©Mynima-Hellas.com

Φτάνει πια η κοροϊδία

Φτάνει πια η κοροϊδία
Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

21 Jun 2013

ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-

Η ελληνική κυβέρνηση εξάντλησε την υπομονή μας και την αντοχή μας με το φορολογικό. Για να λέμε τα πράγματα με τ’ όνομά τους, το υπουργείο Οικονομικών της γενέτειράς μας εμπαίζει απροκάλυπτα με τις αμφιλεγόμενες αποφάσεις τους για τα δικαιολογητικά που υποχρεούμαστε οι απόδημοι να υποβάλλουμε για να αποφεύγουμε τη διπλή φορολογία.

Επανειλημμένα, η Αθήνα μας διαβεβαίωσε, ότι «θα απλοποιήσει» τη διαδικασία ενημέρωσης της Εφορίας της Ελλάδος για τα εισοδήματά μας από ενοίκια, καταθέσεις, μετοχές και αξίες και επανειλημμένα μας ενέπαιξε.

Η τελευταία απόφαση του υπουργείου Οικονομικών (ΠΟΛ.136/10/06/2013) με θέμα, «Καθορισμός των δικαιολογητικών που υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού και αποκτούν πραγματικό εισόδημα που προκύπτεις την Ελλάδα, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 61 του Κώδικα Φορολογία Εισοδήματος» είναι ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ προηγουμένων αποφάσεων του υπουργείου, στις οποίες ο Ελληνισμός της Αυστραλίας και η ευρύτερη διασπορά αντιδράσαμε έντονα.

 

Το υπουργείο Οικονομικών μας ζητά, και με την νέα απόφασή του, να υποβάλλουμε δικαιολογητικά η απόκτηση των οποίων θα κοστίσει χρήματα, κόπο και ταλαιπωρία. Με απλά λόγια, η Αθήνα επιμένεις στις απαράδεκτες, περιττές γραφειοκρατικές διατυπώσεις, που είχε ορίσει εξ αρχής, αντί να τις απλοποιήσει, όπως μα είχε υποσχεθεί.

 

Το υπουργείο Οικονομικών ζητά και με τη νέα απόφασή του:

1. Τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού και αποκτούν πραγματικό εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα υποχρεούνται να προσκομίσουν για το οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011) και να υποβάλουν μαζί με τη δήλωση φορολογίας του εισοδήματος τους για το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012) και εφεξής:

α) βεβαίωση από την αρμόδια φορολογική Αρχή του κράτους όπου δηλώνουν κάτοικοι, από την οποία να προκύπτει ότι είναι φορολογικοί κάτοικοι αυτού του κράτους, ή

β) αντίγραφο της εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας του εισοδήματος τους, ή

γ) ελλείψει εκκαθάρισης, αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που υπέβαλαν στο άλλο κράτος.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιολογητικά από την αρμόδια φορολογική Αρχή, τότε απαιτείται βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή από την οποία να προκύπτει η κατοικία του εν λόγω φυσικού προσώπου στην αλλοδαπή.

Τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα, που έχουν συνταχθεί στο έδαφος του κράτους κατοικίας, θα πρέπει να φέρουν την επισημείωση της Χάγης [ν.1497/1984 (ΦΕΚ Α’ 188/27,11.1984)], εφόσον το αλλοδαπό κράτος εμπίπτει στην κατάσταση των κρατών που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης (σχετ: ΥΠΟΙΚ 1047385/542/0006Δ/25.05.2006, όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει).

Για τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα, που προέρχονται από κράτη τα οποία δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, καθώς και για εκείνα που προέρχονται από κράτη για τα οποία η χώρα μας έχει διατυπώσει αντιρρήσεις (objections) για την προσχώρηση τους στην εν λόγω Σύμβαση και για όσο διάστημα δεν έχουν αρθεί οι επιφυλάξεις αυτές, ισχύει η προξενική θεώρηση (σχετ; ΥΠΟ1Κ 1032348/346/0006Δ/03Ό4.2007 και ΥΠΟΙΚ 1059356/627/0006Δ/03.06.2008).

2. Σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών, τα φυσικά πρόσωπα θα θεωρούνται κάτοικοι Ελλάδας και θα φορολογούνται στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά τους.

3. Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την υποβολή των δηλώσεων αυτών ορίζεται η καθ’ ύλην αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην οποία ο υπόχρεος υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως κάτοικος αλλοδαπής».

 

Με απλά λόγια το υπουργείο Οικονομικών ζητά με την τελευταία απόφασή του, όσα ζητούσε και στο παρελθόν, δηλαδή:

– Όσοι έχουμε εισόδημα στην Ελλάδα οφείλουμε μαζί με τη δήλωση του εισοδήματος να υποβάλλουμε στην Εφορία βεβαίωση από την Εφορία της Αυστραλίας ότι φορολογούμαστε στον τόπο μόνιμης διαμονής μας

– Αν δεν μπορούμε να πάρουμε τέτοια βεβαίωση οφείλουμε να υποβάλλουμε στην Εφορία της Ελλάδας αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας Αυστραλίας (Tax Return) ή αν δεν έχουμε εκκαθαριστικό αντίγραφο της φορολογικής δήλωσής μας στην αυστραλιανή εφορία.

– Αν δεν είναι δυνατή η εξασφάλιση από την αυστραλιανή εφορία μίας από τις προαναφερόμενες βεβαιώσεις, τότε οφείλουμε να υποβάλλουμε στην Εφορία της Ελλάδας βεβαίωση οποιασδήποτε άλλης δημόσια ή δημοτικής αρχής η οποία θα βεβαιώνει ότι είμαστε μόνιμοι κάτοικοι Αυστραλίας.

– Οι βεβαιώσεις της αυστραλιανής εφορίας, άλλης δημόσιας ή δημοτικής αρχής της Αυστραλίας θα πρέπει να φέρουν την επισημείωση της Χάγης (apostille stamp), δεδομένου ότι η Αυστραλία είναι μία από τις χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία της Χάγης.

– Οι βεβαιώσεις θα πρέπει να μεταφραστούν στην ελληνική γλώσσα και να επικυρωθεί η ακρίβεια της μετάφρασης.

– Όσοι/όσες δεν υποβάλλουν τις βεβαιώσεις αυτές θα θεωρούνται κάτοικοι Ελλάδας και θα φορολογούνται για τα εισοδήματά τους καις τις δύο χώρες.

Προφανώς η ελληνική κυβέρνηση δεν είναι διατεθειμένη να απλοποιήσει τη διαδικασία δήλωσης εισοδήματος στην ελληνική εφορία, παρά τις περί του αντιθέτου δηλώσεις και ανακοινώσεις των αρμόδιων κυβερνητικών κλιμακίων. Δυστυχώς, οι ομογενείς που έχουν κάποια εισόδημα στην Ελλάδα εμπλέκονται στα γρανάζια της ελληνικής γραφειοκρατίας με σημαντικό κόστος και ταλαιπωρία.

Φτάνει πια η κοροϊδία για το φορολογικό. Οι κυβερνώντες και τα άλλα πολιτικά κόμματα καλούνται αν σεβαστούν την ομογένεια και να σταματήσουν να την εμπαίζουν, διότι διακινδυνεύουν την αλλοτρίωση του Ελληνισμού της διασποράς.

 πηγη

Επιμέλεια Tom Tsamouras  συνεργάτης της Mynima Hellas News

 

Share This Post | Μοιραστείτε αυτο το αρθρο

You must be logged in to post a comment Login