VASILIOS GIKAS -Oικονομολογος Αθηνα

Νόμοι, Πολυνομία ,Ηθική.

Νόμοι, Πολυνομία ,Ηθική.
Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Σε όλα τα Κράτη, υπάρχουν περίπου 35 εκατομμύρια Νόμοι. Με αυτούς τους Νόμους προσπαθούν τα Κράτη να επιβάλλουν τη Δικαιοσύνη και ν’ αναχαιτίσουν το κάθε λογής κακό και την κάθε Παρανομία, ώστε οι Σχέσεις μεταξύ των Ανθρώπων να είναι ομαλές και να μην καταντά η κοινωνία μας Άναρχη. Αυτοί οι Νόμοι δείχνουν να είναι τ’ αναχώματα, με τα οποία προσπαθεί η Κοινωνία μας να μη την πνίξει το Κακό.
Παρόλη την πληθώρα των Νόμων, το Κακό θριαμβεύει και τα θετικά αποτελέσματα είναι ελάχιστα: πολλοί από τους Νόμους είναι δυσνόητοι και περίπλοκοι, άλλοι είναι σχεδιασμένοι κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ο καθένας να τους ερμηνεύει σύμφωνα με το συμφέρον του, άλλοι είναι τόσο μακροσκελείς κι έχουν τόση έκταση, που μιά ολόκληρη ζωή δεν φθάνει γιά να διαβαστούν. Γιά παράδειγμα: η Νομοθεσία της Ε.Ε. αποτελείται από 40.000 σελίδες, είναι να διαβαστούν κι ακατόρθωτο να έχουμε έστω και μία γενική εικόνα. Έτσι οι Νόμοι καταντούν σαν τον ιστό της αράχνης, που πιάνει μεν τα μικρά έντομα, αφήνει όμως τα μεγάλα ζώα να περάσουν. Διότι τις πιό πολλές φορές πιάνουν τους απλούς, τους αδυνάτους κι όχι τους ισχυρούς, τους πλουσίους, οι οποίοι κατορθώνουν να τους έχουν πάντοτε με το μέρος τους.
Όλα τα κοινοβούλια- τα Εργοστάσια Παραγωγής Νόμων- θα ήταν άχρηστα, αν είχε τη στοιχειώδη λογική ο Άνθρωπος να εφαρμόσει έναν και μοναδικό Νόμο, που ούτε περίπλοκος είναι ούτε δυσνόητος, ώστε να χρειάζονται Νομικοί για την ερμηνεία του. Αυτός ο Νόμος αποτελείται μόνο από 12 λέξεις, περιέχεται στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο (6,31) κι αναφέρει: καθώς θέλετε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι και υμείς ποιείτε αυτοίς ομοίως. Όλα τα Καθήκοντα του Ανθρώπου προς τον Συνάνθρωπό του, όλες οι Υποχρεώσεις του, συμπυκνωμένες μόνο σε 12 λέξεις. Είναι τόσο μικρός σ’ έκταση, ώστε μπορεί να τον αποστηθίσει ο καθένας. Είναι τόσο απλός, ώστε μπορεί κι ο πλέον αγράμματος να τον κατανοήσει πλήρως. Είναι τόσο πλήρης, ώστε να μην υπάρχει ανάγκη συμπληρώσεως με άλλες Επιταγές. Είναι τόσο βαθύς και σοφός, ώστε όλη η Σοφία του Κόσμου να φαντάζει μπροστά του σαν ένα τίποτα. Υπάρχει και στην Παλαιά Διαθήκη το ο μισείς, μηδενί ποιήσης (Τωβίτ 4,15). Περιορίζεται στο να μην κάνεις κακό, δεν λέει να κάνεις και το καλό. Το ίδιο υποστήριζαν και Φιλόσοφοι όπως ο Σωκράτης. Ενώ ο Χρυσός Κανών του Κυρίου περικλείει και τη θετική πλευρά.
