©Mynima-Hellas.com

Ατυπη Συνόδος ηγετών Ευρωπαικής Ενωσης : Προϋπολογισμός της ΕΕ μετά το 2020- η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει επιλογές και τις επιπτώσεις τους

Ατυπη Συνόδος  ηγετών Ευρωπαικής Ενωσης : Προϋπολογισμός της ΕΕ μετά το 2020- η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει επιλογές και τις επιπτώσεις τους
Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Η Επιτροπή παρουσιάζει ιδέες για μια ουσιαστική Ένωση

Προϋπολογισμός της ΕΕ μετά το 2020: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει επιλογές και τις επιπτώσεις τους

Ενόψει της άτυπης Συνόδου των ηγετών στις 23 Φεβρουαρίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα διάφορες επιλογές – και τις δημοσιονομικές τους επιπτώσεις – για έναν νέο και σύγχρονο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, που θα ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις προτεραιότητές της μετά το 2020.

 

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ δήλωσε: «Οι προϋπολογισμοί δεν είναι λογιστικές ασκήσεις, αλλά πρέπει να ανταποκρίνονται στις προτεραιότητες και στις φιλοδοξίες. Αποτυπώνουν το μέλλον μας σε αριθμούς. Πρώτα λοιπόν πρέπει να συζητήσουμε τι είδους Ευρώπη θέλουμε. Στη συνέχεια, τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέσουν τα χρήματα που απαιτούνται για τους φιλόδοξους στόχους τους. Και ενώ όλοι οφείλουμε να κατανοήσουμε ότι η συνέχιση του “business as usual” δεν αποτελεί επιλογή για την επικείμενη συζήτηση, πιστεύω ακράδαντα ότι μπορούμε να τετραγωνίσουμε τον κύκλο και να συμφωνήσουμε σε έναν προϋπολογισμό από τον οποίο όλοι θα είναι κερδισμένοι.»

Στη σύνοδό τους στις 23 Φεβρουαρίου, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν σχετικά με το πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι προτεραιότητες που έθεσαν για την Ένωση – στις 16 Σεπτεμβρίου 2016 στην Μπρατισλάβα και στις 25 Μαρτίου 2017 στη Δήλωση της Ρώμης – θα χρηματοδοτηθούν επαρκώς ώστε να γίνουν πράξη. Οι δύο αυτές πτυχές – ο καθορισμός κοινών προτεραιοτήτων και ο εξοπλισμός της Ένωσης με τα αναγκαία μέσα για την εφαρμογή τους – είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους.

Η Επιτροπή συμβάλλει σε αυτή τη σημαντική συζήτηση με τρεις τρόπους: πρώτον, παρέχοντας τα αναγκαία στοιχεία για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, καθώς και για τα οφέλη, τα επιτεύγματα και την προστιθέμενη αξία του· δεύτερον, καταρτίζοντας σενάρια που αποτυπώνουν τον δημοσιονομικό αντίκτυπο των διαφόρων πιθανών επιλογών πολιτικής· και τρίτον, υπογραμμίζοντας τις συνέπειες που θα είχε η καθυστερημένη έγκριση του νέου προϋπολογισμού της ΕΕ για τους φοιτητές, τους ερευνητές, τα έργα υποδομής κ.λπ..

Επιλογές για τον μελλοντικό προϋπολογισμό της ΕΕ

Κατά τη συζήτηση σχετικά με το πόσο φιλόδοξη μπορεί να είναι η δράση της ΕΕ σε τομείς όπως η προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, η στήριξη μιας πραγματικής Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης, η προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ευρώπης και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής για τη συνοχή και της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ, οι ηγέτες θα πρέπει να προσδιορίσουν τον ακριβή αντίκτυπο των επιλογών τους από την άποψη της χρηματοδότησης σε επίπεδο ΕΕ. Αυτό ακριβώς επιδιώκει να επιτύχει η σημερινή ανακοίνωση της Επιτροπής, δηλαδή να ποσοτικοποιήσει τον δημοσιονομικό αντίκτυπο των διαφόρων πιθανών επιλογών πολιτικής. Δεν πρόκειται για προτάσεις της Επιτροπής, αλλά για παραδείγματα βασισμένα σε ιδέες που συχνά διατυπώνονται σε δημόσιες συζητήσεις. Στόχος τους είναι να εστιάσουν κατάλληλα στον προβληματισμό, να ενθαρρύνουν τον διάλογο και να παράσχουν αξιόπιστα στοιχεία τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση για την πραγματοποίηση των σημαντικών μελλοντικών επιλογών.

