©Mynima-Hellas.com

Οι τρεις κεντρικοί άξονες δράσης της νέας διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας –την ανάπτυξη, τη διαφάνεια και τον εκσυγχρονισμό

Οι τρεις κεντρικοί άξονες δράσης της νέας διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας –την ανάπτυξη, τη διαφάνεια και τον εκσυγχρονισμό
Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 26/2/2013

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΚΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠ. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑ

ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας παρουσίασε τους τρεις κεντρικοί άξονες δράσης ,της νέας διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας –την ανάπτυξη, τη διαφάνεια και τον εκσυγχρονισμόστη σημερινή ειδική δημόσια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της ΠΚΜ στη Θεσσαλονίκη,ακολουθεί η συνοπτική τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Απόστολου Τζιτζικώστα:

«Τις εβδομάδες που προηγήθηκαν, ολοκληρώσαμε τη σημαντικότερη μεταρρύθμιση στην Περιφερειακή Διοίκηση. Δημιουργήσαμε μια εγκάρσια τομή, περνώντας από τη γεωγραφική συνένωση των επτά παλιών νομών στη νέα εποχή της Ενιαίας Περιφέρειας. Θεσμοθετήσαμε την Τομεακή Διοίκηση. Επαναπροσδιορίσαμε το θεσμικό ρόλο των Αντιπεριφερειαρχών και των Περιφερειακών Συμβούλων. Εναρμονίσαμε την Κεντρική Μακεδονία με το ευρωπαϊκό κεκτημένο», σημείωσε με έμφαση ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας. Ο κ. Τζιτζικώστας έκανε ξεχωριστή αναφορά στις επισκέψεις του στις επτά περιφερειακές ενότητες της ΠΚΜ, οι οποίες, όπως υπογράμμισε, «δεν ήταν εθιμοτυπικές, αλλά είχαν συγκεκριμένο στόχο και ατζέντα», καθώς συμπεριέλαβαν συνεργασίες με όλους τους φορείς, τα επιμελητήρια και τους δήμους, με κεντρικά ζητήματα την ανάπτυξη και το ΕΣΠΑ.

Αναφερόμενος στον πρώτο κεντρικό άξονα δράσης για την ΠΚΜ, την ανάπτυξη, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας υπογράμμισε ότι «κορυφαίο αναπτυξιακό εργαλείο είναι το ΕΣΠΑ» και ότι «η απορροφητικότητα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για όλους τους τομείς είναι σήμερα στο 52% και το επίπεδο συμβασιοποίησης έργων προσεγγίζει το 70%». Ο κ. Τζιτζικώστας παρουσίασε αναλυτικά τα υπό υλοποίηση έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ ανά περιοχή «Στην Ημαθία υλοποιούνται 50 έργα συνολικού ύψους 199 εκατομμυρίων ευρώ. Στη Θεσσαλονίκη υλοποιούνται 166 έργα συνολικού ύψους 488 εκατομμυρίων ευρώ. Στο Κιλκίς υλοποιούνται έργα ύψους 193 εκατομμυρίων ευρώ, με κυρίαρχα αυτά των οδικών αξόνων προϋπολογισμού 57 εκατομμυρίων ευρώ. Στην Πέλλα 42 έργα 98,5 εκατομμυρίων ευρώ. Στην Πιερία 40 έργα 146 εκατομμυρίων ευρώ. Στις Σέρρες 33 έργα 63 εκατομμυρίων ευρώ. Στη Χαλκιδική 68 έργα συνολικού ύψους 252 εκατομμυρίων ευρώ».

Όπως επεσήμανε ο κ. Τζιτζικώστας, αναφορικά με τον τομέα της ανάπτυξης η διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχει θέσει 4 κομβικούς στόχους, που επικεντρώνονται στην καλύτερη αξιοποίηση του ΕΣΠΑ. Ο πρώτος στόχος αφορά την επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων, χωρίς καθυστερήσεις, με απόλυτα νόμιμες και διαφανείς διαδικασίες. Ο δεύτερος αναφέρεται στη συνολική αύξηση της απορροφητικότητας με στόχο την ενίσχυση των επενδύσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ο τρίτος κινείται στην κατεύθυνση της δυναμικής συμμετοχής της ΠΚΜ, ως φορέα διαχείρισης στα τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα και ο τέταρτος περιλαμβάνει τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Α. Τζιτιζκώστας παρουσίασε αναλυτικά τους οκτώ αναπτυξιακούς τομείς που συνδέονται άμεσα με την ανάπτυξη της ΠΚΜ. Ο πρώτος αναπτυξιακός τομέας αναφέρεται στον τουρισμό, με τη δημιουργία δωδεκάμηνης τουριστικής περιόδου για την Κεντρική Μακεδονία, ο δεύτερος τομέας στη βιομηχανική ανάπτυξη και το εμπόριο, ο τρίτος στο περιβάλλον, ο τέταρτος τομέας στην αγροτική ανάπτυξη με βασικό στόχο τον εκσυγχρονισμό σε όλα τα στάδια, από την παραγωγή ως την πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων της ΠΚΜ, ο πέμπτος στην ανάπτυξη των υποδομών, ο έκτος στην καινοτομία, ο έβδομος στην παιδεία και ο όγδοος στον πολιτισμό.

Ο δεύτερος άξονας της πολιτικής της ΠΚΜ είναι η διαφάνεια και ο εκσυγχρονισμός της διοίκησης και της λειτουργίας της Περιφέρειας, όπου τρεις είναι οι κατευθύνσεις που την καθορίζουν. Ειδικότερα, η πρώτη κατεύθυνση κινείται στον επανακαθορισμό της δημοσιονομικής πολιτικής «με κύριο μέλημα τον εξορθολογισμό των δαπανών και την απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων διαφάνειας και χρηστής διοίκησης».

