VASILIOS GIKAS -Oικονομολογος Αθηνα

Μία Φυσική Πορεία γιά το κλίμα των ΗΠΑ. Άρθρο του Βασίλη Γκίκα

Μία Φυσική Πορεία γιά το κλίμα των ΗΠΑ. Άρθρο του Βασίλη Γκίκα
Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Ασχολούμαι, ειδικά με την Αγροτική Οικονομία & Πολιτική, από το 1990, οπότε έθεσα ένα Σχέδιο πώς η Χώρα θα μετριάσει το 1/5 των εκπομπών άνθρακα μέσω φυσικών λύσεων.

Όταν πρόκειται γιά τις επιπτώσεις και τις δυνατότητες διαχείρισης της γης στην παγκόσμια υπερθέρμανση, όλα είναι πραγματικά μεγαλύτερα στο Τέξας. Αν δεν μιλάμε γι’ αγροτικά εδάφη, τότε όλα είναι μεγαλύτερα στην Αϊόβα, αν μιλάμε γιά τον αντίκτυπο των αστικών δέντρων, αυτός είναι μεγαλύτερος στη Φλόριντα, αν κι είναι επίσης πολύ μεγάλος στο Τέξας.

Σε ολόκληρη την περιοχή των ΗΠΑ, η Διαχείριση της γης μπορεί να έχει πολύ μεγάλη επίδραση στο κλίμα. Σχεδιάζω τη δυνατότητα της Χώρας να εφαρμόσει φυσικές λύσεις -όπως η αύξηση των ψηλότερων δέντρων, η βελτίωση της υγείας του εδάφους, η προστασία των λιβαδιών κι η αποκατάσταση των παράκτιων υγροτόπων- γιά ν’ αυξήσουν την αποθήκευση άνθρακα και να μειώσουν τη ρύπανση των αερίων θερμοκηπίου. Το Σχέδιό μου είναι ένα είδος υπερσυμπίεσης γιά την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του Πλανήτη, ενώ παράλληλα παρέχει φυσικά οφέλη στους Ανθρώπους, το νερό και την άγρια φύση.
Σχεδιάζω να διερευνώνται τις δυνατότητες 21 διαφορετικών φυσικών λειτουργιών, από την αποκατάσταση των δασών και των βοσκοτόπων, σε μία σειρά Αγροτικών Πρακτικών. Αυτό το Σχέδιο εξετάζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο οι πληρότητες άνθρακα σε διάφορα επίπεδα τιμών θ’ αποτελέσουν κίνητρο γιά Δράση όπου υπάρχουν ευκαιρίες χαμηλού κόστους. Πρόκειται γιά την πρώτη ολοκληρωμένη Αξιολόγηση των επίγειων κλιματικών λύσεων στις Η.Π.Α., σύμφωνα με μία προηγούμενη Έρευνα που διεξήχθη από την TNC, η οποία δείχνει ότι σε παγκόσμια κλίμακα οι φυσικές λύσεις θα μπορούσαν να μετριάσουν περισσότερο από το 1/3 των εκπομπών που απαιτούνται γιά να επιτύχουν Παγκόσμιους Στόχους μέχρι το 2030. Αν οι 21 Πορείες υλοποιηθούν πλήρως, θ’ αποτρέψουν ή θ’ απομονώσουν περισσότερο από το 1/5 της ετήσιας ρύπανσης από τ’ αέρια που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου στις Η.Π.Α., με Ισοδύναμο την εξάλειψη των εκπομπών απ’ όλα τ’ Αμερικανικά αυτοκίνητα και φορτηγά από τον δρόμο ή με το Ισοδύναμο του συνόλου των ετήσιων εκπομπών από τη Βραζιλία. Αυτά τα ευρήματα είναι σημαντικά γιά ολόκληρο τον Κόσμο.

Ενώ το μέλλον των Η.Π.Α. στη Συμφωνία των Παρισίων γιά το Κλίμα μπορεί ν’ αμφισβητηθεί, η συμβολή τους στις παγκόσμιες εκπομπές δεν είναι. Ο Κόσμος δεν μπορεί να κρατήσει τις θερμοκρασίες εντός ασφαλών ορίων εάν τα μεγάλα Βιομηχανικά Κράτη, όπως οι Η.Π.Α., δεν λάβουν Μέτρα γιά τη μείωση της ρύπανσης. Το τεράστιο μέγεθος και ποικιλομορφία της μάζας της γης των Η.Π.Α. εξασφαλίζει ότι η Χώρα έχει σημαντικές δυνατότητες γιά χερσαίες λύσεις. Σε παγκόσμια κλίμακα, οι φυσικές λύσεις μας καθιστούν το 1/3 του δρόμου προς τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων μέχρι το 2030, με 1/10 αυτού του δυναμικού να προέρχεται από τις ΗΠΑ.