Για παράδειγμα, εάν οι ηγέτες συμφωνήσουν να τηρήσουν τη δέσμευση που διατυπώνεται συχνά για βελτίωση της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, αυτό θα κοστίσει από 20 έως 25 δισ. ευρώ σε διάστημα επτά ετών και έως 150 δισ. ευρώ εάν θεσπιστεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των συνόρων της ΕΕ. Πράγματι, κάθε πολιτική προτεραιότητα, όπως η Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση, η στήριξη της κινητικότητας των νέων, η προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ευρώπης, η τόνωση της έρευνας και της καινοτομίας και η υποστήριξη μιας ουσιαστικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, χρειάζεται επαρκή χρηματοδότηση για να γίνει πράξη.

Εκσυγχρονισμός και χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της ΕΕ

Η Επιτροπή παρουσιάζει επίσης εναλλακτικές επιλογές για τον εκσυγχρονισμό του προϋπολογισμού της ΕΕ, μεταξύ άλλων, ενισχύοντας τη σύνδεση ανάμεσα στους στόχους του προϋπολογισμού της ΕΕ και στον τρόπο χρηματοδότησής του. Επιπλέον, προτείνει δυνατότητες ενίσχυσης του δεσμού – που συχνά αναφέρεται ως «αιρεσιμότητα» – ανάμεσα στη χρηματοδότηση της ΕΕ και στο σεβασμό των θεμελιωδών αξιών της.

Το χρονοδιάγραμμα είναι σημαντικό τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις

Είναι σημαντικό να επιτευχθεί γρήγορα πολιτική συμφωνία σχετικά με έναν νέο και σύγχρονο προϋπολογισμό της ΕΕ, ώστε να αποδειχθεί ότι η Ένωση είναι έτοιμη να υλοποιήσει το εποικοδομητικό πολιτικό πρόγραμμα που παρουσιάστηκε στην Μπρατισλάβα και στη Ρώμη.

Ο αρμόδιος Επίτροπος για τον Προϋπολογισμό και τους Ανθρώπινους Πόρους κ. Γκίντερ Έτινγκερ δήλωσε: «Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να επαναληφθεί η ατυχής εμπειρία του 2013 όταν ο τρέχων προϋπολογισμός της ΕΕ εγκρίθηκε με σημαντική καθυστέρηση. Εάν επαναληφθεί μια τέτοια καθυστέρηση, περισσότερα από 100.000 έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ – σε σημαντικούς τομείς, όπως η στήριξη επιχειρήσεων, η ενεργειακή απόδοση, η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση και η κοινωνική ένταξη – δεν θα είναι δυνατόν να ξεκινήσουν εγκαίρως, και εκατοντάδες χιλιάδες νέοι δεν θα μπορέσουν να ωφεληθούν από το πρόγραμμα ανταλλαγών του Erasmus+ το 2021».