Στην κατεύθυνση της αναβάθμισης των υπηρεσιών και της εισαγωγής νέων τεχνολογιών, ο Περιφερειάρχης κεντρικής Μακεδονίας έδωσε έμφαση στην παροχή γρήγορων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών στους πολίτες και στην ταυτόχρονη βελτίωση του εσωτερικού επιπέδου λειτουργίας και συνεργασίας.

Η τρίτη κατεύθυνση προωθεί τη διαρκή κατάρτιση και την επανακατάρτιση του στελεχιακού δυναμικού με απώτερο σκοπό το καλύτερα κατηρτισμένο και εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό, που σημαίνει αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών και αποδοτικότερη λειτουργία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Τέλος, η τέταρτη κατεύθυνση κινείται προς την εμπέδωση και ισχυροποίηση της Μητροπολιτικής Διοίκησης της Θεσσαλονίκης στους 4 τομείς του άρθρου 210 του Καλλικράτη καθώς και η καθιέρωση της θεσμικής και συστηματικής συνεργασίας με του Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω της δημιουργίας γραφείου υπό την εποπτεία αρμόδιου περιφερειακού συμβούλου.

Ο τρίτος άξονας της πολιτικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περιλαμβάνει την κοινωνική πολιτική και την αλληλεγγύη με βασική στόχευση στην έμπρακτη και ουσιαστική υποστήριξη των πολιτών που δοκιμάζονται «με όσα μέσα και δυνατότητες διαθέτουμε, αλλά και με όλα τα προγράμματα που μπορούμε να διεκδικήσουμε», όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.

Στη συνέχεια, μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα, το λόγο έλαβαν οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες, οι οποίοι παρουσίασαν τους άξονες πολιτικής για τους τομείς ευθύνης τους.

Την ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας -η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία μόνο των περιφερειακών συμβούλων της συμπολίτευσης, καθώς οι περιφερειακοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης αποχώρησαν από τη διαδικασία- παρακολούθησαν η Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και βουλευτής Σερρών Μ. Κόλλια- Τσαρουχά, Δήμαρχοι της ΠΚΜ, καθώς και πρόεδροι και εκπρόσωποι επιμελητηρίων της Κεντρικής Μακεδονίας.

Σχολιάζοντας την αποχώρηση των περιφερειακών συμβούλων της αντιπολίτευσης από την πρώτη ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με τους κεντρικούς άξονες της πολιτικής της ΠΚΜ, ο κ. Τζιτζικώστας δήλωσε ότι «η πολιτική της άδειας καρέκλας έρχεται από το βαθύ παρελθόν. Στη σημερινή εποχή φανερώνει ένδεια θέσεων και προτάσεων για την Κεντρική Μακεδονία. Φανερώνει, όμως, και την αμηχανία της αντιπολίτευσης απέναντι στην πρότασή μας για ουσιαστική συνεργασία. Η νέα διοίκηση παραμένει προσηλωμένη στο συμμετοχικό διάλογο. Κατανοούμε τις κινήσεις τακτικής, αλλά –όπως και η κοινωνία- δεν τις δικαιολογούμε».

 

 

 

Το πλήρες κείμενο της ομιλίας του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα.

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

 

Η σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι μια ειδική συνεδρίαση.

 

Παρουσιάζουμε σήμερα, τους Κεντρικούς Άξονες Δράσης της νέας διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Τις εβδομάδες που προηγήθηκαν, ολοκληρώσαμε τη σημαντικότερη μεταρρύθμιση στην Περιφερειακή Διοίκηση.

 

Δημιουργήσαμε μια εγκάρσια τομή, περνώντας από τη γεωγραφική συνένωση των επτά παλιών νομών στη νέα εποχή της Ενιαίας Περιφέρειας.

 

Θεσμοθετήσαμε την Τομεακή Διοίκηση.

 

Επαναπροσδιορίσαμε το θεσμικό ρόλο των Αντιπεριφερειαρχών και των Περιφερειακών Συμβούλων.

 

Βάλαμε γερά θεμέλια, με στόχο να αποτελέσει η Περιφέρειά μας, ατμομηχανή ανάπτυξης συμβάλλοντας στην εθνική προσπάθεια για την έξοδο από την κρίση.

 

Καθιερώσαμε ένα λειτουργικό, ευέλικτο και αποτελεσματικό μοντέλο διοίκησης.

 

Εναρμονίσαμε την Κεντρική Μακεδονία με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

 

Παράλληλα, το προηγούμενο διάστημα μετά την εκλογή μου, επισκέφθηκα και τις επτά Περιφερειακές Ενότητες.

 

Οι επισκέψεις αυτές δεν ήταν εθιμοτυπικές.

 

Είχαν συγκεκριμένο στόχο και ατζέντα.

 

Συνεργάστηκα με όλους τους φορείς, τα επιμελητήρια, τους Δήμους με κεντρικά ζητήματα την ανάπτυξη και το ΕΣΠΑ.

 

Τα δεδομένα αυτών των συνεργασιών αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας:

 

Αναλύσαμε διεξοδικά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας.

 

Αθροίσαμε τις δυνατότητες, συνθέσαμε τα ιδιαίτερα στοιχεία των Περιφερειακών Ενοτήτων.

 

Είδαμε προσεκτικά τις ενδογενείς μας αδυναμίες, καθώς και τα προβλήματα που προκύπτουν από τις καθυστερήσεις και τις παραλήψεις του κράτους.

