Sinogeorgos Dim - ©Mynima-Hellas.com

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης υπέγραψε σήμερα τη σύμβαση για την ίδρυση Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (EquiFund) με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης υπέγραψε σήμερα τη σύμβαση  για την ίδρυση Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (EquiFund)  με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων
Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Το νέο, καινοτόμο Ταμείο φέρει την ονομασία EquiFund και ιδρύθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

 

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016

 

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης υπέγραψε σήμερα τη σύμβαση

για την ίδρυση Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (EquiFund)

με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

 

 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016, η εκδήλωση παρουσίασης και υπογραφής της σύμβασης για την ίδρυση Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών παρουσία του Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), Βέρνερ Χόγερ και της Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε., Κορίνα Κρέτσου.

 

Το νέο, καινοτόμο Ταμείο φέρει την ονομασία EquiFund και ιδρύθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

Η επενδυτική πλατφόρμα του Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών, τη διαχείριση του οποίου θα αναλάβει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF), ξεκινά τη λειτουργία της με κεφάλαια 200 εκατ. ευρώ από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους (ΕΣΠΑ), 60 εκατ. ευρώ από το EIF, καθώς και επιπλέον κεφάλαια από διεθνή πιστωτικά ιδρύματα και ιδιώτες επενδυτές.

 

Η ελληνική κυβέρνηση επιστρατεύει κάθε παλιό και νέο χρηματοδοτικό εργαλείο για τη διευκόλυνση και ενίσχυση επενδύσεων, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου.

 

«Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο χρηματοδοτικών ενισχύσεων προς τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις έρχεται να προστεθεί τώρα το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών μέσω του οποίου θα μπορούν επενδυτές να χρηματοδοτούν ΜμΕ παίρνοντας μέρος των μετοχών τους» σημείωσε ο κ. Παπαδημητρίου και συμπλήρωσε: «Ο νέος χρηματοδοτικός θεσμός πρόκειται να συμβάλλει στην αλλαγή του επιχειρηματικού και παραγωγικού μοντέλου της χώρας συνδέοντας την πανεπιστημιακή έρευνα με την ανάπτυξη εξωστρεφούς, έξυπνης και δυναμικής επιχειρηματικότητας και εστιάζοντας στην καινοτομία και τις συνέργειες κάθε είδους και μεταβάλλοντας την κεφαλαιουχική σύνθεση και την νοοτροπία διοίκησης των ελληνικών επιχειρήσεων».

 

Όπως εξήγησε ο Υπουργός, το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών θα προικοδοτηθεί με 260 εκατ. ευρώ, 200 εκατ. από το ΕΣΠΑ και 60 εκατ. από το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο, στα οποία θα προστεθούν επιπλέον κεφάλαια από διεθνή πιστωτικά ιδρύματα και ιδιώτες επενδυτές προσφέροντας μόχλευση άνω του 1 δισ. ευρώ. Ουσιαστική μάλιστα εμπλοκή στο νέο Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών θα έχει επίσης ο νέος δημόσιος αναπτυξιακός φορέας που θα προκύψει από την αναβάθμιση του ΕΤΕΑΝ και της θυγατρικής του ΤΑΝΕΟ.

 

Από την πλευρά του, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, ανέπτυξε το σκεπτικό για την ίδρυση του Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών «EquiFund». Όπως εξήγησε ο κ. Χαρίτσης, βασικοί στόχοι του Υπουργείου είναι η συντονισμένη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων και παράλληλα η διασφάλιση νέων επενδυτικών πόρων. Υφιστάμενα και νέα εργαλεία λειτουργούν συμπληρωματικά, καθώς υπηρετούν κοινές προτεραιότητες: την αξιοποίηση του υψηλά καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού, την στήριξη της καινοτομίας και την καλλιέργεια κουλτούρας συνεργειών/συνεργασιών και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.

 

Ο κ. Χαρίτσης παρουσίασε τη λειτουργία αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νέου Ταμείου. Υπογράμμισε τον καινοτόμο χαρακτήρα της νέας επενδυτικής πλατφόρμας, που για πρώτη φορά συνδυάζει πόρους των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Επενδυτικών Ταμείων (ΕΣΠΑ) και πόρους του Σχεδίου Γιούνκερ από την ΕΤΕπ και που, προπάντων, προσφέρει χρηματοδότηση με τη σύγχρονη και αποδοτική μορφή της συμμετοχής στη μετοχική σύνθεση των επιχειρήσεων (equity capital, venture capital). «Με αυτό τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα να υλοποιηθούν επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας, που θα ήταν μάλλον αδύνατες υπό άλλες μορφές. Το Ταμείο μπορεί λοιπόν να συμβάλει στο μετασχηματισμό της παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας, ιδιαίτερα της μεταποίησης και της βιομηχανίας», υπογράμμισε ο Αναπληρωτής Υπουργός.