Εκτός του ότι είναι πολιτικά επιθυμητή, μια έγκαιρη συμφωνία αποτελεί επίσης επιτακτική ανάγκη σε πρακτικό επίπεδο. Οι εταίροι και οι δικαιούχοι χρηματοδοτήσεων της ΕΕ – από φοιτητές και ερευνητές μέχρι έργα υποδομών, υγειονομικής περίθαλψης και ενέργειας – καθώς και οι εθνικές και περιφερειακές αρχές χρειάζονται νομική και οικονομική ασφάλεια. Η Επιτροπή εφιστά την προσοχή των ηγετών σε συγκεκριμένα παραδείγματα των αρνητικών επιπτώσεων που θα είχε μια καθυστέρηση στους πολίτες και στις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ατυχής εμπειρία της καθυστερημένης έγκρισης του τρέχοντος προϋπολογισμού της ΕΕ – που είχε ως συνέπεια σοβαρές καθυστερήσεις στην έναρξη των νέων προγραμμάτων και, κατά συνέπεια, στην υλοποίηση των προτεραιοτήτων χρηματοδότησης – δεν πρέπει να επαναληφθεί.

Επόμενα βήματα

Στους επόμενους μήνες, και το αργότερο στις αρχές Μαΐου του 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει την επίσημη πρότασή της για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ. Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή θα συνεχίσει να ακούει τις απόψεις όλων των ενδιαφερομένων, μεταξύ άλλων, μέσω των δημόσιων διαβουλεύσεων για τις προτεραιότητες της ΕΕ, οι οποίες ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2018.

Περισσότερες πληροφορίες:

– Ανακοίνωση «Ένα νέο, σύγχρονο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για μια ΕΕ που υλοποιεί αποτελεσματικά τις προτεραιότητές της μετά το 2020» (στα αγγλικά)

-Ενημερωτικά δελτία (στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά)

-Έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ

– Δημόσιες διαβουλεύσεις: Το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ – πείτε τη γνώμη σας για τον προϋπολογισμό της ΕΕ μετά το 2020 (στα αγγλικά)

Το Δελτίο Τύπου στον ιστότοπο της ΕΕ

 

Μια Ευρώπη των αποτελεσμάτων: Η Επιτροπή παρουσιάζει ιδέες για μια ουσιαστική Ένωση

 

 

Πριν από την άτυπη Σύνοδο των ηγετών στις 23 Φεβρουαρίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει σήμερα μια σειρά πρακτικών μέτρων που θα μπορούσαν να καταστήσουν το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεσματικότερο και να βελτιώσουν τη σχέση ανάμεσα στους ηγέτες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και στους πολίτες της Ευρώπης.

 

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ, δήλωσε σήμερα: «Με τον χάρτη πορείας της Μπρατισλάβας, τη Διακήρυξη της Ρώμης και, τώρα, το Θεματολόγιο των Ηγετών, η Ευρώπη έχει σωστά επικεντρωθεί στη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία θα παράγει συγκεκριμένα και απτά αποτελέσματα για τους πολίτες της όσον αφορά τα ζητήματα που είναι σημαντικά γι’ αυτούς. Πρέπει να συνεχίσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Έλεγα πάντοτε ότι η μορφή θα πρέπει να είναι ανάλογη της λειτουργίας —δεν είναι τώρα η ώρα για μακροχρόνιες συζητήσεις περί θεσμικής μεταρρύθμισης ή αλλαγής της Συνθήκης. Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένα μέτρα που μπορούμε να λάβουμε για να καταστεί το έργο μας ακόμη πιο αποτελεσματικό όσον αφορά τις βασικές μας προτεραιότητες. Υπάρχουν πολλές επιλογές, αλλά ο στόχος πρέπει να είναι ένας και ο αυτός: η δημιουργία μιας Ευρώπης των αποτελεσμάτων.»

 

“Κορυφαίοι υποψήφιοι”: Συνέχεια στη διαδικασία  των «Spitzenkandidaten» («Κορυφαίοι υποψήφιοι») του 2014

Η εκλογική διαδικασία του 2014 ενίσχυσε τη σχέση μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων της ΕΕ και βελτίωσε την αποτελεσματικότητα του έργου τους. Τα βοήθησε να ευθυγραμμιστούν γύρω από ένα κοινό πρόγραμμα εργασίας για την πενταετή θητεία. Το γεγονός αυτό έδωσε στην Επιτροπή Γιούνκερ τη δυνατότητα να εργαστεί με τρόπο περισσότερο πολιτικό και να επικεντρωθεί στα ζητήματα στα οποία η Ένωση παράγει τα καλύτερα αποτελέσματα, αφήνοντας τα υπόλοιπα στα κράτη μέλη.