 

Εξετάσαμε τις προκλήσεις, αλλά και τις προοπτικές που έχουμε μπροστά μας.

 

Επικεντρωθήκαμε στις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου.

 

Διαμορφώσαμε ένα ολοκληρωμένο κεντρικό σχέδιο, που περιλαμβάνει τόσο τους στόχους, όσο και τα μέσα που θα αξιοποιήσουμε για την επίτευξή τους.

 

Αυτό το σχέδιο παρουσιάζουμε σήμερα.

 

Είναι η νέα καθαρή συμφωνία με τους πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Είναι η ισχυρή δέσμευση ότι θα εργαστούμε σκληρά και μεθοδικά για να ανταποκριθούμε στην εμπιστοσύνη της κοινωνίας.

 

Είναι ταυτόχρονα, η αφετηρία ενός αγώνα, δρόμου και αντοχής, για να δοθούν λύσεις, απτές και εφαρμόσιμες, στα προβλήματα.

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.

 

Περνώ κατευθείαν στους τρεις Άξονες της πολιτικής μας, την Ανάπτυξη, τη Βελτίωση της Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και την Κοινωνική Πολιτική.

 

1ος Άξονας η Ανάπτυξη.

 

Ανάπτυξη σημαίνει νέο εισόδημα, νέες θέσεις εργασίας.

 

Κορυφαίο αναπτυξιακό εργαλείο το ΕΣΠΑ.

 

Η απορροφητικότητα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για όλους τους τομείς είναι σήμερα στο 52% και το επίπεδο συμβασιοποίησης έργων προσεγγίζει το 70%.

 

Συγκεκριμένα σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων:

 

Στην Ημαθία υλοποιούνται 50 έργα συνολικού ύψους 199 εκατομμυρίων ευρώ.

 

Στη Θεσσαλονίκη υλοποιούνται 166 έργα συνολικού ύψους 488 εκατομμυρίων ευρώ.

 

Στο Κιλκίς υλοποιούνται έργα ύψους 193 εκατομμυρίων ευρώ, με κυρίαρχα αυτά των οδικών αξόνων προϋπολογισμού 57 εκατομμυρίων ευρώ.

 

Στην Πέλλα 42 έργα 98,5 εκατομμυρίων ευρώ.

 

Στην Πιερία 40 έργα 146 εκατομμυρίων ευρώ.

 

Στις Σέρρες 33 έργα 63 εκατομμυρίων ευρώ.

 

Στη Χαλκιδική 68 έργα συνολικού ύψους 252 εκατομμυρίων ευρώ.

 

Πρώτος στόχος είναι η επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων, χωρίς καθυστερήσεις, με απόλυτα νόμιμες και διαφανείς διαδικασίες, ώστε να μην υπάρξουν απεντάξεις και απώλειες κονδυλίων.

 

Δεύτερος στόχος η συνολική αύξηση της απορροφητικότητας που συνεπάγεται τον πολλαπλασιασμό των κεφαλαίων που εισρέουν στην Κεντρική Μακεδονία και μεταφράζεται σε νέες επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας.

 

Τρίτος στόχος η δυναμική συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως φορέα διαχείρισης, στα τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα, όπως μεταξύ άλλων το Πράσινο Ταμείο και το Μπαλτατζής, αλλά και η ένταξη σε άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως τα διασυνοριακά και τα interreg.

 

Τέταρτος στόχος η προετοιμασία και ο ορθολογικός, συμμετοχικός και ολοκληρωμένος σχεδιασμός ανάπτυξης για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, το νέο ΕΣΠΑ

 

Συνεργαζόμαστε, σε όλα τα στάδια, με φορείς όπως τα Επιμελητήρια, τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, αλλά και με τους Δήμους σε ολόκληρη την Κεντρική Μακεδονία για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς.

 

Στο πλαίσιο αυτό προωθούμε με τα Επιμελητήρια το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου, και υπηρεσιών ύψους 90 εκατομμυρίων ευρώ για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Επενδύουμε στην ευρωπαϊκή προτεραιότητα της «Έξυπνης Εξειδίκευσης» για την κατεύθυνση κονδυλίων και κεφαλαίων, ανοίγοντας το διάλογο στους φορείς και την κοινωνία, έχοντας πραγματοποιήσει κοινές συμμετοχικές δράσεις με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

 

Προχωρήσαμε ήδη, χωρίς να είναι συμβατική υποχρέωσή μας, στην παροχή εξειδικευμένης βοήθειας και συμβουλευτικής προς τους Δήμους, ώστε να συμβάλλουμε άμεσα και ουσιαστικά στην επίλυση προβλημάτων.

 

Παράλληλα, επικεντρωνόμαστε στα έργα που παρουσιάζουν χαμηλούς ρυθμούς υλοποίησης, στα οποία τοποθετούμε συμβούλους επιτάχυνσης με στόχο να κινηθούμε ταχύτερα, λειτουργώντας με κριτήρια ιδιωτικού τομέα.

 

Πρωταγωνιστούμε στο σημαντικό κεντρικό αίτημα της Περιφερειακής Διοίκησης, να δοθεί πραγματικός προϋπολογισμός στις Περιφέρειες, ώστε τα νέα ευρωπαϊκά κονδύλια να διατεθούν με βάση τις δικές μας επενδυτικές και αναπτυξιακές προτεραιότητες.

 

Τέλος, δίνουμε καθημερινά τη μεγάλη μάχη απέναντι στην υποχρηματοδότηση και την γραφειοκρατία, που είναι οι βασικοί αντίπαλοι στην απορροφητικότητα και την υλοποίηση των έργων, του ΕΣΠΑ.

