ. έως τις 4 μ.μ.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του γενικότερου προγράμματος που υλοποιούν αυτή την περίοδο η «ΑΡΣΙΣ» και η «Terre des Hommes», το οποίο στοχεύει στην κοινωνική ένταξη των προσφύγων που διαβιούν στα κέντρα φιλοξενίας (Δερβένι ALEXYL, Δερβένι Δίον (Hope)) που λειτουργούν στο νομό Θεσσαλονίκης και στις Μουριές Κιλκίς.

Στόχος του προγράμματος είναι η διευκόλυνση της προσέγγισης των προσφύγων στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της πόλης, η υποστήριξη της ενεργούς συμμετοχής τους σε εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες και η ανάπτυξη σχέσεων με τον τοπικό πληθυσμό.
Κυβερνητικές παρεμβάσεις στην ΕΑ: «Βέλτιστη Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού»;

Κυβερνητικές παρεμβάσεις στην ΕΑ: «Βέλτιστη Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού» ή «ένα ακόμα βήμα στην… ευελιξία των δημόσιων δομών ΕΑ» στην κατεύθυνση της ιδιωτικοποίησης που επιβάλλουν τα μνημόνια;

Ανακοίνωση της «Παρέμβασης Εκπαιδευτικών για τη Ρήξη και την Ανατροπή!» σχετικά με την επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή από το ΙΕΠ και τον τρόπο εισαγωγής του ιδιώτη βοηθού και νοσηλευτή στο σχολείο

Με αφορμή, την εξαγγελθείσα επιμόρφωση των μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών από το ΙΕΠ χωρίς εξειδίκευση ή κατάρτιση σε ΕΑΕ (υπ’ αρ. 40816/Δ3, 9-03-2017), και την ρύθμιση του τρόπου εισαγωγής του ιδιώτη βοηθού και νοσηλευτή στο σχολείο [(υπ’ αρ. 40493/Δ3, 09-03-2017), έγγραφο στο οποίο περιγράφονται τα καθήκοντα των σχολικών Βοηθών σε ΣΜΕΑΕ], θα θέλαμε ως εκπαιδευτικοί της παράταξης «Παρέμβαση Εκπαιδευτικών για τη Ρήξη και την Ανατροπή» να εκφράσουμε την οργή μας σε ότι αφορά στις εξελίξεις αυτές που είναι αποτελέσματα των μνημονικών πολιτικών και στοχεύουν στη διάλυση των δημόσιων δομών ΕΑΕ.

Η έντονη αντίθεσή μας έχει την αιτία της στο γεγονός ότι οι διατάξεις αυτές με πρόσχημα «να αξιοποιήσει (ενν.: η δημόσια εκπαίδευση) με το βέλτιστο τρόπο το υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό, να εξυπηρετούνται άμεσα οι ανάγκες των μαθητών και να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των δομών ΕΑΕ», όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, στην ουσία αποτελούν νέο πλήγμα στην ειδική εκπαίδευση και την διδασκαλία των παιδιών που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη να υποστηριχθούν σε ένα δωρεάν δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης.

Ο λόγος γι’ αυτές τις επιλογές του Υπουργείου Παιδείας και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι προφανώς -για μια ακόμη φορά- η εξοικονόμηση κονδυλίων στις προσλήψεις αναπληρωτών και η αποφυγή μόνιμων διορισμών στην ΕΑΕ υλοποιώντας πολιτικές της Ε.Ε. που υποβαθμίζουν το ρόλο της ειδικής αγωγής και μεταφέρουν την ευθύνη για την αντιμετώπιση των παιδιών που ανήκουν στο πλαίσιο της ειδικής αγωγής στον εκπαιδευτικό της γενικής τάξης.

Σε ότι αφορά στη λεγόμενη επιπρόσθετη επιμόρφωση των μόνιμων εκπαιδευτικών χωρίς κατάρτιση ή εξειδίκευση στην ΕΑΕ, ας σημειωθεί πως αυτή εντάσσεται σε ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ, που αφορά στην πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών για Παράλληλη Στήριξη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι στηρίζει ουσιαστικά την Ειδική Αγωγή, καθώς επενδύει ελάχιστα στην κατάλληλη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που το ίδιο επιλέγει για τη στελέχωσή της.