 

Ο κ. Χαρίτσης επισήμανε ακόμη ότι η δημιουργία του νέου Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών EquiFund επιδιώκει τη σύζευξη ανάμεσα σε καινοτόμες και δυναμικές ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν δυσκολία πρόσβασης σε κεφάλαια, από τη μια μεριά, και σε επενδυτές, εγχώριους και διεθνείς, από την άλλη, που επιθυμούν να επενδύσουν σε τέτοιες επιχειρήσεις, καθώς αναγνωρίζουν τις δυνατότητες και προοπτικές της χώρας, αλλά, λόγω του μεγέθους των επιχειρήσεων, αδυνατούν να τις εντοπίσουν και προσεγγίσουν μία προς μία. Συνολικά, αναμένεται να συγκεντρωθεί ένα ποσό που θα πλησιάσει και ενδεχομένως θα ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ. Θα χρηματοδοτηθούν επιχειρήσεις κάθε κατεύθυνσης, μέσα από τα δύο Παράθυρα της γενικής επιχειρηματικότητας. Ιδιαίτερη, όμως, προτεραιότητα δίνεται, μέσα από το Παράθυρο Καινοτομίας, στη σύνδεση της ερευνητικής δραστηριότητας με την παραγωγή. «Αυτό είναι το πιο κρίσιμο στοίχημα για την ελληνική οικονομία. Να μπορέσει να αξιοποιήσει την υψηλού επιπέδου έρευνα που γίνεται στη χώρα. Να μπορέσει η χώρα να προσφέρει – σε μια οικονομία έντασης γνώσης και όχι φτηνής και απαξιωμένης εργασίας – μια αληθινή προοπτική στις νέες και τους νέους επιστήμονες, που  είτε βρίσκονται ακόμη στην Ελλάδα είτε την έχουν εγκαταλείψει τα χρόνια της κρίσης», δήλωσε ο κ. Χαρίτσης.

 

*πληροφορίες www.espa.gr

 

Ενημερωτικό Σημείωμα ⇓ | Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (EquiFund) ⇓

Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (EquiFund) .

 

 

Από το Γραφείο Τύπου / Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 

Εκκίνηση του νέου Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών με χρηματοδότηση ύψους 260 εκατ. ευρώ

 

 

Η πρωτοβουλία αυτή με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα δώσει ώθηση στη χρηματοδότηση με κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών σε ελληνικές πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με υψηλή δυναμική ανάπτυξης.

 

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) και η Ελληνική Δημοκρατία αντιπροσωπευόμενη από το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης υπέγραψαν σήμερα μια Συμφωνία Χρηματοδότησης με την οποία ιδρύεται και χρηματοδοτείται το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΤΑΕΣΥΜ) με 260 εκ. Ευρώ. Το νέο αυτό χρηματοοικονομικό εργαλείο, το οποίο θα χρηματοδοτήσει ανεξάρτητα ταμεία διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, θα διευκολύνει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τους επιχειρηματίες της χώρας. Με τη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων, το ΤΑΕΣΥΜ θα τους βοηθήσει να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε απτά σχέδια με υψηλή προστιθέμενη αξία, για το άμεσο όφελος της Ελληνικής πραγματικής οικονομίας.

Η πρωτοβουλία αυτή όχι μόνο θα ενισχύσει  ταμεία μεταφοράς τεχνολογίας αλλά θα εκκινήσει και επενδύσεις σε επιχειρηματικούς επιταχυντές. Επιπρόσθετα, επιχειρήσεις από τις πλέον νεοφυείς μέχρι τις πιο αναπτυγμένες, θα υποστηριχτούν από τις εργασίες των ταμείων στα οποία θα συμμετέχει το ΤΑΕΣΥΜ. Το ΤΑΕΣΥΜ θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο να απελευθερωθεί η δυναμική των επιχειρηματικών συμμετοχών στην ελληνική αγορά.

Το ΤΑΕΣΥΜ εκτός από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) θα λάβει χρηματοδότηση και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), την καρδιά του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόκειται για την πρώτη φορά που οι δύο πηγές χρηματοδότησης συνδυάζονται στην Ελλάδα. Το πόσο των 200 εκ. Ευρώ προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το ποσό αυτό θα αυξηθεί καθώς το ΕΤαΕ θα συν-επενδύσει  60 εκ. Ευρώ, εκ των οποίων 10 εκ. Ευρώ θα προέρχονται από πόρους του ΕΤΣΕ.

Η Ελληνική Δημοκρατία αντιπροσωπευόμενη από το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και το ΕΤαΕ με τα αρχικά κεφάλαια των 260 εκ. Ευρώ θα αποτελέσουν τους πρώτους θεμελιώδεις επενδυτές σε μια ευρύτερη πλατφόρμα επιχειρηματικών συμμετοχών η οποία έχει σχεδιαστεί ώστε να προσελκύσει το ενδιαφέρον θεσμικών επενδυτών με παρόμοιο προσανατολισμό.