Οι διαθέσιμες Διαδρομές εξασφαλίζουν ότι σχεδόν οποιοδήποτε Πολιτεία μπορεί να συνεισφέρει σε κάποιο επίπεδο. Τα Μονοπάτια που βασίζονται στο δάσος προσφέρουν το μεγαλύτερο δυνατό Δυναμικό, ιδίως την αναδάσωση στ’ ανατολικά παράλια και τις Πολιτείες των Απαλαχίων ορέων. Οι Αγροτικές Πρακτικές δίνουν επίσης υπόσχεση ότι η Αϊόβα μπορεί να κατέχει τη 26η θέση στην ξηρά μεταξύ των Πολιτειών, αλλά η δύναμή της στις Αγροτικές Διαδρομές της δίνει τη δεύτερη μεγαλύτερη δυναμική συνολικά. Η διαχείριση της πυρκαγιάς κι η αποκατάσταση της παλιρροϊκής υγροτόπων έχουν αντίκτυπο, ακόμη κι οι πυκνοκατοικημένες περιοχές μπορούν να συμβάλουν μέσω της αναδάσωσης των πόλεων.

Η επιστημονική ανάλυση στην οποία βασίζονται τα δεδομένα μετριασμού που παρουσιάστηκαν στη Μελέτη μου εξέτασε 21 Μονοπάτια, λόγω περιορισμών των δεδομένων, 11 είναι διαθέσιμες γιά την παρακολούθηση της κλιματικής αλλαγής, σ’ επίπεδο κράτους, αν και πολλές από αυτές τις Οδούς εξακολουθούν να παρουσιάζουν σημαντικές δυνατότητες σε όλη τη Χώρα. Οι 11 χωρικά σαφείς Διαδρομές είναι σημαντικές όσον αφορά το δυναμικό άμβλυνσης του κλίματος, που αντιπροσωπεύει το 60% των δυνατοτήτων φυσικών λύσεων των Η.Π.Α.

Ίσως όμως πιό σημαντικό είναι ότι πολλές από αυτές τις φυσικές λύσεις μπορούν να υλοποιηθούν σήμερα και με σχετικά χαμηλό κόστος σε σύγκριση με άλλες Στρατηγικές γιά την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του Πλανήτη. Καθώς οι αγορές άνθρακα συνεχίζουν ν’ αυξάνονται, οι πληρωμές γι’ αντισταθμίσεις άνθρακα θα προσφέρουν Εισόδημα γιά Ιδιοκτήτες γης που υιοθετούν φιλικές προς το κλίμα Στρατηγικές Διαχείρισης. Στη λεκάνη απορροής του Tensas της Λουϊζιάνα, γιά παράδειγμα, οι Ιδιοκτήτες γης λαμβάνουν ήδη Πληρωμές γιά την αναδάσωση των εδαφών τους. Αυτό επικαλύπτει τις πληρωμές άνθρακα στους Ιδιοκτήτες γης στα επίπεδα των 10, 50 κι 100 ευρώ ανά τόνο, γιά να εκτιμήσω ποιά επίπεδα υλοποίησης θα μπορούσαν να επιτευχθούν μέσω του Εισοδήματος από Κίνητρα.

Ακόμη και χωρίς Πληρωμές με διοξείδιο του άνθρακα, τα φυσικά οφέλη που προκύπτουν από αυτές τις Οδούς προσφέρουν ισχυρά Κίνητρα. Οι Στρατηγικές μου, όπως η βελτιωμένη διαχείριση πυρκαγιάς, προσφέρουν ένα προφανές καλό γιά τον Άνθρωπο, αλλά κι άλλες Οδοί δημιουργούν σημαντικά οφέλη γιά τις Κοινότητες και την Άγρια Ζωή. Οι Αγροτικές Οδοί, όπως η διαχείριση των θρεπτικών ουσιών κι η χρήση περισσότερων Καλλιεργειών Κάλυψης, γιά παράδειγμα, μειώνουν την απορροή σε ποτάμια, εξασφαλίζοντας καθαρότερο πόσιμο νερό και μειώνοντας το μέγεθος των υποξικών νεκρών ζωνών, όπως αυτή του Κόλπου του Μεξικού. Η αναδάσωση βελτιώνει επίσης τη διήθηση του νερού και δημιουργεί περισσότερο βιότοπο γιά την άγρια πανίδα. Ένα από τα μεγαλύτερα Περιουσιακά Στοιχεία της Αμερικής είναι η γη της. Έδειξα ότι θα μπορούσαμε να μειώσουμε τη ρύπανση του άνθρακα και να φιλτράρουμε τα νερά, να βελτιώσουμε τα ψάρια και τους οικοτόπους της άγριας πανίδας και να έχουμε καλύτερη υγεία του εδάφους, γιά ν’ αυξήσουμε το φαγητό μας, ταυτόχρονα. Οι Φυσικές Οδοί είναι μόνο ένα κομμάτι του παζλ, θα πρέπει επίσης να επιταχύνω τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια και να μειώσω γρήγορα τη ρύπανση των ορυκτών καυσίμων στις Η.Π.Α. σε όλο τον Κόσμο.

Οι Μελέτες των Η.Π.Α. και των Παγκόσμιων Μελετών δείχνουν ότι η Φύση μπορεί και πρέπει να χρησιμεύσει ως γέφυρα τώρα γιά ένα μέλλον Καθαρής Ενέργειας. Η ουσία είναι ότι δεν μπορούμε να αγνοήσουμε φυσικές λύσεις γιά την υπερθέρμανση του Πλανήτη που είναι διαθέσιμες σ’ εμάς, ακριβώς κάτω από τα πόδια μας.

Share This Post | Μοιραστείτε αυτο το αρθρο

You must be logged in to post a comment Login