Μια τέτοιου είδους διαχείριση της επιμόρφωσης έρχεται να επικυρώσει την λογική του άρθρου 48 του ν. 4415/2016. Υπενθυμίσουμε ότι το Σεπτέμβριο του 2016 δημοσιεύτηκε η τροπολογία του νόμου στο ΦΕΚ 159/Α/6-9-2016: «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», το άρθρο 48 της οποίας περιλαμβάνει «Ρύθμιση θεμάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης», όπου αναφέρει ότι «μπορούν πλέον να αποσπώνται σε δομές ειδικής αγωγής μόνιμοι εκπαιδευτικοί ακόμη και χωρίς κανένα απολύτως προσόν» (!!!) σε περίπτωση αδυναμίας πλήρωσης των κενών. Αυτή η διάταξη οδήγησε και οδηγεί στη μείωση των προσλήψεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ για τα επόμενα σχολικά έτη, αφού  νομοθετείται η «ελεύθερη μετακίνηση» εκπαιδευτικών από τη γενική στην ειδική εκπαίδευση και από βαθμίδα σε βαθμίδα για να καλυφτούν όχι προσωρινά (ούτε αυτό άλλωστε είναι δικαιολογία για τον ευαίσθητο χώρο της ειδικής) αλλά μόνιμα οι μεγάλες ανάγκες των ειδικών δομών. Το Υπ. Παιδείας κάνει ένα ακόμη βήμα στην εφαρμογή της πλήρους εφαρμογής της κινητικότητας στο χώρο της εκπαίδευσης, της ελαχιστοποίησης των προσλήψεων αναπληρωτών και των μηδενικών μόνιμων διορισμών.

Δεν είναι τυχαίο και το σχετικό έγγραφο (υπ.αριθμ. 27414/Ε2/20-02-2017) από τη Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προς τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Α’ Θεσσαλονίκης σύμφωνα με το οποίο ένας εκπαιδευτικός, για να κριθεί υπεράριθμος, θα πρέπει πρώτα να έχει εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες κάλυψης και συμπλήρωσης του υποχρεωτικού του ωραρίου στη σχολική μονάδα όπου είναι τοποθετημένος οργανικά ακόμη και με δυνατότητα απασχόλησης σε τμήμα ένταξης!!!

Επίσης, είναι εντυπωσιακό ότι σχεδόν την ίδια χρονική στιγμή εμφανίζεται το υπ’ αρ. 40493/Δ3, 09-03-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του ΥΠΠΕΘ, στο οποίο περιγράφονται τα καθήκοντα των σχολικών Βοηθών σε ΣΜΕΑΕ. Γίνεται, δηλαδή, αναφορά σε έναν καινούργιο κλάδο, του Σχολικού Βοηθού, ο οποίος θα προσλαμβάνεται μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας (ΟΑΕΔ)!!! Αυτό σημαίνει είσοδο προσωπικού από την πίσω πόρτα, αυτή του ΟΑΕΔ και σύσταση ενός άλλου κλάδου (?) (που στη πραγματικότητα δεν είναι αφού είναι εξαρτώμενοι από πρόγραμμα ΕΣΠΑ) και συνέχιση του απαράδεκτου καθεστώτος της εισόδου ιδιωτών μέσα στο δημόσιο σχολείο που θα ελέγχονται από άλλους φορείς όπως Δήμοι και ΣΔΙΤ, για να καλύψουν τις επείγουσες ανάγκες των συγκεκριμένων μαθητών, θέτοντας μ’ αυτόν τον τρόπο σε αμφισβήτηση την εργασία των αναπληρωτών νοσηλευτών, του ειδικού βοηθητικού προσωπικού κ.λπ.

