VASILIOS GIKAS -Oικονομολογος Αθηνα

Οι Φυσικοί Φιλόσοφοι της Αρχαίας Ελλάδας.

Οι Φυσικοί Φιλόσοφοι της Αρχαίας Ελλάδας.
Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Οι Φυσικοί Φιλόσοφοι της Αρχαίας Ελλάδας.

Ως Θεωρητικές Ερμηνευτικές κι Οντολογικές, οι Φυσικές Επιστήμες είναι γνήσια τέκνα της ελληνικής ιδιοφυΐας και γέννημα Ελληνικό. Με τον όρο «Φυσική» οι Αρχαίοι Έλληνες εννοούσαν το μέρος εκείνο της Φιλοσοφίας που περιλάμβανε κάθε τι που δεν μπορούσε να υπαχθεί στη Λογική ή την Ηθική. Παράλληλα, με αυτή τη λέξη εννοούσαν όλες τις Επιστήμες της Φύσεως. Όταν λέμε Φυσικές Επιστήμες εννοούμε τη Φυσική (την Ύλη, την Κίνηση και την Ενέργεια) και τη Φυσιογραφία (τη Φυτολογία, τη Ζωολογία και την Ορυκτολογία). Ελάχιστο μέρος των εργασιών των Φυσικών Επιστημόνων της Αρχαίας Ελλάδος έχει σωθεί. Εκτός από το Αριστοτελικό έργο, που μας γνωρίζει τις Φυσικές και τις Φυσιογραφικές δοξασίες της Περιπατητικής Σχολής, τα κείμενα, ιδίως εκείνα που αναφέρονται στον 6°, τον 5° και στον 4° π.Χ. αιώνα, είναι ακρωτηριασμένα και διασκορπισμένα. Παρόλ’ αυτά, οι ελάχιστες μαρτυρίες που διαθέτουμε αρκούν γιά να σχηματίσουμε μιά ιδέα για τις Φυσικές Επιστήμες στην Αρχαία Ελλάδα.
Οι Αρχαίοι Έλληνες Φυσικοί Φιλόσοφοι πέτυχαν μία σύλληψη του Κόσμου που διαφέρει από τις σύγχρονες μας παραστάσεις της φυσικής επιστήμης μόνο ως προς την έλλειψη της σαφούς κι ακριβούς διατυπώσεως των Φυσικών Φαινομένων, η οποία επιτεύχθηκε ύστερα από τη μεγάλη ανάπτυξη των Μαθηματικών. Είναι αποκλειστικό προνόμιο των Αρχαίων Ελλήνων Σοφών η συγκρότηση των Φυσικών Επιστημών σε Αυτόνομο Κλάδο της Γνώσεως, που οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στις πνευματικές τους προσπάθειες και στην ιδιαίτερα αναπτυγμένη νοημοσύνη τους. Στη σκέψη των Ελλήνων οι Φυσικές Επιστήμες ελευθερώθηκαν από τη Θρησκεία και τη Μαγεία κι υψώθηκαν πάνω από την Τεχνολογία. Με την Ελληνική Σκέψη αρχίζει η επιστημονική αναγωγή των Φυσικών Φαινομένων σε φυσικά αίτια κι η αντικατάσταση των υπερφυσικών δυνάμεων από τους Φυσικούς Νόμους.
Οι Εποχές κι η εξέλιξη των Φυσικών Επιστημών.
Ομηρική Εποχή (900 π. Χ. – 700 π.Χ.).
Οι πρώτες φυσιογνωστικές γνώσεις των Αρχαίων Ελλήνων παρουσιάζονται μέσα από τα Ομηρικά Έπη και μέσα από τα ποιήματα του Ησιόδου. Η Ιλιάδα κι η Οδύσσεια δίνουν πολλές πληροφορίες γιά φυτά, ζώα, πέτρες κι ορυκτά. Αναφέρονται όλα τα γνωστά μέταλλα αυτής της εποχής (σίδηρος, μόλυβδος, χαλκός, ορείχαλκος, χρυσός, άργυρος, ήλεκτρον). Αναφέρονται ακόμα χρωστικές κι απολυμαντικές ουσίες, καθώς κι οι γνώσεις της Τυροκομίας, της Οινοποιίας, της Αρωματοποιίας, της Μεταλλουργίας κ.ά. Το θέμα των έργων του Ησιόδου είναι καθαρά Κοσμολογικό και Φυσιογνωστικό, από τα ποιήματα του Ησιόδου αντλούνται οι σχετικές Κοσμολογικές και Φυσιογνωστικές γνώσεις της εποχής που γράφτηκαν.