 

Παράλληλα, εστιάζουμε σε συγκεκριμένους Αναπτυξιακούς Τομείς:

 

1ος τομέας ο Τουρισμός με συμβολή στο ΑΕΠ περίπου 2,2 δις ευρώ ετησίως.

 

Κορυφαίος στόχος η δημιουργία δωδεκάμηνης τουριστικής περιόδου για την Κεντρική Μακεδονία.

 

Στόχος εφικτός με βάση το συνδυασμό και την προβολή σε στοχευμένα κοινά, των ιδιαίτερων στοιχείων των Περιφερειακών μας Ενοτήτων.

 

Στο πλαίσιο αυτό:

 

Κατευθύνουμε, μέσα στα περιθώρια που υπάρχουν, τα ευρωπαϊκά κονδύλια στην αναβάθμιση των τουριστικών υποδομών, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την κατασκευή νέων Μαρίνων, αλλά και την εκμετάλλευση των Παραλιακών Θαλάσσιων Μετώπων, σε πρώτη φάση της Θεσσαλονίκης, με την ανάπτυξη Αστικής Θαλάσσιας Συγκοινωνίας.

 

Χρηματοδοτούμε δράσεις για τον Τουρισμό, σε ετήσια βάση, μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

 

Επεξεργαζόμαστε ένα ενιαίο θεματικό πρόγραμμα, που αναδεικνύει τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, μεταξύ άλλων τον αγροτουρισμό, τον ιαματικό – ιατρικό, τον αρχαιολογικό – ιστορικό, τον εκθεσιακό – συνεδριακό, τον γαστρονομικό, τον θρησκευτικό, τον αθλητικό, καθώς και τον τουρισμό κρουαζιέρας σε συνεργασία με φορείς όπως ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης.

 

Επικεντρώνουμε τις δυνάμεις και την προσοχή μας σε δυναμικές τουριστικές αγορές – στόχους, όπως της Ρωσίας, από την οποία καταγράψαμε αύξηση του τουριστικού ρεύματος κατά 37,39%, μέσα στο δύσκολο, για ολόκληρη την Ελλάδα, 2012.

 

Αξιοποιούμε τα σύγχρονα εργαλεία προβολής και τουριστικού marketing, με κυρίαρχο το διαδίκτυο, διαμορφώνοντας ένα ελκυστικό και πρακτικό portfolio – παρουσίαση της Κεντρικής Μακεδονίας στις διεθνείς εκθέσεις και αγορές.

 

Διατηρούμε και ενισχύουμε την παρουσία μας στους Οργανισμούς Τουρισμού της Περιφέρειας.

 

2ος τομέας η Βιομηχανική Ανάπτυξη και το Εμπόριο

 

Κορυφαίος στόχος είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να γίνει η πιο φιλική Περιφέρεια προς τις επενδύσεις και τα επιχειρηματικά σχέδια.

 

Στη σύγχρονη οικονομία οι επενδύσεις και η επιχειρηματικότητα στρέφονται στις ανοιχτές, σταθερές, φιλικές οικονομίες.

 

Η Περιφέρεια, σε θεσμικό επίπεδο, έχει καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία έγκρισης των επενδυτικών σχεδίων.

 

Στο πλαίσιο αυτό:

 

Λειτουργούμε, σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, γραφείο ενημέρωσης υποψήφιων επενδυτών, υπό την επίβλεψη του γραφείου Περιφερειάρχη, καθώς και του Γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη κάθε Ενότητας.

 

Προχωρούμε ήδη στον περιορισμό της γραφειοκρατίας, μειώνοντας τις απαιτούμενες υπογραφές και μεταβιβάζοντας τον κύριο όγκο τους, στο επίπεδο των διοικητικών στελεχών, σε ποσοστό περίπου 80%.

 

Επιταχύνουμε την καθιέρωση των υπηρεσιών «μιας στάσης», σε συγκεκριμένους τομείς, στους οποίους μας το επιτρέπει το θεσμικό πλαίσιο.

 

Αναθεωρούμε το πλαίσιο θεσμοθέτησης για τις χρήσεις γης διευκολύνοντας περαιτέρω την επιχειρηματική εγκατάσταση και λειτουργία

 

Εκσυγχρονίζουμε τη διαδικασία αδειών άσκησης επαγγέλματος.

 

Εντατικοποιούμε τους ελέγχους της αγοράς ενισχύοντας το προστατευτικό πλέγμα για τους καταναλωτές, αλλά και τους επαγγελματίες.

 

Ενεργοποιούμε άμεσα τα ΚΕΛΑΥΕ και εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την αυστηρή πάταξη του λαθρεμπορίου και του παραεμπορίου.

 

3ος Τομέας το Περιβάλλον.

 

Κορυφαίος στόχος η προστασία και η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων της Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Στο πλαίσιο αυτό:

 

Επικεντρώνουμε την προσοχή μας στην κατάρτιση σχεδίων δράσης περιβαλλοντικών ελέγχων που θα περιέχουν, μεταξύ άλλων, την ενεργοποίηση αυτεπάγγελτων περιβαλλοντικών ελέγχων, την εντατικοποίησή τους, καθώς και την αναβάθμιση της απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής.

 

Διευρύνουμε τη συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς, μεταξύ των οποίων και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, για την περαιτέρω διάχυση και αξιοποίηση των μετρήσεων από τους σταθμούς της αέριας ρύπανσης.

 

Κάνουμε ήδη, σταθερά βήματα, για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας κτιρίων, οδικών αρτηριών και ευρύτερα των υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

4ος τομέας η Αγροτική Ανάπτυξη

 

Στην Κεντρική Μακεδονία παράγεται το 20,8% της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας του Πρωτογενούς Τομέα.