Το έργο του προσωπικού αυτού προβλέπεται να είναι υποστηρικτικό και βοηθητικό και θα περιλαμβάνει επικουρική υποστήριξη στα καθήκοντα του εκπαιδευτικού προσωπικού, του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ενώ το πρόγραμμα του εν λόγω προσωπικού θα συντάσσεται από τον Διευθυντή του σχολείου.

Πρέπει να επισημανθεί εδώ ότι είχε ψηφιστεί νόμος που δίνει τη δυνατότητα της εισαγωγής ιδιωτών που μπορούν πλέον να προσλαμβάνονται από τους γονείς για την παράλληλη στήριξη.

Καταλαβαίνει, λοιπόν, κανείς πως για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης με τους δανειστές, οι αλλαγές που προωθεί το ΥΠΠΕΘ στην ΕΑΕ αμφισβητούν τον δωρεάν και δημόσιο χαρακτήρα της, μειώνουν την απαίτηση για μόνιμους διορισμούς και ναρκοθετούν τη θεσμική και επιστημονική οργάνωση της δημόσιας Ειδικής Εκπαίδευσης στην κατεύθυνση της πλήρους ιδιωτικοποίησής της.

Αυτό συμβαίνει γιατί η ουσιαστική συμφωνία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με την Ε.Ε. και το Δ.Ν.Τ. για ψήφιση μέτρων μετά το 2018, χρονιά που υποτίθεται θα τελείωναν τα Μνημόνια, πέρα από το ότι προαναγγέλλει και για τα επόμενα χρόνια τη λεηλασία του εισοδήματος όλων, θα περιέχει δεσμεύσεις και για την παραπέρα «απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων» με στόχο τις ιδιωτικοποιήσεις. Άλλωστε, η δραστική μείωση του δημοσίου τομέα και του μισθολογικού και λειτουργικού του κόστους έχει συμφωνηθεί και επιβάλλονται σε όλα τα επίπεδα, ενώ παραμονεύει σταθερά και ο δημοσιονομικός κόφτης. Θέλουν ένα μικρό και επιτελικό δημόσιο, με συρρίκνωση των δημόσιων παροχών και υπηρεσιών, με ιδιωτικοποίηση μέρους τους και με τη λειτουργία του δημοσίου με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια σε όφελος του κεφαλαίου. Προχωρούν στην ιδιωτικοποίηση λειτουργιών του δημοσίου και την εκποίηση του δημόσιου πλούτου.

Γι’ αυτό οι μόνιμοι διορισμοί παραμένουν μηδαμινοί, ενώ επεκτείνεται η ελαστική εργασία με παλιές και νέες μορφές [κάθε είδους συμβασιούχοι, ωφελούμενοι, προγράμματα ΕΣΠΑ, ενώ προστίθενται και οι 6.726 της «μαθητείας» με αμοιβή στο 75% του κατώτερου μισθού (υποκατώτατος)], για να καλυφθούν όπως-όπως οι τεράστιες ελλείψεις προσωπικού. Η προαναγγελία χιλιάδων απολύσεων συμβασιούχων με την απαγόρευση ανανέωσης των συμβάσεων πέραν του 2017 ή του 24μηνου σηματοδοτεί τη συμφωνημένη με την Ε.Ε. εναλλαγή στην εργασία και το μοίρασμα μιας θέσης σε περισσότερους εργαζόμενους, εντείνοντας την επισφάλεια και την ομηρία. Τέλος, με την αξιολόγηση των δομών και των υπαλλήλων, τα επικαιροποιημένα οργανογράμματα, τα περιγράμματα θέσεων και την κινητικότητα η κυβέρνηση θέλει να επιβάλει την κατάργηση οργανικών θέσεων και τη νέα μορφή του «μικρού και ευέλικτου» δημόσιου, ενώ παράλληλα εκκινεί την διαδικασία της ατομικής αξιολόγησης των υπαλλήλων προετοιμάζοντας τη βάση για την κατηγοριοποίηση τους και την κινητικότητα.

