©Mynima-Hellas.com

ΚΥΠΡΟΣ : ΥΠΟΜΝΗΜΑ  Π.Ε.Ο , ΠΡΟΣ  ΤΗΝ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ   ΓΙΑ  ΤΟ  ΘΕΜΑ  ΤΗΣ  ΕΠΑΝΑΡΥΘΜΙΣΗΣ   ΤΗΣ   ΑΓΟΡΑΣ   ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΥΠΡΟΣ : ΥΠΟΜΝΗΜΑ  Π.Ε.Ο ,  ΠΡΟΣ  ΤΗΝ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ    ΓΙΑ  ΤΟ  ΘΕΜΑ  ΤΗΣ  ΕΠΑΝΑΡΥΘΜΙΣΗΣ   ΤΗΣ   ΑΓΟΡΑΣ   ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Το υπόμνημα που κατέθεσε σήμερα ο ΓΓ της ΠΕΟ Πάμπης Κυρίτσης στην Επιτροπή Εργασίας της Βουλής όπου συζητήθηκε το θέμα του εθνικού κατώτατου μισθού.

ΓΡΑΠΤΟ  ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΠΡΟΣ  ΤΗΝ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ

ΓΙΑ  ΤΟ  ΘΕΜΑ  ΤΗΣ  ΕΠΑΝΑΡΥΘΜΙΣΗΣ   ΤΗΣ   ΑΓΟΡΑΣ   ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Με βάση τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, μεταξύ 2012 και 2017 ο διάμεσος μισθός έχει υποχωρήσει κατά 7%.  Είναι όμως σαφές ότι στον ιδιωτικό τομέα και ιδιαίτερα στις πιο ευάλωτες ομάδες, η υποχώρηση είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι η μέση υποχώρηση.  Για δε τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας η κατάσταση είναι εξοργιστική.

 

Η απαξίωση της εργασίας, είναι η κύρια αιτία που σε όλες τις μελέτες που ασχολούνται με την κοινωνική ισορροπία, η Κύπρος εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια με τραγικά ψηλές επιδόσεις διεύρυνσης της κοινωνικής ανισότητας.

 

Η ίδια η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις εκθέσεις της για το Ευρωπαϊκό εξάμηνο κάμνει δυο πολύ ενδεικτικές και ξεκάθαρες διαπιστώσεις τις οποίες τις παραθέτουμε αυτούσιες:

 

·        «Το κόστος εργασίας στην Κύπρο ακολούθησε πτωτική πορεία προσαρμογής μεταξύ 2012 και 2015.  Η προσαρμογή προς τα κάτω των τιμών καταναλωτή, μέχρι το 2016, ήταν περιορισμένη σε σύγκριση με τη μείωση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος. Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες έχουν αυξήσει τα περιθώρια κέρδους τους αντί να μεταβιβάσουν το σύνολο της μείωσης του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος και των τιμών της ενέργειας στους καταναλωτές.»

 

·        «Η επισφάλεια της αγοράς εργασίας και η σημαντική προσαρμογή των μισθών που σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια συνέβαλαν στην αύξηση των εισοδηματικών ανισοτήτων… Η ανισότητα αυξάνεται ταχέως κατά τα τελευταία έτη και εξακολουθεί να αποτελεί πηγή ανησυχίας. Η επιδείνωση των συνθηκών εργασίας κατά τη διάρκεια της κρίσης, ιδίως επειδή η μη οικειοθελής προσωρινή και η μερική απασχόληση σημείωσαν αύξηση και οι μισθοί προσαρμόστηκαν προς τα κάτω, φαίνεται να είναι ο κύριος παράγοντας στον οποίο οφείλεται η αύξηση της ανισότητας.  Η διευρυνόμενη ανισότητα προκλήθηκε από την ταχύτερη αύξηση του εισοδήματος στο πλουσιότερο τμήμα του πληθυσμού.

Η ανισότητα βάσεις της καθαρής περιουσίας ήταν από τις ψηλότερες στην ΕΕ (ΕΚΤ 2016)».