 

Ταυτόχρονα, η εξαγωγή των προϊόντων μας, φέρνει πολύτιμα κεφάλαια, ζεστό χρήμα, στην οικονομία μας.

 

Κορυφαίος στόχος ο εκσυγχρονισμός σε όλα τα στάδια, από την παραγωγή, την επεξεργασία, την τυποποίηση, την πιστοποίηση, ώστε τα προϊόντα που παράγονται στη γη μας να είναι ποιοτικά, ασφαλή και επώνυμα.

 

Στο πλαίσιο αυτό:

 

Υποστηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της εφαρμοσμένης έρευνας στη γεωργική παραγωγή.

 

Στηρίζουμε την ανάπτυξη της δικτύωσης, καθώς και τις συνεργασίες, όπως οι Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας.

 

Προωθούμε την εφαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών που προστατεύουν τους φυσικούς πόρους.

 

Δίνουμε προτεραιότητα στην αειφορική χρήση των φυσικών πόρων, την εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών, τη γεωθερμία, καθώς και τη βελτιστοποίηση της απόδοσης στη χρήση των λοιπών αγροτικών εισροών, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας.

 

Δίνουμε έμφαση στην πρόληψη, την έγκαιρη αντιμετώπιση και την αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από φυσικές καταστροφές πυρκαγιές και πλημμύρες.

 

Εισάγουμε την νέα αντίληψη δημιουργίας κέντρων Agro – Logistics στις περιοχές που ο πρωτογενής τομέας είναι ιδιαίτερα δραστήριος ώστε να αναπτυχθούν οικονομίες κλίμακας μέσα από την αξιοποίηση κοινών υποδομών.

 

Συστήνουμε επιτροπή Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Οικονομίας.

 

5ος τομέας οι Υποδομές

 

Κορυφαίος στόχος η αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών και η επέκτασή τους ώστε, εκμεταλλευόμενοι τη στρατηγική θέση της Κεντρικής Μακεδονίας, να αναπτύξουμε την εφοδιαστική αλυσίδα, τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο κλάδο της διεθνούς οικονομίας.

 

Στο πλαίσιο αυτό:

 

Συμπράττουμε με τους φορείς, διεκδικώντας την επιτάχυνση των έργων επέκτασης του αεροδιαδρόμου για την υποδοχή φορτίων cargo και διηπειρωτικών πτήσεων, καθώς και του 6ου προβλήτα στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

 

Ξεκινάμε το συμμετοχικό διάλογο με επιμελητήρια, θεσμικούς και ιδιωτικούς φορείς για το σχεδιασμό δημιουργίας, μέσω ΣΔΙΤ, ενός Εμπορευματικού και Διαμετακομιστικού Κέντρου, σε χώρο κοντινό στο Λιμάνι, και τη σύνδεσή του με τα σιδηροδρομικά και οδικά δίκτυα, όπως η Εγνατία Οδός και οι κάθετοι άξονες.

 

Παράλληλα, προχωράμε στην ολοκλήρωση έργων που αυξάνουν την ασφάλεια και αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών προχωρώντας άμεσα σε βελτιωτικές παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Στην κατεύθυνση αυτή:

 

Μέσα από το ΕΣΠΑ και κυρίως από τα ΠΕΠ της Κεντρικής Μακεδονίας εκτελούνται 15 έργα και μελέτες συνολικού προϋπολογισμού περίπου 400 εκατομμυρίων ευρώ.

 

Τα κυριότερα από αυτά είναι:

 

Η Κατασκευή του οδικού τμήματος Ποτίδαιας – Κασσανδρείας

 

Ο Οδικός Άξονας Θεσσαλονίκη – Κιλκίς – Δοϊράνη στο τμήμα από Άσσηρο έως Νέα Σάντα.

 

Ο Κόμβος Μυγδονίας.

 

Ο Οδικός Άξονας Σερρών – Αμφίπολης.

 

Η Περιμετρική Οδός Πολυγύρου στο τμήμα Αγ. Βλάσης προς Βράσταμα.

 

Ο Οδικός Άξονας Θεσσαλονίκη – Έδεσσα – Αποπεράτωση Τμήματος Παραλίμνης

 

Και η κατασκευή του Κ16 στη συμβολή ΠΑΘΕ και Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης.

 

Ταυτόχρονα, με πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το οποίο έχει περικοπεί κατά 55% τα τελευταία δύο χρόνια και από τα 45 εκατομμύρια έχει περιοριστεί στα 20 εκατομμύρια ευρώ, εκτελούμε 108 έργα συνολικού προϋπολογισμού 199 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 164 εκατομμύρια έχουν ήδη πληρωθεί.

 

Τέλος, μέσα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, οι οποίοι επίσης έχουν ψαλιδιστεί μέχρι και 95%, εκτελούμε 632 έργα, 155 εκατομμυρίων ευρώ.

 

Πρωταρχικό μέλημά μας και άμεση προτεραιότητα είναι η σωστή συντήρηση και αναβάθμιση του οδικού δικτύου, συντελώντας στην ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την απρόσκοπτη μεταφορά αγαθών.

 

Κατευθύνουμε τους μέγιστους δυνατούς πόρους και εντείνουμε τις εργασίες, τόσο για την αποκατάσταση των υπαρχόντων προβλημάτων επί του οδοστρώματος, όσο και για την σωστή διαγράμμιση και τον φωτισμό, για τον οποίο έχουμε ως παράλληλη στόχευση την εξοικονόμηση ενέργειας, χωρίς καμία έκπτωση στην απόδοση.

