Sinogeorgos Dim - ©Mynima-Hellas.com

Έρχεται μπλόκο στις Εξαγωγές, στην Υγεία και στον Τουρισμό λόγω Πιστοποίησης.*

Έρχεται μπλόκο στις Εξαγωγές, στην Υγεία και στον Τουρισμό λόγω Πιστοποίησης.*
Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

 

 

Παράπλευρες και σοβαρές απώλειες στους Τομείς των Εξαγωγών, της Παροχής Υπηρεσιών στην Υγεία και στον Τουρισμό φέρνει η Απαίτηση των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών προς την Ελληνική Συγκυβέρνηση με την οποία ζητείται η πλήρης ανεξαρτητοποίηση, λειτουργικά κι οικονομικά, του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης. Σε αντίθετη περίπτωση, αναστέλλεται η λειτουργία του Ε.ΣΥ.Δ. (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) καταρρέει και καταργείται η Διεθνής Αναγνώριση των κάθε λογής Εργαστηρίων, από τον Ε.Ο.Φ. και το Γενικό Χημείο του Κράτους έως τα Εργαστήρια των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης κι Υγείας, των Νοσοκομείων, των Πανεπιστημίων και των Ιδιωτών. Άμεση συνέπεια της κατάργησης στην Πιστοποίηση αυτών Εργαστηρίων είναι το μπλόκο που θα επέλθει στις Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων, αφού δεν θα μπορούν να έχουν αξιόπιστα Πιστοποιητικά γιά την υπολειματικότητα φυτοφαρμάκων, ενώ, στον Τουρισμό για παράδειγμα, δεν θα υπάρχει αξιόπιστη κατάταξη των Ξενοδοχειακών Μονάδων στις Κατηγορίες τους διεθνώς.

Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρήσει στην αναστολή της αναγνώρισης του Ε.ΣΥ.Δ., τότε όλοι οι Φορείς και τα Εργαστήρια που έχουν λάβει Πιστοποίηση από αυτόν θα πρέπει να στραφούν προς άλλους αντίστοιχους Φορείς Ευρωπαϊκών Χωρών προκειμένου να συνεχίσουν να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς αμφισβήτηση γιά την Ποιότητα και την Ασφάλεια των Υπηρεσιών που παρέχουν, επωμιζόμενοι και το Κόστος.

Γι’ άλλη μία φορά η Ελλάδα βρίσκεται ενώπιον ενωπίω με τις Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες ως Κατηγορούμενη κι αντιμέτωπη με τελεσίγραφο που λήγει στις 28 Φεβρουαρίου. Όλα ξεκίνησαν με την προσπάθεια της προηγούμενης Συγκυβέρνησης να περιορίσει το Δημόσιο προχωρώντας σε καταργήσεις κι ενοποιήσεις Φορέων προκειμένου να περικοπούν Δαπάνες σε διάφορα επίπεδα, από αυτό των Διοικήσεων Φορέων με παραπλήσιο ή συναφές αντικείμενο έως και το ξεκαθάρισμα σε Φορείς που υφίσταντο, χωρίς να έχουν ουσιαστικά αντικείμενο εδώ και χρόνια. Σε αυτή την περίπτωση, Φορείς στιβιάστηκαν ενάντια στους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς γιά τη Σύσταση και τη Λειτουργία τους, με αποτέλεσμα η Χώρα να κινδυνεύει να πληρώσει πολύ ακριβά αυτή την επιλογή, που σε ορισμένες περιπτώσεις εξυπηρέτησε και λόγους επικοινωνίας. Σε αυτή τη λογική στιβάχτηκαν 3 Φορείς: Ο ΕΛ.Ο.Τ., το Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας και το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. Ήδη, προ της ψήφισης της Συγχώνευσής τους είχαν επισημανθεί οι κίνδυνοι, ειδικά σε ό,τι αφορά το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, καθώς μία σειρά από Κανόνες κι Ευρωπαϊκές Οδηγίες καταπατώνται από το νέο σχήμα λειτουργίας. Ειδικότερα:

  1. Συνύπαρξη του Ε.ΣΥ.Δ.-Φορέα Διαπίστευσης- με το Ε.Ι.Μ.

-Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας- στην ίδια Νομική Οντότητα, που δημιουργεί πρόβλημα στην αμεροληψία του Φορέα Διαπίστευσης, καθώς το Ε.Ι.Μ. εμπλέκεται σε Δραστηριότητες Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης. Η μοναδική περίπτωση παρόμοιας δομής ήταν ο Φορέας της Λετονίας, όπου αναγκάστηκε να προχωρήσει σε δομικές αλλαγές με κατάλληλες Νομοθετικές Ρυθμίσεις, ύστερα από Απόφαση της Αμόδιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής MAC Committee.