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ

Οι εκπαιδευτικοί Γενικής και Ειδικής Αγωγής, οι γονείς παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δεν πρέπει να συμβιβαστούν με αυτή την κατάσταση, δεν πρέπει να επιτρέψουν αυτό το πισωγύρισμα. Συμμεριζόμαστε τα αιτήματα του ΣΑΤΕΑ (σύλλογος απόφοιτων τμημάτων ειδικής αγωγής) που διεκδικεί:

–Το ΥΠΠΕΘ να αποσύρει το άρθρο 48 του ν. 4415/2016

–Το ΙΕΠ, οι σχολικοί σύμβουλοι Ειδικής Αγωγής και τα ΚΕΔΔΥ να μην προβούν σε ανάλογες «επιμορφώσεις της ντροπής»!

–Μόνιμους διορισμούς και κάλυψη όλων των κενών στην εκπαίδευση με το απαραίτητο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.

–Έγκαιρη οργάνωση και σωστό παιδαγωγικό σχεδιασμό για την ποιοτική διασφάλιση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών χωρίς την ένταξή τους σε προγράμματα ΕΣΠΑ. Λειτουργία σταθερών, δημόσιων και δωρεάν επιμορφωτικών δομών για όλους τους εκπαιδευτικούς.

–Καλούμε τους προς επιμόρφωση συναδέλφους να αναδείξουν όλα τα παραπάνω μελανά σημεία της διαδικασίας!

Τέλος, ως «Παρέμβαση Εκπαιδευτικών για τη Ρήξη και την Ανατροπή» ζητάμε από το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Χανίων που θα συνεδριάσει την Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017 να πάρει απόφαση και ν’ αναλάβει στο αμέσως επόμενο διάστημα πρωτοβουλίες για την αποτροπή των αρνητικών εξελίξεων στον χώρο της ΕΑΕ οργανώνοντας σ’ αυτήν την κατεύθυνση τις κατάλληλες -κινηματικά- ενέργειες και ερχόμενο σε συντονισμό και με άλλες ΕΛΜΕ (π.χ. ΕΛΜΕ Κορινθίας) που έχουν τοποθετηθεί θετικά και προσυπογράφουν τις παρακάτω διεκδικήσεις του Συλλόγου  Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής, οι οποίες κατατέθηκαν και στη ΓΣ των προέδρων των ΕΛΜΕ στις 18/02/2016, με αίτημα προς το ΔΣ της ΟΛΜΕ να αποτελέσουν μέρος των διεκδικήσεων της ομοσπονδίας μας προς το υπουργείο.

Ο Σύλλογος Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής συγκεκριμένα, διεκδικεί:

–«Την επαναφορά του προσοντολογίου που όριζε ο νόμος 3699/2008 για όσους μόνιμους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να μετατεθούν, αποσπαστούν η να διατεθούν για συμπλήρωση ωραρίου σε δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, το οποίο τροποποιήθηκε τον Αύγουστο του 2016. Οι υπεραριθμίες στο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό που προέκυψαν από την καταστροφική πολιτική που ακολουθεί το Υπουργείο Παιδείας στη γενική Εκπαίδευση (μείωση ωρών διδασκαλίας μαθημάτων, κατάργηση της μείωσης ωραρίου σε υπευθύνους εργαστηρίων κ.α.), δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν εις βάρος των  μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

–Την αποσύνδεση της λειτουργίας των τμημάτων ένταξης με την μείωση του αριθμού των μαθητών στα τμήματα της γενικής τάξης, όταν εκεί φοιτούν μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Η μείωση των μαθητών ανά τμήμα στη γενική τάξη  δε μπορεί σε καμία περίπτωση να σχετίζεται με την λειτουργία του τμήματος  ένταξης, καθώς οι μαθητές δεν υποστηρίζονται σε όλα τα μαθήματα μέσα στο τμήμα ένταξης και οι ώρες που φοιτούν σε αυτό είναι συγκεκριμένες και δε μπορούν να υπερβαίνουν τις 15 ανά εβδομάδα. Η ρύθμιση αυτή που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στις 09/02/2017 (άρθρο 11), μοιραία θα οδηγήσει στο κλείσιμο πολλών τμημάτων ένταξης, για την αποφυγή συγχώνευσης τμημάτων και απώλειας οργανικών θέσεων σε πολλές σχολικές μονάδες. Αυτή είναι λοιπόν η προτεραιότητα στην υποστήριξη των μαθητών με μαθησιακά προβλήματα, με την ίδρυση νέων τμημάτων ένταξης που με τόσο ενθουσιασμό ανακοίνωνε το Υπουργείο και οι αρμόδιοι;