Ο Κύριλλος Αλεξανδρείας, παρατηρεί ερμηνεύοντας αυτή τη ρήση, ότι ο Χριστός, επειδή ξέρει ότι πάνω απ’ όλα έχουμε τον εαυτό μας και πρώτα-πρώτα κοιτάζουμε το συμφέρον μας, βάζει την Αγάπη προς τον εαυτό μας, ως κριτήριο του τι πρέπει να κάνουμε προς τους άλλους. Το χωρίο και καθώς θέλετε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι και υμείς ποιείτε αυτοίς ομοίως, είναι ολόιδιο με το άλλο χωρίο της Αγίας Γραφής, το αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν κι εκεί η Αγία Γραφή μας δείχνει πόσο πρέπει ν’ αγαπάμε τον πλησίον μας: τουλάχιστον όσο τον εαυτό μας. Αυτό που έλεγαν οι Αρχαίοι Έλληνες, ο συ μισείς, ετέρω μη ποιήσης, γιά τον Χριστιανισμό είναι η βάση. Είναι το πρώτο σκαλί που πατάμε γιά να προχωρήσουμε στη κορυφή της Χριστιανικής Τελειότητας. Το δεύτερο σκαλί είναι η Εντολή του Χριστού, ότι η Αγάπη προς τον πλησίον πρέπει να είναι ίση προς τον εαυτό μας, αλλά κι ανιδιοτελής, χωρίς να περιμένει αμοιβή ή ανταπόκριση: και ει αγαπάτε τους αγαπώντας υμάς, ποία υμίν χάρις εστι; και γαρ οι αμαρτωλοί τους αγαπώντας αυτούς αγαπώσι (Λουκ. 6,32), εάν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν τότε η αγάπη σας είναι σκόπιμη κ’ ιδιοτελής. Αυτό το κάνουν κι οι Άνθρωποι που είναι έξω από τον Χριστιανισμό. Ακόμη κι Άνθρωποι του Υποκόσμου αγαπούν τους Συντρόφους τους. Συνεχίζει ο Λουκάς: και εάν αγαθοποιήτε τους αγαθοποιούντας υμάς, ποία υμίν χάρις εστι; και γαρ οι αμαρτωλοί το αυτό ποιούσι. και εάν δανείζητε παρ’ ων ελπίζετε απολαβείν, ποία υμίν χάρις εστι; και γαρ αμαρτωλοί αμαρτωλοίς δανείζουσιν ίνα απολάβωσι τα ίσα. Από το συναίσθημα (ει αγαπάτε), προχωρεί στην πράξη (εάν αγαθοποιήτε) και τονίζει στο τέλος ότι δεν επιτρέπεται κι η σκοπιμότητα (εάν δανείζητε). Έτσι καταλήγει στη πλήρη διατύπωση της Εντολής που αποτελεί το Α και το Ω της Χριστιανικής Ηθικής και της Χριστιανικής Τελειότητας: πλην αγαπάτε τους εχθρούς υμών και αγαθοποιείτε και δανείζετε μηδέν απελπίζοντες. Το όφελος και το έπαθλο σ’ αυτόν τον δύσκολο αγώνα της Αγάπης θα είναι, κατά τον Ευαγγελιστής Λουκά· και έσται ο μισθός υμών πολύς, και έσεσθε υιοί υψίστου, ότι αυτός χρηστός έστιν επί τους αχαρίστους και πονηρούς. Γίνεσθε ουν οικτίρμονες, καθώς και ο πατήρ υμών οικτίρμων εστι. Δηλαδή, η αμοιβή σας θα είναι τεράστια, αν αγωνισθούμε σκληρότατα, ν’ αποκτήσουμε την αγάπη προς πάντας, αγαθούς και πονηρούς.

 

Share This Post | Μοιραστείτε αυτο το αρθρο

You must be logged in to post a comment Login