Πρώτη περίοδος (600 π.Χ. – 300 π.Χ.).
α) Ιωνική Σχολή.
Η Ιωνική Σχολή παραδέχεται την Αρχέγονη Ύλη αγέννητη κι άφθαρτη. Ο Θαλής ο Μιλήσιος (640 – 546 π.Χ.) θεώρησε ως Πρώτη Ύλη το ύδωρ, από το οποίο με πύκνωση κι αραίωση παράγονται τα Σώματα. Κατά τον Αναξίμανδρο (611 – 546 π.Χ.), Μαθητή του Θαλού, Αρχή των Όντων είναι η Ύλη, τη μητρική αυτή Ύλη την ονόμασε Άπειρον. Ο Μαθητής του Αναξίμανδρου, Αναξιμένης (560 – 500 π.Χ.) θεωρεί ως Αρχή των Πάντων τον άπειρο αέρα. Μεταγενέστεροι Οπαδοί των Ιωνικών Δογμάτων ήταν ο Ίππων ο Σάμιος (5ος π.Χ. αιώνας) που αντικατέστησε το ύδωρ του Θαλού με το εν γένει υγρόν κι ο Διογένης ο Απολλωνιάτης (5ος π.Χ. αιώνας) που θεωρούσε τον αέρα ως αίτιο σχηματισμού των Σωμάτων.
β) Πυθαγόρειος Σχολή.
Κατά τον Πυθαγόρα και τους Μαθητές του, η Ύλη παρουσιάζεται στις δημιουργίες διαιρεμένη κατά μονάδες. Τα Σώματα είναι αρμονικός συνδυασμός αριθμών – στοιχείων. Μελέτησαν πειραματικά τον ήχο κι ασχολήθηκαν με την Οπτική. Οι Πυθαγόρειοι ήταν οι πρώτοι Επιστήμονες που θεώρησαν τα φυτά ως όντα οργανικά και ζώντα. Εκπρόσωποι των Πυθαγορείων είναι ο Πυθαγόρας, ο Φιλόλαος, ο Αρχύτας ο Ταραντίνος, ο Ίππασος, η Θεανώ, η Δαμώ κ.ά.
γ) Ελεατική Σχολή.
Χαρακτηριστικό γνώρισμα της Ελεατικής Φιλοσοφίας είναι ότι η Αρχική Ύλη δεν περιέχει δημιουργική δύναμη: υπάρχει το είναι, αλλά όχι το γίγνεσθαι. Ουδέν γαρ γίγνεσθαι, ούτε φθείρεσθαι των όντων, άλλα μόνο δοκείν ήμΐν. Εκπρόσωποι της Ελεατικής Σχολής είναι ο Ξενοφάνης ο Κολοφώνιος (5ος – 4ος π.Χ. αιώνας), ο Παρμενίδης (6ος – 5υς π.Χ. αιώνας), ο Ζήνων ο Ελεάτης (495 – 435 π.Χ.) κι ο Μέλισσος (5ος π.Χ. αιώνας).
δ) Ο Ηράκλειτος.
Ο Ηράκλειτος (540 – 480 π.Χ.) απορρίπτει το είναι και παραδέχεται το γίγνεσθαι. Υποστήριζε ότι Αρχή των Όντων είναι το πυρ (η Ενέργεια) κι ότι στη Φύση υπάρχει μία συνεχής ανάγκη μεταβολής των Σωμάτων. Θεμελιώδες γεγονός της Φύσεως είναι η αέναος μεταβολή. Μέσα από τ’ αποσπάσματα του έργου του «Περί Φύσεως» που σώθηκαν, παρουσιάζονται βαθυστόχαστες και προχωρημένες Αρχές της Φυσικής κι οι απαρχές της Χημείας.
ε) Νέα Ιωνική Σχολή (ή Ατομική Σχολή).
Η Αρχική Ύλη με την ενέργεια της παράγει τα διάφορα Σώματα χωρίς η ίδια να μεταβάλλεται. Γενικό γνώρισμα της Σχολής είναι το ότι η Αρχέγονη Ύλη διαιρείται σ’ ελάχιστα σωματίδια αδιαίρετα, ασυμπίεστα κι αόριστα, τ’ άτομα. Η Νέα Ιωνική Σχολή δέχεται την Αρχή της αφθαρσίας της Ύλης και δίνει εξηγήσεις σε διάφορα Φυσικά Φαινόμενα. Εκπρόσωποί της είναι ο Εμπεδοκλής (495 – 435 π.Χ.), ο Λεύκιππος (5ος π.Χ. αιώνας), ο Δημόκριτος (460 – 360 π.Χ.) κι ο Αναξαγόρας (500 – 424 π.Χ.).