–Την κατάργηση των κατώτατων ορίων στον αριθμό των μαθητών που φοιτούν στα τμήματα των ΣΜΕΑ. Οι σοβαρές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αρκετοί από τους μαθητές που φοιτούν σε δομές ΕΑΕ, η διαφορετική αντιμετώπιση που συχνά απαιτείται για την υποστήριξη των μαθητών αυτών αλλά και το γεγονός ότι οι εγγραφές μαθητών στις δομές αυτές-κυρίως σε επαρχιακές και νησιωτικές περιοχές-συχνά είναι λιγότερες από τρεις (3) ανά έτος, δεν επιτρέπουν την ύπαρξη κατώτατων ορίων στον αριθμό των μαθητών για τη σύσταση ενός τμήματος, η οποία προβλέπεται στη ρύθμιση που αναφέρθηκε πιο πάνω».

Για εμάς, την «Παρέμβαση Εκπαιδευτικών για τη Ρήξη και την Ανατροπή», είναι φανερό πως η ειδική εκπαίδευση αντιμετωπίζεται εδώ και χρόνια, από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις αλλά και από την συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, ως πεδίο εφαρμογής κάθε είδους ελαστικών εργασιακών σχέσεων, κατηγοριοποιήσεων, αλλά και πιλοτικών προγραμμάτων που μοναδικό στόχο έχουν τη διάλυση του δημόσιου χαρακτήρα του σχολείου. Η ΕΑΕ αντιμετωπίζεται αποσπασματικά, με γνώμονα τις δημοσιονομικές ανάγκες και την πειθαρχία στους στόχους των μνημονίων. Τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών βρίσκονται μακριά από τους σχεδιασμούς του υπουργείου.

Η δωρεάν, δημόσια, υποχρεωτική ειδική εκπαίδευση, η στελέχωση των δομών της ειδικής αγωγής με μαζικούς διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών, που θα έχουν γνώση του χώρου και ενιαία εργασιακά δικαιώματα, και ΚΥΡΙΩΣ ΤΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ θα συνεχίζουν να αποτελούν αιτήματα της «Παρέμβασης Εκπαιδευτικών για τη Ρήξη και την Ανατροπή» και του εκπαιδευτικού κινήματος και πρέπει θα βρεθούν ξανά στο επίκεντρο των διεκδικήσεων το αμέσως προσεχές διάστημα.

Χανιά, 19/03/2017

Παρέμβαση Εκπαιδευτικών για τη Ρήξη και την Ανατροπή! 


 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ-ΛΑΘΗ

 

Αυτός είναι ο τίτλος του κύκλου Σεμιναρίων που θα πραγματοποιήσει η ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, με ομιλητή Πτυχιούχο Ψυχολόγο.

Ο κύκλος των σεμιναρίων αποτελείται από τρία μέρη και θα εξελιχθεί  συνολικά σε  1,5 μήνα με 6 συναντήσεις διάρκειας των δύο ωρών.

Θα αναπτυχθούν τα  εξής επιμέρους θέματα:

1ο Μέρος: Γιατί είναι σημαντικό να κάνουμε λάθη και το πως μας βοηθούν να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας.

2ο Μέρος: Πως ν’ αντιμετωπίσουμε τα αρνητικά συναισθήματα γύρω από τις λάθος επιλογές μας.

3ο Μέρος: Πως να οριοθετήσουμε τα “θέλω” και τα “πρέπει” μας και να ξεκινήσουμε να παίρνουμε πρωτοβουλίες.