 

·        «Μολονότι το ποσοστό συνδικαλιστικής εκπροσώπησης στην Κύπρο είναι υψηλότερο από ό, τι σε άλλα κράτη μέλη, το ποσοστό των εργαζομένων που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις είναι χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ.»

 

Οι διαπιστώσεις αυτές, είναι διαπιστώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι οποίες με απλά λόγια, συνηγορούν στο εξής:

 

α) Στην Κύπρο, μετά το 2013 εμφανίζεται   ραγδαία μείωση του εργατικού κόστους, γεγονός όμως το οποίο δεν αντανακλά σε μείωση τιμών και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας αλλά κυρίως αντανακλά σε αύξηση των περιθωρίων κερδοφορίας.   Γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται και από τις στατιστικές για την σύνθεση του εθνικού εισοδήματος, όπου το εισόδημα που προέρχεται από κέρδη και προσόδους έχει σημαντικά αυξηθεί ως ποσοστό και έχει φτάσει από 39% σε 41% ενώ το εισόδημα από εργασία έχει σημαντικά μειωθεί από 48% σε 43,7%.

 

β) Ο κύριος λόγος της μείωσης του εργατικού κόστους δε είναι ασφαλώς η ραγδαία αύξηση της παραγωγικότητας αλλά η μη εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων όπως πολύ παραστατικά αναφέρεται στην 2η διαπίστωση της Ε.Ε.

 

Είναι ξεκάθαρο ότι  με την κορύφωση της κρίσης του 2013, ο φόβος και η ανασφάλεια των εργαζομένων μπροστά στο ενδεχόμενο της ανεργίας και  η ολοφάνερη ανατροπή του συσχετισμού ισχύος σε βάρος της εργασίας,  έχουν δημιουργήσει για τους εργοδότες ιδιαίτερα μεγάλες  δυνατότητες για εκμετάλλευση των εργαζομένων.  Με κύριο μοχλό την   υποσκάψη   της συνδικαλιστικής  οργάνωσης  και   τη μη εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης οι μέσοι μισθοί μειώνονται δραματικά αλλά η κερδοφορία των επιχειρήσεων ανθεί.

 

Έχοντας υπ’όψιν αυτά τα δεδομένα, είναι ξεκάθαρο ότι η διεύρυνση της κοινωνικής ανισότητας, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με ικανοποιητικές συμφωνίες μεταξύ συντεχνιών και εργοδοτικών συνδέσμων για ανανέωση των υφιστάμενων συλλογικών συμβάσεων.  Το Συνδικαλιστικό κίνημα, θεωρεί σήμερα  ως ταυτόχρονη προτεραιότητα, την υποχρέωση του κράτους για  υιοθέτηση τέτοιων  θεσμικών και νομοθετικών μέτρων, ώστε οι συλλογικές συμβάσεις   όχι μόνο να συνομολογούνται αλλά και να εφαρμόζονται από όλους.  Για δε τους εργαζόμενους οι οποίοι για διάφορους λόγους δεν καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις, διεκδικεί τη διαμόρφωση μέσα από θεσμοθετημένο κοινωνικό διάλογο, ενός ελάχιστου πλαισίου εργασιακών δικαιωμάτων.

Η καθιέρωση εθνικού κατώτατου μισθού αν γίνει αποσπασματικά, και έξω από τα πλαίσια του συστήματος εργασιακών σχέσεων δεν απαντά ολοκληρωμένα στην επείγουσα ανάγκη επαναρύθμισης της αγοράς εργασίας,.  Πιθανόν να φέρει και αντίθετα αποτελέσματα, αφού σε τέτοια περίπτωση, ανεξάρτητα από προθέσεις, η πιο πιθανή εξέλιξη θα είναι η ισοπέδωση των μισθών στο ύψος του κατώτατου και η νομιμοποίηση έτσι της καταπάτησης των συλλογικών συμβάσεων από πλευράς των εργοδοτών, με επίκληση μάλιστα της νομιμοφροσύνης.