στ) Η Σχολή του Πλάτωνος.
Μεγάλη ήταν η συμβολή της Ακαδημίας του Πλάτωνος (427 -347 π.Χ.) στην εξέλιξη της Φυσικής. Στη μεγάλη αυτή Σχολή των Αθηνών, η οποία γιά κάπου 1.000 χρόνια αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα Πνευματικά Κέντρα, γίνονταν επιστημονικές συζητήσεις που αφορούσαν και τη Φυσική. Ο Πλάτων κι οι Μαθητές του έθιξαν θέματα Βαρύτητας, Δυνάμεων, Κινήσεως, Μάζας, Ύλης, Ενέργειας, Μαγνητισμού, Οπτικής κι αντιμετώπισαν θετικά την Πειραματική Φυσική. Εκπρόσωποι της Σχολής ήταν, εκτός από τον Αρχηγό της Πλάτωνα, ο Σπεύσιππος (4ος π.Χ. αιώνας), ο Ξενοκράτης (4ος π.Χ. αιώνας), ο Φίλιππος ο Οπούντιος (4ος π.Χ. αιώνας), ο Ηρακλείδης ο Ποντικός (4ος π.Χ. αιώνας) κι ο Εύδοξος ο Κνίδιος (408 – 355 π.Χ.).
ζ) Η Σχολή του Αριστοτέλους.
Στη Φυσική Φιλοσοφία του Αριστοτέλους (384 – 322 π.Χ.) διακρίνονται 3 Αφετηρίες γιά τη Φυσιογνωστική του Έρευνα: 1. Ο καθορισμός της Επιστήμης. 2. Η Γενική Μέθοδος στην Επιστημονική Έρευνα. & 3. Η ίδρυση μίας Γενικής Φυσικής Φιλοσοφίας.
Στη Φυσική της νεότερης Επιστήμης ανάγονται οι Πραγματείες του Αριστοτέλους «Μετεωρολογικά», «Περί γενέσεως και φθοράς» και «Μηχανικά». Σε αυτά του τα έργα, που αντικατοπτρίζουν και τα θέματα διδασκαλίας στον «Περίπατο», ο μεγάλος Φιλόσοφος πραγματεύεται θέματα Ύλης, Ενέργειας, Μηχανικής, Οπτικής, Ακουστικής, Υδροστατικής, Χημείας κ.τ.λ. Εκπρόσωποι της Σχολής του Αριστοτέλους είναι ο Θεόφραστος (372 – 287 π.Χ.), ο Στράτων (4ος – 3ος π.Χ. αιώνας), ο Εύδημος ο Ρόδιος (350 – 290 π.Χ.) κ.ά. &
η. Η Σοφιστική Σχολή.
Η Σοφιστική Σχολή στο Παιδαγωγικό της Σύστημα περιλάμβανε τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και τη γνώση των Φυσικών Φαινομένων. Η Σχολή συνετέλεσε κατά κάποιο τρόπο στη διάδοση του Φυσιογνωστικού Πνεύματος. Εκπρόσωποί της είναι ο Πρωταγόρας (485 – 420 π.Χ.), ο Γοργίας (483-375 π.Χ.), ο Καλλικλής κι ο Αντιφών (5ος – 4ος π.Χ. αιώνας).
Μεταριστοτελική Φιλοσοφία.
Στωικοί.
Ο Αρχηγός των Στωικών ήταν ο Ζήνων ο Κιτιεύς (4ος π.Χ. αιώνας). Κατά τη Φυσική των Στωικών μόνο τα Υλικά Σώματα υπάρχουν. Η Ύλη είναι μείγμα μίας πυκνής και μιάς αιθερώδους Ύλης. Η αιθερώδης Ύλη με τη βοήθεια του τόνου (της Ενέργειας) δημιουργεί τα Σώματα. Υπάρχουν Φυσικοί Νόμοι, αλλά δεν υπάρχει Φυσική Επιστήμη, παρά μόνο Εμπειρία. Η Στωική Φιλοσοφία διατηρήθηκε μέχρι και τον 2° μ.Χ. αιώνα. Εκπρόσωποι της Στοάς είναι ο Κλεάνθης (332 – 232 π.Χ.), ο Χρύσιππος (281 – 204 π.Χ.) κι ο Παναίτιος (2υς – 1υς π.Χ. αιώνας). &
Επικούρειοι.