Οι θέσεις συμμετοχής για το σεμινάριο είναι περιορισμένες. Η συμβολική συμμετοχής για μονογονείς, ανέργους και φοιτητές διαμορφώθηκε στα 60 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), καθώς και για τους γενικά ενδιαφερόμενους στα 80 ευρώ. Η είσοδος για τα ΑμΕΑ είναι ελεύθερη (ΔΩΡΕΑΝ).  Θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Πληροφορίες- Εγγραφές πραγματοποιούνται κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης στα γραφεία της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Λαγκαδά 12, 3ος όροφος) ,  στο τηλέφωνο: 6944.18.17.72 , στο e-mail: info@ekief.gr) και στην εξής  ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής: ΕΔΩ
Σχολείο Πουλιών: νέος κύκλος σεμιναρίων στο Πάρκο «Α. Τρίτσης»

Την Κυριακή 6 Νοεμβρίου αρχίζει νέος κύκλος σεμιναρίων στο Πάρκο «Α.Τρίτσης»

Ένα διαφορετικό σχολείο, ένα «Σχολείο Πουλιών», ξεκινά και φέτος η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία για μέλη, εθελοντές και υποστηρικτές, για να βελτιώσουμε τη δυνατότητα αναγνώρισης των πουλιών: Από την Κυριακή 6 Νοεμβρίου αρχίζει νέος κύκλος σεμιναρίων στο Πάρκο «Α. Τρίτσης», στο Ίλιον (Αίθουσα ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ, ώρες 11:00-14:00), μέσω των οποίων θα μάθουμε περισσότερα για τα πουλιά, θα εκπαιδευτούμε στην αναγνώρισή τους και θα μυηθούμε στις τεχνικές παρατήρησης.

Εισηγητές θα είναι έμπειρα μέλη της Ορνιθολογικής, ενώ θα χρησιμοποιηθεί και ο γνωστός Οδηγός Αναγνώρισης Πουλιών http://www.ornithologiki.gr/page_cn.php?aID=1783. Κιάλια και τηλεσκόπια θα είναι επίσης διαθέσιμα.

Τα σεμινάρια συνοδεύονται με εξορμήσεις στο πεδίο σε σημαντικούς βιότοπους της Αττικής, ώστε να εξοικειωθούμε με την παρατήρηση και να μπορούμε στη συνέχεια να συμμετάσχουμε σε εθελοντικές δράσεις.

Οι εξορμήσεις παρέχουν και αρκετές δυνατότητες για φωτογράφηση στους λάτρεις της φωτογραφίας άγριας φύσης.

Δείτε το πρόγραμμα των σεμιναρίων και των εξορμήσεων εδώ και συμπληρώστε άμεσα τη Δήλωση Συμμετοχής. Η συμμετοχή για τα μέλη είναι δωρεάν, ενώ για τα μη μέλη είναι ίση με την ετήσια συνδρομή.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνείτε με τον Σπύρο Ψύχα στο spsychas@ornithologiki.gr και στα τηλ. 210 8228704, εσωτ. 106 και 6974510976).
Για πρώτη φορά στην Πάτρα το 5ο Σεμινάριο Διδακτικής της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας

Για πρώτη φορά στην Πάτρα το 5ο Σεμινάριο

Διδακτικής της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας

 

Το Σάββατο 26 Νοεμβρίου διοργανώνεται για 1η φορά στην Πάτρα το 5ο Σεμινάριο Διδακτικής της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας (Ο.Ε.Φ.Ε., www.oefe.gr) στο Porto Rio.

Τα Σεμινάρια Διδακτικής απευθύνονται κάθε χρόνο σε πάνω από 1000 καθηγητές-φροντιστές από όλη την Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα προσελκύουν και το ενδιαφέρον φοιτητών. Στόχος των Σεμιναρίων αυτών είναι η επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού των Φροντιστηρίων και η διάχυση των πληροφοριών σχετικά με τις ειδικές απαιτήσεις της διδασκαλίας που προτάσσουν οι νέες εκπαιδευτικές ανάγκες.