Στην ομιλία του 2017 για την κατάσταση της Ένωσης ο Πρόεδρος Γιούνκερ δήλωσε ότι το “πείραμα Κορυφαίοι υποψήφιοι” του 2014 θα πρέπει να συνεχιστεί. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο η διαδικασία μπορεί να βελτιωθεί με βάση τις ισχύουσες Συνθήκες, τηρώντας παράλληλα την ισορροπία ανάμεσα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και στα κράτη μέλη. Ο τρόπος αυτός περιλαμβάνει την ανάγκη να κληθούν τα πολιτικά κόμματα να προβούν νωρίτερα στην επιλογή των κορυφαίων υποψηφίων, πριν από το τέλος του 2018, και να αρχίσει νωρίτερα η προεκλογική εκστρατεία. Έτσι θα δοθεί στους ψηφοφόρους η δυνατότητα να γνωρίσουν τους υποψηφίους και τα πολιτικά προγράμματα που πρεσβεύουν.

Η Επιτροπή συνιστά επίσης να προβληθεί περισσότερο η σύνδεση μεταξύ των εθνικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών κομμάτων. Τα πολιτικά κόμματα σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να ενισχύσουν τη διαφάνεια σχετικά με τα ευρωπαϊκά κόμματα με τα οποία συνδέονται, χρησιμοποιώντας, π.χ., τους λογοτύπους τους στο υλικό της προεκλογικής εκστρατείας και στο εκλογικό υλικό. Θα πρέπει επίσης να δηλώσουν με σαφήνεια τις θέσεις τους σχετικά με τα σημαντικά ευρωπαϊκά ζητήματα και να εκδηλώσουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στις πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την επιλογή τους για τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Οι ηγέτες των κρατών μελών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να αποφασίσουν —με βάση πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου— σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κοινοβουλευτική περίοδο 2019-2024 και το τι πρέπει να γίνει με τις έδρες που θα μείνουν κενές μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Μια επιλογή είναι να διατηρηθούν κάποιες από τις έδρες αυτές για μια διακρατική εκλογική περιφέρεια. Μολονότι σε πρόσφατο ψήφισμα (της 7ης Φεβρουαρίου) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε κατά της δημιουργίας διακρατικής εκλογικής περιφέρειας, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για μελλοντικές συζητήσεις. Ορισμένα κράτη μέλη υποστήριξαν πρόσφατα αυτήν την ιδέα, ενώ άλλα εξέφρασαν τη διαφωνία τους όσον αφορά τη δημιουργία διακρατικής εκλογικής περιφέρειας. Μια διακρατική εκλογική περιφέρεια θα μπορούσε να ενισχύσει την ευρωπαϊκή διάσταση των εκλογών, δίνοντας στους υποψηφίους τη δυνατότητα να προσεγγίσουν περισσότερους πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Από την άλλη πλευρά, οι βουλευτές εκπροσωπούν κατά κανόνα τους ψηφοφόρους που τους εξέλεξαν και βρίσκονται σε στενή επικοινωνία με αυτούς σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο, τόσο για λόγους λογοδοσίας όσο και για να μπορούν να αναδεικνύουν τις ανησυχίες των ψηφοφόρων τους. Η Επιτροπή τάσσεται υπέρ της ιδέας των διακρατικών καταλόγων υποψηφίων, αλλά η υιοθέτησή της θα απαιτήσει την ομόφωνη συμφωνία του Συμβουλίου και αλλαγές στην εκλογική νομοθεσία και στα 27 κράτη μέλη κατά το επόμενο έτος, ώστε να εφαρμοστεί στις εκλογές του 2019.

