©Mynima-Hellas.com

Κ. Αγοραστός: «Προσβλέπουμε στην ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής θεσσαλικής γεωργίας μέσα από συνέργεια και συνεργασία»

Κ. Αγοραστός: «Προσβλέπουμε στην ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής θεσσαλικής γεωργίας μέσα από συνέργεια και συνεργασία»
Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2011

Την 7η Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμματος “NOVAGRIMED” (Γεωργικές καινοτομίες στις μεσογειακές περιοχές) διοργάνωσε με απόλυτη επιτυχία  η Περιφέρεια Θεσσαλίας μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης στις 29 & 30 Σεπτεμβρίου 2011 στο Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Στην συνάντηση, εκτός από στελέχη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας συμμετείχαν επίσης από ελληνικής πλευράς μέλη της ερευνητικής ομάδας του εργαστηρίου αγροτικού χώρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθόσον έλαβε χώρα και η τεχνική συντονιστική διακρατική συνάντηση μεταξύ των εταίρων του Προγράμματος.

Το πρόγραμμα “NOVAGRIMED” εντάσσεται στον άξονα 4 του ευρύτερου Προγράμματος MED, ο οποίος αναφέρεται στην προώθηση μιας πολυκεντρικής και ολοκληρωμένης ανάπτυξης Μεσογειακών χωρών ειδικότερα στον στόχο 4.1., ο οποίος εξειδικεύεται στο συντονισμό των αναπτυξιακών πολιτικών και στη βελτίωση της χωροεδαφικής διακυβέρνησης (gouvernance territorial). Στόχος του προγράμματος αποτελεί η υλοποίηση, με βάση τις εμπειρίες των εταίρων Περιφερειών, καινοτόμων δράσεων συλλογικών ή συντονισμένων, στους τομείς της εμπορίας και της αγροτικής περιφερειακής διακυβέρνησης, ώστε να ευνοηθούν η ανάπτυξη πιο αειφόρων δραστηριοτήτων και η ανταγωνιστικότητα της μεσογειακής γεωργίας.

Σύσσωμοι οι εταίροι του προγράμματος πήραν μέρος στην 7η Επιτροπή Παρακολούθησης (Γαλλία, Ισπανία Ιταλία και Ελλάδα). Συντονιστής εταίρος είναι η Περιφέρεια  Άλπεων Κυανής Ακτής (Provence Alpes – Cote d΄ Azur), ενώ οι λοιποί συμμετέχοντες εταίροι είναι οι εξής: Περιφέρεια  Puille από την Ιταλία, η Περιφέρεια Murcie από την Ισπανία, και η Περιφέρεια Θεσσαλίας από την Ελλάδα.

Το έργο που έχει αναλάβει η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο πλαίσιο του Προγράμματος, οργανώνεται γύρω από οκτώ δράσεις, η κάθε μία από τις οποίες έχει κοινούς στόχους με αντίστοιχες δράσεις των υπολοίπων εταίρων, ώστε να υπάρχει συνεργασία και κοινό αποτέλεσμα για μια στρατηγική ανάπτυξης της ευρωπαϊκής μεσογειακής γεωργίας.

Στην εν λόγω Επιτροπή Παρακολούθησης, κατανοώντας τη σημασία της στη χάραξη της αγροτικής πολιτικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, παρευρέθη και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός, ο οποίος αφού καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και χαιρέτισε τη διεξαγωγή της διημερίδας αυτής επισήμανε μεταξύ άλλων τα εξής:

«Επιλέξαμε και συνεχίζουμε την υλοποίηση του προγράμματος NOVAGRIMED, διότι στη Θεσσαλία μας ενδιαφέρει η ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής γεωργίας, μέσα από συντονισμένη προσπάθεια με διάλογο, αλλαγή νοοτροπίας και συλλογική εργασία, σε όλη την αλυσίδα της πρωτογενούς παραγωγής, με στόχο μια κοινή στρατηγική ανάπτυξης της ευρωπαϊκής μεσογειακής γεωργίας.

Το πρόγραμμα NOVAGRIMED εκτελείται σε μια ιδιαίτερη συγκυρία για την Θεσσαλία που είναι αυτή της οικοδόμησης της Αιρετής Περιφέρειας από τις αρχές του τρέχοντος έτους. Όπως θα γνωρίζετε, στην Ελλάδα εφαρμόστηκε από τον Ιανουάριο του 2011 ο αυτοδιοικητικός νόμος του Καλλικράτη, ο οποίος θέσπισε για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας το θεσμό της Αιρετής Περιφέρειας.

Αυτή η εξέλιξη σημαίνει ότι από τις αρχές του έτους κινούμαστε γοργά για την προώθηση δύο βασικών στόχων :

α. να οργανώσουμε και να καταστήσουμε λειτουργική και αποτελεσματική την νέα Αιρετή Περιφέρεια, και

β. να επεξεργασθούμε και να εφαρμόσουμε μια ενιαία στρατηγική ανάπτυξης για το σύνολο της Περιφέρειας.