  1. Η Διοικητική Διάρθρωση του Ενιαίου Φορέα (Ε.Σ.Υ.Π.) κι η κατανομή Αρμοδιοτήτων δεν διασφαλίζει την επιβεβλημένη από τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες Ανεξαρτησία κι Αυτονομία του Φορέα Διαπίστευσης.
  2. Δεν διασφαλίζεται η Οικονομική Αυτοδυναμία του Φορέα Διαπίστευσης. Γι’ αυτό το θέμα έχει γίνει και σχετική επισήμανση στην πρόσφατη Απόφαση της ΕΑ MAC γιά το Ε.ΣΥ.Δ. Ο Φορέας Διαπίστευσης, με βάση τις Απαιτήσεις του Κανονισμού (Ε.Κ.765/2008), θα πρέπει να είναι πλήρως Οικονομικά Ανεξάρτητος, γεγονός που δεν συμβαδίζει με τη συνύπαρξη του Ε.ΣΥ.Δ. με τον Οργανισμό Τυποποίησης ΕΛ.Ο.Τ. Η πρακτική που ακολουθείται στις περισσότερες Ευρωπαϊκές Χώρες, που έχουν διασφαλίσει βιώσιμα σχήματα των Οργανισμών Ποιότητας, είναι οι Οργανισμοί Τυποποίησης να περιλαμβάνουν Δραστηριότητες Πιστοποίησης, προκειμένου να διασφαλίζουν την οικονομική τους βιωσιμότητα κι όχι να εξαρτώνται από την Κρατική Επιχορήγηση. &
  3. Υπάρχει σημαντική απόκλιση από τις προβλέψεις του Κανονισμού (Ε.Κ.765/2008), βάσει του οποίου τίθενται Κανόνες γιά την οργάνωση και τη λειτουργία της Διαπίστευσης.

Ενώ όλ’ αυτά ήταν γνωστά, το ζήτημα αναπέμφθηκε στις Ελληνικές Καλένδες, με αποτέλεσμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προειδοποιεί μ’ Επιστολή της το Υπουργείο Ανάπτυξης ότι αν έως το τέλος του Φεβρουαρίου δεν έχουν ολοκληρωθεί οι αναγκαίες προσαρμογές στη λειτουργία του Ε.ΣΥ,Δ., τότε καταργείται η Διεθνής Αναγνώριση των Πιστοποιητικών από τους Ελληνικούς Φορείς Πιστοποίησης & Ελέγχου. Έτσι, ο Εξαγωγέας, π.χ., λαδιού δεν θα μπορεί να πιστοποιήσει την Ποιότητα του Προϊόντος του ή ο Εξαγωγέας Λαχανικών δεν θα μπορεί να συνοδεύσει τα Προϊόντα με αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά γιά την ύπαρξη υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων. Πρακτικά δεν θα μπορούν να τα εξάγουν. Οι Έλληνες Βιοτέχνες. π.χ.,Παιχνιδιών δεν θα μπορούν να εξασφαλίσουν το Πιστοποιητικό CE γιά την ασφάλεια του Εμπορεύματός τους εκτός Ελλάδας, αφού το σχετικό Σήμα από τις Αρμόδιες Ελληνικές Αρχές δεν θ’ αναγνωρίζονται εκτός των ελληνικών συνόρων. Δεν θα έχουν αναγνώριση εκτός Ελλάδας οι Πιστοποιήσεις γιά τις Εξαγωγές Ελληνικών Προϊόντων όπως οπωρολαχανικά (χωρίς έλεγχο γιά φυτοφάρμακα), φέτα, κρασιά κ.ά. Χωρίς τ’ αναγκαία πιστοποιητικά η Ελληνική Βιομηχανία δεν θα έχει πρόσβαση στις Διεθνείς Αγορές και Συμβάσεις, π.χ. στην Αγορά Αερίων Ρύπων (ΔΕΗ, Διυλιστήρια). Στον Τουρισμό θα καταρρεύσει το Σύστημα Κατηγοριοποίησης Τουριστικών Καταλυμάτων, Κλειδιά κι Αστέρια. Τραγικές θα είναι κι οι επιπτώσεις στην Υγεία, αφού δεν θα ελέγχεται η Ποιότητα των Υπηρεσιών Υγείας στο ευρύ κοινό, π.χ. σε Διαπιστευμένα Εργαστήρια Νοσοκομείων, όπως ο Ευαγγελισμός κι ο Άγιος Σάββας. Δεν θα είναι δυνατή η Πιστοποίηση της Ασφάλειας των Προϊόντων, Σήμα CE, από του Ελληνικούς Φορείς. Θα διαλυθεί το Σύστημα Πιστοποίησης Γνώσεων Πληροφορικής και Δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ. & Θα βρεθεί στον αέρα ο έλεγχος των Παιδικών Χαρών και των Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων.

*ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, Α.Κ.Ε.

Γραφείο Προέδρου

ake.president@gmail.com

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

Βασίλειος Γκίκας

Share This PostΤελευταίες Ειδήσεις

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Mynima Hellas News *