Το Σώμα των Επιτρόπων αποτελείται σήμερα από 28 μέλη, ένα από κάθε κράτος μέλος —σύμφωνα με απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2013. Πριν διοριστεί η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι ηγέτες θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα διατηρήσουν την αρχή του ενός μέλους από κάθε κράτος μέλος ή θα μειώσουν τον αριθμό των μελών της Επιτροπής. Ένα μικρότερο εκτελεστικό όργανο θα ήταν θεωρητικά αποτελεσματικότερο στη λειτουργία του, ευκολότερο στη διαχείρισή του και θα επέτρεπε μια πιο ισόρροπη κατανομή των χαρτοφυλακίων. Αλλά μια μικρότερη Επιτροπή θα σήμαινε επίσης ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν θα εκπροσωπούνταν στο πολιτικό επίπεδο του θεσμικού οργάνου, και θα έχαναν το πλεονέκτημα να έχουν στη διάθεσή τους έναν άμεσο πολιτικό δίαυλο επικοινωνίας με τους πολίτες τους και τις εθνικές αρχές τους.

 

Πρόεδρος με διττή ιδιότητα για την Επιτροπή και το Συμβούλιο

Στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2017, ο Πρόεδρος Γιούνκερ εισηγήθηκε για πρώτη φορά την ιδέα του προέδρου με διττή ιδιότητα. Ένα πρόσωπο που να έχει και τα δύο αξιώματα του/της προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του/της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα μπορούσε να καταστήσει τη δομή της Ένωσης αποτελεσματικότερη. Αυτό είναι δυνατό υπό τις ισχύουσες Συνθήκες. Η διττή θητεία δεν απαιτεί τη συγχώνευση των δύο θεσμικών οργάνων. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ήδη μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και κανένας από τους δύο προέδρους δεν ψηφίζει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο· ο ρόλος τους είναι να δίνουν συμβουλές, να υποβάλλουν στοιχεία από το έργο των υπηρεσιών τους και να συμβάλλουν στη δημιουργία «γεφυρών» και στην επίτευξη «κοινού εδάφους».

 

Διάλογοι με τους πολίτες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει τακτικά διαλόγους με τους πολίτες με μέλη της Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των εθνικών κυβερνήσεων, των τοπικών και περιφερειακών αρχών και με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Περίπου 500 από αυτές τις διαδραστικές δημόσιες συζητήσεις διεξήχθησαν σε 160 τόπους από το 2012 και μετά, ενώ η Επιτροπή θα αυξήσει τη συχνότητά τους από σήμερα έως τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον Μάιο του 2019, με στόχο να επιτύχει την πραγματοποίηση περίπου 500 ακόμη εκδηλώσεων. Η Επιτροπή χαιρετίζει επίσης τις πρωτοβουλίες των επιμέρους κρατών μελών να οργανώσουν τις δικές τους εθνικές συνομιλίες με τους πολίτες σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης και είναι έτοιμη να προσφέρει την υποστήριξή της όπου μπορεί, π.χ. συνδέοντας τη διαδικασία με την ηλεκτρονική διαβούλευση σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης, που θα μπορούσε να παραμείνει ανοικτή έως τις 9 Μαΐου 2019. Η Επιτροπή θα μοιραστεί τα οφέλη της εμπειρίας της με τα κράτη μέλη.

 

Ιστορικό

Οι ιδέες και οι επιλογές που προτάθηκαν σήμερα αποτελούν άμεση συνέχεια της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (της 8ης Μαΐου 2015) σχετικά με τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2014, στην οποία η Επιτροπή δεσμεύτηκε να βρει τρόπους για να ενισχυθεί περαιτέρω η ευρωπαϊκή διάσταση και η δημοκρατική νομιμοποίηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της ΕΕ, καθώς και να εξετάσει περαιτέρω τους λόγους για τους οποίους η προσέλευση στις κάλπες εξακολουθεί να είναι χαμηλή σε ορισμένα κράτη μέλη, και να επιδιώξει την επίλυση του ζητήματος αυτού.

Share This Post | Μοιραστείτε αυτο το αρθρο

You must be logged in to post a comment Login