Αυτοί οι στόχοι για να επιτευχθούν θα πρέπει να βασίζονται μεταξύ άλλων σε πολλαπλές μορφές διακυβέρνησης, ώστε να καταστεί δυνατή η συμμετοχή όλων των περιφερειακών και τοπικών φορέων τόσο στην επεξεργασία πολιτικών όσο και στην εφαρμογή τους.

Χαίρομαι επομένως, γιατί, ενόψει αυτής της δύσκολης προσπάθειάς μας, είδα με ενδιαφέρον ότι οι στόχοι του προγράμματός NOVAGRIMED συνιστούν μια αξιόλογη και έμπρακτη προστιθέμενη αξία για τις πολιτικές που θα πρέπει να σχεδιάσει και τα εργαλεία που θα πρέπει να αποκτήσει η Αιρετή Περιφέρεια.

Πρώτον, γιατί οι θεματικές του αφορούν βασικούς τομείς της Θεσσαλίας ως χωρο-εδαφική ενότητα, κοινωνία, οικονομία και περιβάλλον : η διαχείριση του νερού, η αγρο-ενέργεια, η βιολογική γεωργία, η ανάπτυξη της υπαίθρου, οι διάφορες μορφές διακυβέρνησης με τα οποία ασχολείστε αποτελούν και για μας τομείς υψηλής προτεραιότητας.

Δεύτερον, γιατί τα συμπεράσματά σας, αλλά και τα παραδοτέα του προγράμματος, προβλέπεται να καταλήξουν σε προτάσεις στρατηγικής για τον καθένα από τους τομείς με τους οποίους ασχολείστε, γεγονός που θα μας βοηθήσει έμπρακτα στο δικό μας στρατηγικό σχεδιασμό.

Ωστόσο, θα ήθελα να αναφερθώ και σε μια τρίτη διάσταση αυτής της συνεργασίας. Η αξία αυτών των προγραμμάτων δεν θα πρέπει να περιορίζεται τελικά, μόνο στα αποτελέσματά τους, αλλά θα πρέπει να επεκτείνεται και μετά τη λήξη τους, μέσω συνεργασιών μεταξύ των εταίρων σε θέματα που ήδη έχετε προσεγγίσει από κοινού.

Θα ήθελα να σας μεταφέρω ότι, η πολιτική μας για την Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είναι στατική, αλλά εξελίσσεται, απαντώντας έτσι αποτελεσματικά στις νέες προκλήσεις της εποχής. Η αξιοποίηση της κληρονομιάς των ευρωπαϊκών προγραμμάτων θα πρέπει να εμπλουτίζει τη στρατηγική της Περιφέρειας Θεσσαλίας, χωρίς τα προγράμματα αυτά να αποτελούν αυτοσκοπό, αλλά μέσο ανάπτυξης, μέσω της ουσιαστικής και ποιοτικής απορρόφησης των Κοινοτικών πόρων.

Η νέα αιρετή περιφέρεια, την οικοδόμηση της οποίας έχω την ευθύνη μαζί με το Περιφερειακό Συμβούλιο, σε δύσκολες και πρωτόγνωρες οικονομικές πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες, προσβλέπει στη διαπεριφερειακή συνεργασία. Χρειάζεται γι΄αυτό εταίρους συνεργάτες για να ανταλλάξει εμπειρίες, να διαμορφώσει κοινά σχέδια ανάπτυξης. Σ’ αυτή την προσπάθεια, είναι λογικό να έχουν θέση όσοι ήδη έχουν συνεργασθεί, όπως οι περιφέρειές μας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα NOVAGRIMED.

Γι’ αυτό θα ήθελα να μεταφέρεται στις αρχές των Περιφερειών σας, την πρόσκληση να αποτελέσουν μαζί με τις επιστημονικές ομάδες τους εταίρους συνεργασίας μαζί μας και στο μέλλον.

Σας εύχομαι καλή συνέχεια και ευχαριστώ για ακόμη μια φορά για την παρουσία σας στη διημερίδα αυτή».

Αμέσως μετά, το λόγο πήρε ο αν. Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης κ. Βασίλης Χατζηκαμαγιάννης, ο οποίος με τη σειρά του τόνισε την άψογη από κάθε άποψη συνεργασία τόσο με τους λοιπούς εταίρους του προγράμματος όσο και με την ανάδοχο εταιρία (Ένωση Εταιρειών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – ΑΝΚΑ Α.Ε.) και διαβεβαίωσε ότι από πλευράς του Περιφερειακού Ταμείου καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου, με τη λήξη του προγράμματος να έχει υλοποιηθεί το σύνολο του  φυσικού αντικειμένου του και η μέγιστη απορρόφηση του οικονομικού αντικειμένου του έργου.

 

Share This Post | Μοιραστείτε αυτο το αρθρο

You must be logged in to post a comment Login