 

Τα έργα που πραγματοποιούνται σε ολόκληρη την Περιφέρεια, αλλά και οι εργασίες στα οδικά δίκτυα, επαναλαμβάνω, αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, διευκολύνουν τη μεταφορική δραστηριότητα και παρέχουν υψηλά επίπεδα ασφάλειας στις μετακινήσεις.

 

6ος τομέας η Καινοτομία

 

Κορυφαίος στόχος η διάχυση της καινοτομίας στους αναπτυξιακούς κλάδους της οικονομίας, καθώς και η εφαρμογή της στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 

Επενδύουμε στη συνεργασία με τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα.

 

Παραλαμβάνουμε, τις επόμενες ημέρες, την εξειδικευμένη μελέτη για εφαρμογές και πρακτικές εισαγωγής της καινοτομίας, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Προγραμματικής σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

 

Προωθούμε την ανάπτυξη συνεργειών με τοπικούς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς και θεσμικά όργανα για τη διαμόρφωση υποδομών στήριξης cluster και start up επιχειρήσεων.

 

7ος Τομέας η Παιδεία.

 

Κορυφαίος στόχος η σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας μας, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη για την τοπική κοινωνία και την περιοχή μας.

 

Ξεκινήσαμε την ουσιαστική προετοιμασία σε επίπεδο δομών, για την ανάληψη της διαχείρισης των δημόσιων ΙΕΚ.

 

Προωθούμε τη διασύνδεση των παραγωγικών φορέων με τους κόμβους αριστείας του νέου «Ακαδημαϊκού Χάρτη» ώστε να αξιοποιηθούν οι χρηματοδοτήσεις από τα προγράμματα «Αριστεία Ι και ΙΙ», ώστε να ενισχυθούν οι τοπικές κοινωνίες, μέσα από την επένδυση στη γνώση.

 

Επιμένουμε, συμπράττοντας με θεσμικούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, στην αναβάθμιση του Διεθνούς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και την ένταξη ακαδημαϊκών προγραμμάτων για την εξειδίκευση σε εξωστρεφείς κλάδους της οικονομίας, όπως μεταξύ άλλων και στον τουρισμό.

 

8ος Τομέας ο Πολιτισμός.

 

Κορυφαίος στόχος η ανάδειξη, προβολή και αξιοποίηση της τεράστιας και ανεκτίμητης πολιτιστικής μας κληρονομιάς και η σύνδεσή της με το πλαίσιο ενεργειών για την εξωστρέφεια της Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Στο πλαίσιο αυτό:

 

Επενδύουμε στο σύγχρονο πολιτισμό και μέσα από το Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο εκσυγχρονίζουμε και αναδιοργανώνουμε, προχωράμε σε πολιτιστικές δράσεις ουσίας και ποιότητας.

 

Στηρίζουμε και συγχρηματοδοτούμε σημαντικές ανασκαφές που μπορούν να αναδείξουν ολόκληρη την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπως το αρχαιολογικό εύρημα στην Αμφίπολη Σερρών.

 

Με μεγάλη προσοχή παρακολουθούμε το θέμα του σταθμού Βενιζέλου, του μετρό για το οποίο προτεραιότητα είναι, εφόσον υφίσταται τεχνική λύση, τα ανεκτίμητης αξίας αρχαιολογικά ευρήματα, να παραμείνουν στο φυσικό τους χώρο.

 

Συνολικά, η πολιτική μας για την ανάπτυξη στην Κεντρική Μακεδονία στοχεύει στην αξιοποίηση των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων και στη δημιουργία μιας οικονομίας που βασίζεται στην εξωστρέφεια, την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία.

 

Περνώ στους επόμενους άξονες της πολιτικής μας.

 

2ος Άξονας η Διαφάνεια και ο Εκσυγχρονισμός της Διοίκησης και της Λειτουργίας της Περιφέρειας

 

1η Κατεύθυνση ο Επανακαθορισμός της Δημοσιονομικής μας Πολιτικής.

 

Κορυφαίος στόχος ο εξορθολογισμός των δαπανών και η απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων διαφάνειας και χρηστής διοίκησης.

 

Στο πλαίσιο αυτό:

 

Ξεκινά η εφαρμογή του Ενιαίου Διπλογραφικού σε όλη την Περιφέρεια, που αποτελεί τη βάση του αποτελεσματικού δημοσιονομικού ελέγχου.

 

Επαναξιολογούμε πλήρως τις λειτουργικές δαπάνες, ελέγχουμε και μειώνουμε περαιτέρω τις ελαστικές δαπάνες.

 

Εφαρμόζεται άμεσα η παρακολούθηση του στόλου των αυτοκινήτων και των μηχανημάτων της Περιφέρειας με χρήση GPS και επιτυγχάνεται η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων και η εξοικονόμηση καυσίμων.

 

Ήδη ολοκληρώθηκε η πλήρης ενσωμάτωση της Κεντρικής Μακεδονίας, της πρώτης Περιφέρειας στην Ελλάδα, στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και παρακολουθείται συστηματικά η πορεία των Οικονομικών, καθώς και των Τεχνικών Έργων.

 

Προετοιμάζουμε το ολοκληρωμένο σχέδιο για την περικοπή των μισθωμάτων που καταβάλει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Επισπεύδουμε τη μεταφορά υπηρεσιών σε παραχωρημένα κτίρια, καθώς και τη συστέγαση υπηρεσιών που έχουν συνάφεια έργου, μέχρι να παραδοθεί το νέο Περιφερειακό Μέγαρο στις αρχές του 2014.