Τα Σεμινάρια Διδακτικής πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών. Με τις εισηγήσεις τους θα μας τιμήσουν οι ακόλουθοι Πανεπιστημιακοί: στον τομέα των Φιλολογικών Μαθημάτων ο κ. Πόρποδας Κωνσταντίνος, στον Τομέα των Φυσικών Επιστημών οι κύριοι Κλούρας Νικόλαος και Κολιόπουλος Δημήτριος και στον Τομέα των Μαθηματικών οι κύριοι Παπασταυρίδης Σταύρος, Αρβανιτογιώργος Ανδρέας και Τζερμιάς Παύλος.

Την Κυριακή 27 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί το 35ο Συνέδριο της Ο.Ε.Φ.Ε., στο Porto Rio και αυτό για 1η φορά στην Πάτρα.

 •   Η πρώτη ενότητα του Συνεδρίου θα αφορά το «Φροντιστήριο στην κοινωνία του σήμερα». Η Ο.Ε.Φ.Ε. σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, θα υπογράψει Σύμφωνο Συνεργασίας, με το οποίο τα Φροντιστήρια όλης της Ελλάδας δεσμεύονται ότι θα γίνουν βήμα ενημέρωσης για την σημασία του να γίνει κάποιος εθελοντής δότης του μυελού των οστών και των συμπαγών οργάνων.
 •   Η δεύτερη ενότητα του Συνεδρίου θα αφορά «το Φροντιστήριο στην εκπαίδευση του Αύριο». Ειδικότερα, θα υπάρξουν ομιλίες από εκπροσώπους της Μαθηματικής Εταιρείας, της Εταιρείας Φυσικών, Χημικών και Φιλολόγων και τέλος, προτάσεις από τους εκπροσώπους της Ο.Ε.Φ.Ε.

From: APOSTOLOS VOULDIS [mailto:apvouldis@gmail.com]
Sent: Friday, November 4, 2016 11:51 AM
επιμέλεια : Σινογεωργος Δημ
Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Ελλάδος : Έναρξη τμήματος ηχοληψίας για αρχάριους ,πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης

Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού χαρακτήρα της ΣΟΝΕ, δημιουργείται τμήμα ηχοληψίας για αρχάριους που θα περιλαμβάνει ένα πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης για αυτούς που πραγματικά ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με το αντικείμενο.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

•    Πρακτική εξάσκηση εγκατάστασης σε πραγματικό περιβάλλον.
•    Θεωρία  του ήχου (ακουστική χώρων, βασικές αρχές μίξης, συνδεσμολογίες).
•    Εισαγωγή στα προγράμματα επεξεργασίας ήχου και εξάσκηση σε ιδιόκτητο στούντιο.

Εισηγητής του τμήματος είναι ο ηχολήπτης – παραγωγός της ΣΟΝΕ Ιωάννης Μεβουλιώτης, κάτοχος πτυχίου ηχοληψίας – ακουστικής και ιδιοκτήτης του Unplugged Studio.

Οι υποψήφιοι θα περνούν από συνέντευξη στους χώρους και τις ώρες που θα τους υποδειχθούν.

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) με συμπλήρωση της φόρμας και αποστολής της ως συνημμένο στη διεύθυνση orchestraofgreece@gmail.com

Σας επισημάνουμε ότι η ΣΟΝΕ λειτουργεί με βάση τον κανονισμό της και δεν παραβιάζεται από κανένα μέλος.
Εφόσον διαβαστεί και αποδεχθεί, συμπληρώνετε την αίτηση.

Σε περίπτωση κωλύματος προσέλευσης, ακύρωσης δηλωθείσας συμμετοχής, ανάγκης ερωτήσεων ή διευκρινίσεων, οι υποψήφιοι  μπορούν να απευθύνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα στην υπεύθυνη της ΣΟΝΕ Έλενα Τιτίρλα στο παρακάτω email και όχι στης ορχήστρας, εκεί δηλώνετε μόνον συμμετοχή.
email:  info@unplugged-studio.gr //

Facebook: Elena Titirla https://www.facebook.com/elena.titirlatiti

 

From: Youth Symphony Orchestra of Greece [mailto:orchestraofgreece@gmail.com]
Sent: Thursday, October 6, 2016 10:00 PM
Ανοιχτά σεμινάρια ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Πάτρα

Οι εγγραφές παρατείνονται μέχρι 15 Οκτωβρίου

Ημερομηνίες πρώτων διαλέξεων: 29/10/2016 & 30/10/2016 – 26/11/2016 & 27/11/2016 – 10/12/2016 & 11/12/2016.