Μιλώντας στην εκδήλωση στην Αθήνα, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Werner Hoyer, δήλωσε: «Αυτή η νέα πρωτοβουλία η οποία ξεκινάει σήμερα από κοινού με την ελληνική κυβέρνηση είναι η πρώτη πρωτοβουλία αυτής της κλίμακας που έχει ποτέ αναπτυχθεί στην Ελλάδα για επενδύσεις σε ταμεία κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών. Ο Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων δείχνει ισχυρή θέληση στο να στηρίζει την απασχόληση και την ανάπτυξη στην Ελλάδα και αυτό το Ταμείο Συμμετοχών είναι ένα ξεκάθαρο παράδειγμα της συνεχούς επενδυτικής μας δέσμευσης στη χώρα».

 

Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρης Παπαδημητρίου, δήλωσε: «Το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών αποτελεί ορόσημο για την Ελλάδα αφενός λόγω του μεγέθους του και αφετέρου λόγω της προσέγγισης που ακολουθεί. Υποστηρίζει τη σώρευση κεφαλαίων για επενδυτικούς σκοπούς σε όλο το εύρος των αλυσίδων αξίας των επιχειρηματικών συμμετοχών. Είμαστε σίγουροι ότι σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών θα αναπτυχθεί με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο».

 

Η Ευρωπαία Επίτροπος Corina Cretu, υπεύθυνη για την Περιφερειακή Πολιτική, δήλωσε: «Το ΤΑΕΣΥΜ είναι παράδειγμα επιτυχούς συνδυασμού των Ταμείων Πολιτικής Συνοχής με το ΕΤΣΕ. Θα δώσει ώθηση σε καινοτόμες επιχειρήσεις της χώρας και θα τις βοηθήσει να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές. Αυτό καταδεικνύει την ισχυρή θέληση της Ελλάδας στο να έχει μια φιλόδοξη στρατηγική ανάπτυξης και επενδύσεων και είμαι περήφανη για το ότι τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής συνεισφέρουν σε αυτό».

 

Ο Γενικός Διευθυντής του ΕΤαΕ, Pier Luigi Gilibert, δήλωσε: «Το φιλόδοξο σχέδιο του ΤΑΕΣΥΜ θα βοηθήσει να αντιμετωπιστεί το χρηματοδοτικό κενό στην αγορά των ελληνικών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Το ποσό των 260 εκ. Ευρώ θα συνεισφέρει σημαντικά σε όλα τα επενδυτικά στάδια της αγοράς επιχειρηματικών κεφαλαίων και θα έχει αντίκτυπο στις ελληνικές επιχειρήσεις σε βάθος χρόνου.  Αναμένουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία θα φέρει στο προσκήνιο τη δυναμική της αναδυόμενης ελληνικής αγοράς επιχειρηματικών συμμετοχών και θα επιταχύνει την ανάπτυξής της με ένα τρόπο ολιστικό».

 

Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) αποτελεί μέρος του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η κεντρική του αποστολή είναι η υποστήριξη των ευρωπαϊκών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), διευκολύνοντας την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση. Το ΕΤαΕ σχεδιάζει και αναπτύσσει επιχειρηματικά και αναπτυξιακά κεφάλαια, εγγυήσεις και μέσα μικροχρηματοδότησης που προορίζονται ειδικά για το συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς. Στο πλαίσιο του ρόλου αυτού, το ΕΤαΕ ενισχύει τους στόχους της ΕΕ για την υποστήριξη της καινοτομίας, της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Σχετικά με το Επενδυτικό Σχέδιο για της Ευρώπη

Το Επενδυτικό Σχέδιο για της Ευρώπη εστιάζει στο να ενισχύει ευρωπαϊκές επενδύσεις ώστε να ενισχύονται η απασχόληση και η ανάπτυξη. Το επιτυγχάνει αυτό με την εξυπνότερη χρήση καινούργιων και υφισταμένων χρηματικών πόρων, αφαιρώντας εμπόδια στις επενδύσεις, παρέχοντας προβολή και τεχνική βοήθεια σε επενδυτικά σχέδια. Η Επενδυτική Πλατφόρμα της Ευρώπης έχει ήδη αποτελέσματα. Έως τώρα, τα σχέδια και οι συμφωνίες η χρηματοδότηση των οποίων έχει εγκριθεί από το ΕΤΣΕ αναμένονται να μοχλεύσουν περισσότερο από 164 εκ. Ευρώ σε συνολικές επενδύσεις ανά τα 27 κράτη μέλη και να υποστηρίξουν περίπου 388,000 ΜΜΕ. Στις 14 Σεπτεμβρίου 2016, η Επιτροπή πρότεινε την επέκταση του ΕΤΣΕ αυξάνοντας τη δύναμη πυρός και τη διάρκειά του όπως επίσης και ενισχύοντας τα ισχυρά του σημεία.

Σχετικά με τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία

Τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία θα επενδύσουν 20 δισ. ευρώ στην Ελλάδα στην περίοδο 2014-2020.

Το Δελτίο Τύπου στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

  • Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων: David Yormesor, τηλ: +352 42 66 88 346, yormesor@eib.org
  • Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλεξάνδρα Χαΐνη, τηλ: +30 210 3332641, achaini@mnec.gr
  • Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Sophie Dupin de Saint Cyr, τηλ : +32 229 56169

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This PostΤελευταίες Ειδήσεις

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.