 

Παράλληλα, διεκδικούμε την απόδοση των θεσμοθετημένων πόρων της Περιφέρειας.

 

Καταθέτουμε, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, αίτημα για την απόδοση ποσοστού των πόρων στην Περιφέρεια από τα Υπουργεία, που εισπράττονται για υπηρεσίες στις οποίες η Περιφέρεια έχει τον ενδιάμεσο ρόλο μεταξύ του κεντρικού κράτους και των πολιτών.

 

Ζητήσαμε επίσημα, κατά το πρόσφατο συνέδριο της ΕΝΠΕ, τον συνολικό επαναπροσδιορισμό των ανταποδοτικών και την διαμόρφωση ενιαίας πολιτικής.

 

Θέσαμε στους αρμόδιους φορείς, το κορυφαίο ζήτημα του συγχρονισμού και της εναρμόνισης των προϋπολογισμών Κράτους και Περιφερειών ώστε να εξαλειφθούν οι διαφοροποιήσεις στο χρόνο και τη μέθοδο και να μην υπάρχουν κενά και αρρυθμίες.

 

Και ταυτόχρονα, ζητήσαμε μεγαλύτερη ευελιξία για την Περιφερειακή Διοίκηση, στην μεταφορά πόρων μεταξύ των κεντρικών πηγών χρηματοδότησης, ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο, πλεονασματικά κονδύλια να μην μπορούν να μεταφερθούν σε κωδικούς οπού υπάρχει έλλειμμα και να παραμένουν αδιάθετα και ουσιαστικά αναξιοποίητα

 

2η Κατεύθυνση η Αναβάθμιση των Υπηρεσιών και η Εισαγωγή Νέων Τεχνολογιών

 

Κορυφαίος στόχος να παρέχουμε γρήγορες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους πολίτες και ταυτόχρονα να βελτιώσουμε το εσωτερικό επίπεδο λειτουργίας και συνεργασίας.

 

Στο πλαίσιο αυτό:

 

Κάνουμε σταθερά βήματα για καθιέρωση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

Μειώνουμε περεταίρω τους χρόνους και τη γραφειοκρατία με την καθιέρωση των ηλεκτρονικών υπογραφών.

 

Εφαρμόζουμε, σε πρώτη φάση στην Εκτελεστική και την Οικονομική Επιτροπή, την Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων.

 

Ξεκίνησε η εφαρμογή του Ενιαίου Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου σε αριθμό υπηρεσιών και σε δεύτερη φάση εισάγουμε την Ηλεκτρονική Παρακολούθηση Διαδικασιών.

 

Προετοιμάζουμε και το επόμενο διάστημα πιλοτικά εφαρμόζουμε την «ηλεκτρονική αίτηση» και την παρακολούθησή της διαδικτυακά με κωδικό που θα παρέχεται στον ενδιαφερόμενο πολίτη.

 

Το αμέσως επόμενο διάστημα, εισάγουμε την Ηλεκτρονική Διαχείριση και Παρακολούθηση όλων των σταδίων επιβολής και είσπραξης προστίμων.

 

Παράλληλα με τα γραφεία ενημέρωσης επενδυτών, προχωρούμε στη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας άντλησης πληροφοριών για επιχειρηματική δραστηριοποίηση, που θα περιλαμβάνει ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία.

 

Καθιερώνουμε, σε πρώτο στάδιο πιλοτικά, το Αυτόματο Σύστημα Προγραμματισμού Εξετάσεων υποψήφιων οδηγών.

 

Αποκτούμε, με απλά λόγια, μεγαλύτερη ευελιξία και ταυτόχρονα οι διαδικασίες μας καθίστανται ολοένα και πιο διαφανείς.

 

3η Κατεύθυνση η διαρκής Κατάρτιση και Επανακατάρτιση του Στελεχιακού Δυναμικού

 

Κορυφαίος στόχος το καλύτερα κατηρτισμένο και εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό, που σημαίνει αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών και αποδοτικότερη λειτουργία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Καταρτίσαμε ήδη, πριν δύο εβδομάδες, σύμφωνο συνεργασίας με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

 

Δημιουργήσαμε ένα σταθερό δίαυλο επικοινωνίας, συνεργασίας και ενσωμάτωσης τεχνογνωσίας.

 

Καταρτίζουμε το σχέδιο για ζητήματα που αφορούν στα ευρωπαϊκά προγράμματα, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την εξωστρέφεια των υπηρεσιών.

 

Διοργανώνουμε, το αμέσως επόμενο διάστημα, σεμινάριο επιμόρφωσης και κατάρτισης του προσωπικού που θα στελεχώσει τα γραφεία υποδοχής υποψήφιων επενδυτών.

 

Εξετάζουμε τις δυνατότητες αξιοποίησης και άλλων προγραμμάτων, εθνικών και ευρωπαϊκών που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης και της συνεχούς επανακατάρτισης.

 

4η Κατεύθυνση η εμπέδωση και ισχυροποίηση της Μητροπολιτικής Διοίκησης της Θεσσαλονίκης στους τέσσερεις τομείς του άρθρου 210 του Καλλικράτη.

 

Στον τομέα Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής με την εξειδίκευση των κατευθυντήριων γραμμών περιβαλλοντικής πολιτικής, το διαρκή έλεγχο, καθώς και τη διαχείριση και την προώθηση προγραμμάτων για τους χώρους πρασίνου και τα μητροπολιτικά πάρκα.

 

Στον τομέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικών Αναπλάσεων με την εξειδίκευση των γενικών κατευθύνσεων για το χωροταξικό και σχεδιασμό και την προώθηση προγραμμάτων έργων και αναπλάσεων μητροπολιτικής και υπερτοπικής σημασίας.