Ιδρυτής της Επικούρειας Φιλοσοφίας ήταν ο Επίκουρος ο Αθηναίος (341 – 270 π.Χ.). Η Φυσική Φιλοσοφία του Επικούρου είναι η Δημοκρίτειος Ατομική Θεωρία. Ο Επίκουρος ερμηνεύει τις ελκτικές ιδιότητες του μαγνήτη και του ήλεκτρου με τη Θεωρία των Ατόμων, αναφέρεται σε θέματα Βαρύτητας και διατυπώνει προχωρημένες Αρχές της Φυσικής (Αρχή Απροσδιοριστίας). Εκπρόσωποι της Επικούρειας Φιλοσοφίας θεωρούνται ο Μητρόδωρος (4ος π.Χ. -3ος π.Χ. αιώνας), ο Αθηναίος (4ος π.Χ. – 3ος π.Χ. αιώνας), ο Τιμοκράτης (4ος π.Χ. – 3ος π.Χ. αιώνας), ο Έρμαχος (4ος π.Χ. – 3ος π.Χ. αιώνας) κ.ά.
Δεύτερη περίοδος (Αλεξανδρινή) (300 π.Χ. – 415 μ.Χ.).
Η Σχολή του Μουσείου.
Στην Αλεξάνδρεια ο Πτολεμαίος ο Σωτήρ (337 – 283 π.Χ.) ίδρυσε το «Μουσείον», ένα Επιστημονικό Ερευνητικό Κέντρο με μία τεράστια Βιβλιοθήκη από 490.000 τόμους. Το Μουσείο πλαισιώθηκε από εκατοντάδες Λόγιους που κατέφυγαν στην Αλεξάνδρεια από την Αθήνα. Ο διάδοχος του, ο Πτολεμαίος ο Φιλάδελφος (285 – 247 π.Χ.), προίκισε το Μουσείο μ’ επιστημονικές συλλογές, με Αστεροσκοπείο, μ’ επιστημονικά όργανα, με ζωολογικό και γεωπονικό κήπο και με μία νέα Βιβλιοθήκη στο Σεράπειο (Σχολείο Ελληνικής Παιδείας) 42.800 τόμων. Αργότερα, επί Πτολεμαίου του Ευεργέτου (247 – 222 π.Χ.), η Βιβλιοθήκη του Σεραπείου εμπλουτίσθηκε με βιβλία από τις Βιβλιοθήκες του Αριστοτέλους και του Θεοφράστου κι έτσι έφτασε τους 100.000 κυλίνδρους (τόμους). Στις Σχολές του Μουσείου προάγονταν -εκτός από τα Mαθηματικά και την Aστρονομία- κι οι Φυσικές Επιστήμες, ιδίως οι Κλάδοι της Γενικής Φυσικής: Μηχανική των Στερεών, Υδροστατική, Ακουστική κι Οπτική. Γιά πρώτη φορά έγινε εφαρμογή σε διάφορες κατασκευές των μαθηματικών και των φυσικών γνώσεων, γεγονός που προϋποθέτει δοκιμασίες και πειραματισμούς. Το Μουσείο διέθετε κι Εργαστήρια Υψηλής Τεχνολογίας γιά την εποχή του. Η Σχολή έχει να επιδείξει μεγάλα επιτεύγματα στη Φυτολογία και τη Ζωολογία.
Νεοπλατωνική Σχολή της Αλεξανδρείας (85μ.Χ. – 415 μ.Χ.).
Στον Νεοπλατωνισμό κυριαρχεί η μορφή του Πλάτωνος και δεν εκδηλώνονται τάσεις κάποιας ρήξης με την Παράδοση. Η Νεοπλατωνική Σχολή είναι προσηλωμένη στα Πλατωνικά Φυσιογνωστικά Δόγματα. Εκπρόσωποι της Σχολής είναι ο Απολλώνιος ο Τυανεύς (1ος μ.Χ. αιώνας), ο Νικόμαχος ο Γερασηνός (1ος – 2ος μ.Χ. αιώνας), ο Αμμώνιος Σακκάς (2ος – 3ος μ.Χ. αιώνας), ο Πλωτίνος (3υς μ.Χ. αιώνας), ο Θέων ο Σμυρναίος (2ος μ.Χ. αιώνας), η Υπατία (370 – 415 μ.Χ.), ο Συνέσιος (370 – 412 μ.Χ.), κ.ά. &
Νεοπλατωνική Σχολή των Αθηνών (415 μ.Χ. – 525 μ.Χ.).

Share This PostΤελευταίες Ειδήσεις

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Mynima Hellas News *