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω των Προγραμμάτων Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017:
Τα Ανοιχτά Προγράμματα Ψυχολογίας για το ευρύ κοινό στην Πάτρα με κόστος 50 ευρώ για το χειμερινό εξάμηνο ή 90 ευρώ ετησίως για 10 ή 20 τρίωρες διαλέξεις από έγκριτους καθηγητές και επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνης, Πλατεία Βασιλέως Γεωργίου Πρώτου 13-19.

Πρόκειται για προσεγγίσεις σε θέματα γενικής ψυχολογίας και συμβουλευτικής, πλαισιωμένες από βιωματικές ομάδες και πολιτιστικά δρώμενα σε κάθε περιοχή, όπου θα υπάρξει ενδιαφέρον. Εναλλακτικά, όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα αποκλειστικώς διαδικτυακά, με το δικό τους ρυθμό μάθησης, μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης Google Classroom, αποκτώντας πρόσβαση σε εκτεταμένη online βιβλιογραφία και διαδικτυακές συναντήσεις με καθηγητές για ανατροφοδότηση, μπορούν να το δηλώσουν στην αίτηση τους.
Ταυτόχρονα, οι εγγεγραμμένοι αποκτούν το δικαίωμα συμμετοχής με έκπτωση 20% στο ετήσιο Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο ´Κατάρτιση στη Συμβουλευτική, το Coaching (Προπονητική Ζωής) και το Mentoring, που αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία επαγγελματικής ανέλιξης και σταδιοδρομίας. (400 ευρώ αντί 500 σε τρεις δόσεις με 410 ώρες διαδικτυακής και διά ζώσης διδασκαλία, προαιρετικές ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες συνεχιζόμενης κατάρτισης και εποπτεία).

 • ΠΡΟΣΟΧΗ: ολοκλήρωση εγγραφής θεωρείται η κατάθεση του ποσού στο λογαριαμό και η αποστολή του αποδεικτικού

Πληροφορίες:  https://goo.gl/1LmCpD

Αίτηση συμμετοχής: https://goo.gl/Hnp6YO

Διαδικασίες πληρωμής:

 • Βήμα πρώτο
  Θα πρέπει να καταθέσετε τα χρήματα στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:
  Alpha Bank, Αριθμός λογαριασμού: 601-00200-1000326, IBAN: GR680 1406010601002001000326 SWIFT CODE – CRBAGRAA Κάτοχος λογ/σμού: UNIVERSITY OF THE AEGEAN RESEARCH UNIT Ταχυδρομική διεύθυνση υποκαταστήματος: 15 AKTI KOUNTOURIOTOY STR
 • Βήμα δεύτερο
  Θα πρέπει να συμπληρώσετε αναλυτικά τη φόρμα επιβεβαίωσης προσωπικών δεδομένων εγγραφής:
  https://drive.google.com/drive/folders/0B8JqrtGNH8BONExnaFpRa0dhWkk?usp=sharing
  Κόστος:
  50 ευρώ το εξάμηνο
  90 ευρώ τα δύο εξάμηνα
 • Βήμα τρίτο
  Το αποδεικτικό κατάθεσης μαζί με την συμπληρωμένη φόρμα επιβεβαίωσης προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να τα αποστείλετε στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: eprassa@aegean.gr ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής σας

programma-dialejevn-anoixta-seminaria-psixykhs-kai-koinotikis-ygeias-panepisthmioy-aigaioy-14469236_1139039169509990_1885626758_n

Υπεύθυνη διοικητικής υποστήριξης προγράμματος: Πρασσά Έλενα, Tηλ. 6940 911716, eprassa@aegean.gr

 

Επιμέλεια

Σινογεώργος Δημήτριος

6936429803