 

Στον τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιών με τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και εποπτεία των έργων συγκοινωνιακών υποδομών, καθώς και τον συντονισμό των φορέων που παρέχουν συγκοινωνιακές υπηρεσίες σε μητροπολιτικό επίπεδο.

 

Στον τομέα Πολιτικής Προστασίας και Ασφάλειας με τον, κορυφαίας προτεραιότητας, σχεδιασμό για την πρόληψη έκτακτων αναγκών και την, καθοριστικής σημασίας, συγκρότηση και λειτουργία μητροπολιτικού συντονιστικού οργάνου προστασίας και αντιμετώπισής τους.

 

Ταυτόχρονα διεκδικούμε την αναβάθμιση του ρόλου της Μητροπολιτικής Επιτροπής και την μετατροπή της σε Μητροπολιτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης.

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.

 

Περνώ, ολοκληρώνοντας, στον τρίτο και τελευταίο άξονα.

 

3ος Άξονας η Κοινωνική Πολιτική και η Αλληλεγγύη.

 

Κορυφαίος στόχος, με όσα μέσα και δυνατότητες διαθέτουμε, αλλά και με όλα τα προγράμματα που μπορούμε να διεκδικήσουμε, να υποστηρίξουμε, έμπρακτα και ουσιαστικά, το δίχτυ κοινωνικής συνοχής και τους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται.

 

Γνωρίζετε ότι όλο αυτό το διάστημα, προσπερνώντας το γεγονός ότι δεν έχουμε θεσμικό ρόλο, διοργανώσαμε και συμμετείχαμε σε δράσεις και προγράμματα, ευρωπαϊκών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.

 

Σε αυτή την κατεύθυνση, όχι απλώς συνεχίζουμε, αλλά εντείνουμε ακόμα περισσότερο τις προσπάθειές μας.

 

Εκμεταλλευόμαστε και το 2013 τα ευρωπαϊκά προγράμματα για τη δωρεάν διανομή τροφίμων σε άπορους συμπολίτες μας.

 

Σε συνεργασία με κοινωνικούς φορείς, οργανώνουμε επανειλημμένα δράσεις συγκέντρωσης φαρμάκων, παιχνιδιών και ρουχισμού για συμπολίτες μας, όπως τα παιδιά που ζουν σε ιδρύματα.

 

Σε σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα επαναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία για την δωρεάν παροχή βασικών αγαθών και διαγνωστικών εξετάσεων.

 

Μέσα στο 2013 προχωράμε – και το παρακολουθώ στενά – στη δημιουργία και λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου ώστε να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος στον αγώνα μας, για κοινωνική αλληλεγγύη και κοινωνική υπευθυνότητα.

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.

 

Σας παρουσίασα τους τρεις Κεντρικούς Άξονες της πολιτικής της νέας διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Παράλληλα με τους άξονες αυτούς, δίνω και προσωπικά, προτεραιότητα στην θωράκιση του θεσμού της Περιφερειακής Διοίκησης και την αξιοποίηση όλων των εργαλείων που μας δίνει ο νόμος.

 

Συστήνουμε λοιπόν, άμεσα την Επιτροπή Διαβούλευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ώστε να διαμορφωθεί ένα σταθερό πλαίσιο διαλόγου και συνεργασίας με όλους τους φορείς.

 

Προχωρούμε σύντομα, με πνεύμα συναντίληψης και συνεργασίας, στην εκλογή Συμπαραστάτη του Πολίτη στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Μία διαδικασία, η οποία προβλέπεται στον Καλλικράτη και είναι σημαντική για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των συμπολιτών μας.

 

Τέλος, κάνουμε και βήμα παρακάτω, για την εμπέδωση της συνεργασίας.

 

Καθιερώνουμε τις συναντήσεις με τους Επικεφαλής των Παρατάξεων για θέματα μείζονος σημασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Και παράλληλα, επιμένουμε στη συνεργασία με όλους τους φορείς, αλλά και τους Δήμους και στο πλαίσιο αυτό, καθιερώσαμε ήδη τη θεσμική και συστηματική συνεργασία με τους Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω της δημιουργίας γραφείου υπό την εποπτεία αρμόδιου Περιφερειακού Συμβούλου.

 

Συνάδελφοι.

 

Έχουμε θέσει συγκεκριμένους στόχους και δεσμεύομαι προσωπικά ότι όλοι εργαζόμαστε σκληρά για να τους κατακτήσουμε.

 

Ζητώ, για ακόμη μια φορά, με αφορμή τη σημερινή Ειδική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, τη συνεργασία σας.

 

Ακόμα και αν διαφωνούμε, ακόμα και εάν υπάρχουν διαφοροποιήσεις, ζητώ να καταθέσετε τις προτάσεις σας.

 

Ζητώ την εποικοδομητική σας κριτική.

 

Όλοι, σε αυτή εδώ την αίθουσα, έχουμε μία κοινή αφετηρία, την ειλικρινή διάθεση να προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο, να αναζητήσουμε και να δώσουμε λύσεις στα μικρά και μεγάλα ζητήματα.

 

Και ταυτόχρονα, όλοι έχουμε ένα και μοναδικό αντίπαλο, τα προβλήματα.

 

Σας καλώ να βάλουμε όλες μας τις δυνάμεις για να κερδίσουμε τη μεγάλη μάχη για τον τόπο μας.

 

Να σηκώσουμε τη Μακεδονία μας ψηλά.

 

Σας ευχαριστώ.

 

 

 

 

Share This Post | Μοιραστείτε αυτο το αρθρο

You must be logged in to post a comment Login