©Mynima-Hellas.com

Η Οικονομία της Ευρωζώνης

Η Οικονομία της Ευρωζώνης
Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

γραφει ο Βασίλειος Γκίκας

Η Οικονομία της Ευρωζώνης έχει κολλήσει σε μία μακρά και παρατεταμένη ‘Υφεση. Θα συνεχίσει έτσι και γιά το υπόλοιπο του 2013. Η Ανεργία έχει φτάσει σε ρεκόρ επίπεδο γιά το Κοινό Νόμισμα στο 12% και θ’ αυξηθεί περαιτέρω. Ο Πληθωρισμός βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο του κι αναμένεται να μειωθεί. Οι κίνδυνοι γιά την Ανάπτυξη και τον Πληθωρισμό είναι περισσότερο από εμφανείς. Αλλά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν προχωρά σε μείωση των Επιτοκίων και πρέπει η Ευρωπαϊκή Νομισματική Πολιτική να διορθώσει την Πιστωτική Κρίση στο νότιο μισό της Νομισματικής ‘Ενωσης. Πουθενά δεν είναι η κατάσταση πιό οξεία από ότι στην Ιταλία, όπου Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις πλήττονται από τη Λιτότητα και την Πιστωτική Κρίση, την ίδια στιγμή. Ο Mario Monti εφάρμοσε Μέτρα Λιτότητας με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει ουσιαστικά αποτρέψει σε Δήμους κι άλλους Δημόσιους Φορείς να πληρώνουν τους λογαριασμούς με τους Προμηθευτές τους.

Αυτό έχει μετατραπεί σε υπαρξιακή απειλή γιά την επιβίωση πολλών Μικρών Επιχειρήσεων, οι οποίες αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα το πρόβλημα της απουσίας Πληρωμών κι έλλειψης πρόσβασης σε Πιστώσεις.

Σε αντίθεση με την Ιταλία, η μείωση του Τραπεζικού Δανεισμού στην Ισπανία παρατηρείται ως επί το πλείστον στην πλευρά της Ζήτησης. Στην Ισπανία, οι Χορηγήσεις προς τα Νοικοκυριά μειώθηκαν κατά 4,4% από έτος σε έτος τον Φεβρουάριο, ενώ οι Χορηγήσεις προς Επιχειρήσεις μειώθηκαν κατά 10,6%. Η Ισπανία αποτελεί κλασικό παράδειγμα, μαζί με την Ιαπωνία στη δεκαετία του 1990, ‘Υφεσης Προϋπολογισμού, όπου ο Ιδιωτικός Τομέας ξεπληρώνει τα Χρέη του, ανεξάρτητα από το επίπεδο των Επιτοκίων. Αλλά και γιά την Ισπανία ένα στοχοθετημένο Πρόγραμμα γιά τη μείωση των υψηλών Επιτοκίων θα έφερνε υψηλότερες Αποδόσεις απ’ ό,τι μία συνολική μείωση των Επιτοκίων.

Η μείωση των Επιτοκίων δεν είναι αρνητική εξέλιξη. Η ΕΚΤ να μειώσει τα Επιτόκια Πολιτικής στο μηδέν γιά ν’ αντισταθμίσει την πτώση της συνολικής Ζήτησης. Αλλά ενώ αυτό θα έχει μία μικρή θετική επίδραση στον μέσο όρο των Νομισματικών Συνθηκών, θα είναι λιγότερο αποτελεσματικό από ένα Πρόγραμμα που θα έχει σχεδιαστεί γιά τη μείωση των Πραγματικών Επιτοκίων Δανεισμού.

Συνδέονται μεταξύ τους το μέγεθος των Αποδόσεων των Κρατικών Ομολόγων, το Κόστος Χρηματοδότησης των Ιταλικών Τραπεζών κι η αύξηση των Εταιρικών Κόστων Δανεισμού. Τα υψηλά spreads δημιούργησαν έτσι έμμεσα Πιστωτικούς Περιορισμούς στον Ιδιωτικό Τομέα. Όμως η διαδικασία δεν φαίνεται να έχει καταφέρει και το αντίστροφο.