 

Στους τομείς που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις, ο κατώτατος μισθός και τα υπόλοιπα ωφελήματα είναι καθορισμένος μέσα από αυτές και είναι συλλογικά συμφωνημένος. Κατά συνέπεια εκείνο που πρέπει να γίνει, ταυτόχρονα με την καθιέρωση κατώτατου μισθού, είναι να νομοθετηθεί η υποχρέωση όλων των εργοδοτών ενός κλάδου ο οποίος έχει συμφωνημένη συλλογική σύμβαση, να εφαρμόζουν αυτή τη σύμβαση για όλους.  Τα δε προσωπικά συμβόλαια ή άλλης μορφής προσωπικές συμφωνίες, μόνο τότε θα πρέπει να μπορούν να έχουν νομική ισχύ, όταν είναι καλύτερα από τη σύμβαση και όχι υποδεέστερα.

 

Θεωρούμε ότι η καθιέρωση κατώτατου μισθού είναι απαραίτητη, νοούμενου όμως  ότι θα αφορά  εκείνους τους εργαζόμενους οι οποίοι εργάζονται σε κλάδους οι οποίοι για διάφορους λόγους δεν καλύπτονται από συλλογική σύμβαση. Με τη προϋπόθεση βέβαια ότι το ύψος του, θα προκύπτει  ως αποτέλεσμα συλλογικής διαπραγμάτευσης με τη συμμετοχή των αντιπροσωπευτικών φορέων των κοινωνικών εταίρων και όχι να καθορίζεται εκ των άνω, αυθαίρετα και ανάλογα με τους εκάστοτε συσχετισμούς στα πολιτειακά όργανα. Και ασφαλώς θα πρέπει να περιλάβει και άλλα βασικά ωφελήματα που συνδέονται άμεσα με τον μισθό,  όπως ωράριο, υπερωρίες, αργίες και ταμείο προνοίας.

 

Για όλους αυτούς τους λόγους επείγει και πρέπει να ξεκινήσει εδώ και τώρα, μια  ευρύτερη συζήτηση για επαναρύθμιση των εργασιακών σχέσεων οι οποίες έχουν απορυθμιστεί.  Αυτή η συζήτηση πρέπει να έχει το χαρακτήρα δομημένου κοινωνικού διαλόγου, στον οποίο να μετέχουν η πολιτεία (κυβέρνηση, πολιτικά κόμματα και κατά συνέπεια η Βουλή) και βεβαίως οι εκπρόσωποι τόσο των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών, πριν καταλήξει σε νομοσχέδια ή προτάσεις νόμου που θα πάνε στην Ολομέλεια για ψήφιση.

 

Το αποτέλεσμα αυτής της συζήτησης θα πρέπει να οδηγεί σε μια αγορά εργασίας όπου από την μια θα προστατεύεται το κυπριακό κεκτημένο της ελεύθερης συλλογικής διαπραγμάτευσης και από την άλλη θα εμποδίζεται η ασυδοσία και η μη τήρηση των συλλογικών συμβατικών υποχρεώσεων των εργοδοτών. Να προστατεύεται δηλαδή από τη μια η εργασία για  να είναι αξιοπρεπής και από την άλλη να εμποδίζεται ο αθέμητος ανταγωνισμός μεταξύ των ίδιων των επιχειρήσεων ο οποίος σε συνθήκες απορυθμισμένης εργασίας οδηγεί σε πραγματική ζούγκλα.

 

Είναι σαφές ότι η μετακίνηση πλούτου από τους πολλούς σε λίγους και η αδυναμία ή η άρνηση της πολιτείας να  παρέμβει για στοιχειώδη αποκατάσταση των κοινωνικών ισορροπιών οι οποίες έχουν βίαια διαταραχτεί, με την επάνοδο της οικονομίας σε ανάπτυξη, δημιουργεί δυναμική κοινωνικής αντίδρασης ανάμεσα στους εργαζόμενους.  Αν αφεθεί η κατάσταση να εξελίσσεται ως έχει,  η εμφανής υπόσκαψη της κοινωνικής συνοχής οδηγεί σε  κοινωνική σύγκρουση και αναταραχή.

 

 

20 Νοεμβρίου 2018

 

 

 

Share This Post | Μοιραστείτε αυτο το αρθρο

You must be logged in to post a comment Login