Ο Mario Draghi, πρόεδρος της ΕΚΤ, προσπάθησε να διορθώσει το πρόβλημα πέρυσι με το λανσάρισμα ενός Κρατικού Προγράμματος αγοράς Ομολόγων (OMT). Ήταν το έναυσμα γιά πτώση των Αποδόσεων των Κρατικών Ομολόγων, αλλά δεν είχε κάποια επίδραση στους μηχανισμούς μετάδοσης. Αντιθέτως, αυτοί έχουν επιδεινωθεί. Την περασμένη εβδομάδα, ο Draghi είπε ότι αναλογίζοταν τα μη Συμβατικά Μέτρα από κάθε σκοπιά. Να τι μπορεί όμως να κάνει:

Πρώτον, η ΕΚΤ να βρει έναν τρόπο γιά την παροχή άμεσων Κινήτρων προς τις Τράπεζες ώστε να δανείζουν χρήματα. Να χαλαρώσει τις Απαιτήσεις Ασφάλειας γιά τις διάφορες κατηγορίες των asset-backed securities ή να επεκτείνει το υπάρχον Πρόγραμμα που επιτρέπει Τραπεζικά Δάνεια στον εαυτό τους να θεωρούνται ως Εγγύηση. Αλλ’ αυτό το Πρόγραμμα δεν ήταν πολύ επιτυχές μέχρι στιγμής.

Δεύτερον, να στηρίξει ένα τεράστιο Πρόγραμμα Δανεισμού από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων γιά τη Συγχρηματοδότηση των Δανείων προς Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις. Γιά να λειτουργήσει αυτό, θα πρέπει να είναι μεγάλο σ’ εύρος, γρήγορο και χωρίς Γραφειοκρατία. &

Η τρίτη Δράση, η ΕΚΤ ν’ αναλάβει ν’ αγοράσει Εταιρικά Ομόλογα στην Πρωτογενή και Δευτερογενή Αγορά, έτσι ώστε να παρέχει Χρηματοδότηση απευθείας στις Εταιρείες, εκτός από τις Αγορές των Καλυμμένων Ομολόγων. Θα είναι Νόμιμο.

Η ΕΚΤ έχει Νομική Εντολή τη Σταθερότητα των Τιμών. Δεν επιτρέπεται να μετατρέπεται σε χρήμα το Δημόσιο Χρέος. Αλλά η ΕΚΤ επιτρέπεται να καθορίζει τον Μηχανισμό Μετάδοσης των δικών της Πολιτικών. Τα εμπόδια είναι περισσότερο Πολιτικά παρά Νομικά: Είναι μία σύγκρουση σχετικά με την Τραπεζική ‘Ενωση. Μία πλήρης Τραπεζική ‘Ενωση θ’ αποτελέσει μιά αναγκαία κ’ ικανή λύση στο Πρόβλημα της Πιστωτικής Κρίσης. Αν κοπούν οι δεσμοί μεταξύ των Ιταλικών Τραπεζών και του Ιταλικού Κράτους, τότε δεν θα υπάρχει λόγος οι Ιταλικές Εταιρείες να πληρώνουν υψηλότερα Επιτόκια απ’ ό,τι εκείνες στη Βόρεια Ευρώπη.

Γιά να κάνει οτιδήποτε ο Draghi θα πρέπει και πάλι να οργανώσει μία Πλειοψηφία κατά της Bundesbank. Αυτό είναι εφικτό, αλλά ο ίδιος μπορεί να μην έχει την πολιτική πειθώ να το καταφέρει. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να θέσει ως προτεραιότητα το Αντισυμβατικό έναντι του Συμβατικού.

Επιμελεια :Mynima Hellas News

Share This Post | Μοιραστείτε αυτο το αρθρο

You must be logged in to post a comment Login