©Mynima-Hellas.com

ΧΑΡΟΥΠΙ Ο ΜΑΥΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ-

ΧΑΡΟΥΠΙ Ο ΜΑΥΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ-
Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

ΤΟ ΠANEΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥΣΥΝΤΟΝΙΖΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ BLACKGOLD -05-03-2019

Tην έναρξη των εργασιών του έργου
με τίτλο, «Χαρούπι, ο Μαύρος Χρυσός της Κύπρου: η επιστήμη συναντά τη βιομηχανία»
με ακρώνυμο «BLACKGOLD»,
ανακοίνωσε το Πανεπιστήμιο Κύπρου,κατά
τη διάρκεια δημοσιογραφικής διάσκεψης, την Τρίτη, 5 Μαρτίου 2019.  Το
πρόγραμμα ανήκει στον Πυλώνα Ι: Έξυπνη Ανάπτυξη και συγκεκριμένα στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένα
Έργα» (Integrated/0916) του πλαισίου «RESTART 2016-2020» για Έρευνα,
Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ). Η
συγκεκριμένη πρόσκληση για τα «Ολοκληρωμένα Έργα» εντάσσεται στο Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Το έργο “BLACKGOLD συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και την Κυπριακή Δημοκρατία. Το
Έργο με συντονιστή το Πανεπιστήμιο Κύπρου, υπό τον Καθηγητή του Τμήματος
Βιολογικών Επιστημών, κ. Ανδρέα Κωνσταντίνου, στοχεύει να διαδραματίσει
σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη, επαναφορά και ανάπτυξη της βιομηχανίας του
χαρουπιού στην Κύπρο σε μια νέα σύγχρονη μορφή.

Συνεργαζόμενοι φορείς του
δικτύου είναι το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, το
Υπουργείο Υγείας, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΤΑΛΩΣ, η Cooperative Carob
Marketing Federation Ltd , η ΣΟΔΑΠ Λτδ, η Polyxenis Carob Products Ltd και η
Assia Mare Ltd.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε €1.118.801, από τα οποία ποσό ύψους €534.226 αφορά το
Πανεπιστήμιο Κύπρου (χρηματοδότηση €534.226). Το έργο με συνολική διάρκεια 3
ετών, ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2019 και περιλαμβάνει πλήθος δράσεων που
αποσκοπούν στην εξέλιξη και επαναφορά της βιομηχανίας του χαρουπιού στην Κύπρο
σε μια νέα σύγχρονη μορφή. Η ισχυρή διεπιστημονική συνέργεια μεταξύ των
επιστημονικών, βιομηχανικών και εμπορικών εργασιών του έργου, έχει ως στόχο να
επιτύχει μια εις βάθος κατανόηση του μακροπρόθεσμου δυναμικού της βιομηχανίας
χαρουπιών στην Κύπρο και να προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία αναβίωσης και
βελτίωσης της βιομηχανίας χαρουπιών στην Κύπρο και την προώθηση των
παραδοσιακών και πρωτοποριακών προϊόντων από χαρούπια στην παγκόσμια αγορά.

O Συντονιστής/Επιστημονικά Υπεύθυνος του Προγράμματος, Καθηγητής
του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου, Αντρέας
Κωνσταντίνου
, δήλωσε ότι μέσα από μια
ευρεία επιστημονική διερεύνηση του κυπριακού χαρουπιού, το πρόγραμμα στοχεύει
να αποκαλύψει τις βασικές βιοχημικές και βιολογικές του ιδιότητες που μπορούν να
αποτελέσουν τη βάση για την παραγωγή νέων προϊόντων χαρουπιού και την ανακάλυψη
σημαντικών παραγόντων που καθορίζουν την παραγωγικότητα των χαρουπιών στην
Κύπρο. Για να εξασφαλιστεί η εμπορική βιωσιμότητα αυτών των νέων τύπων
προϊόντων χαρουπιού, το έργο περιλαμβάνει δραστηριότητες για να παρακολουθεί
την εξέλιξη των διαφόρων τομέων των διεθνών αγορών για τα προϊόντα χαρουπιού.
Ειδικότερα, το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να προσφέρει τα ακόλουθα αποτελέσματα:
ένα ολοκληρωμένο γενετικό προφίλ των κυπριακών χαρουπιών, τις εις βάθος
βιοχημικές και βιολογικές ιδιότητες των καρπών των κυπριακών χαρουπιών, νέες,
επιστημονικά τεκμηριωμένες, κατευθυντήριες γραμμές καλλιέργειας των χαρουπιών
στην Κύπρο, και μια ευρεία συλλογή από τύπους, εμπορικά βιώσιμων, κυπριακών
προϊόντων χαρουπιού.Ο κ.
Κωνσταντίνου ανακοίνωσε ότι το Εργαστήριο Βιολογίας Καρκίνου και
Χημειοπροφύλαξης του Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο διευθύνει, θα μελετήσει την
αντικαρκινική, την αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική δράση των συστατικών σε
τρείς κυπριακές ποικιλίες χαρουπιού. «Συμπερασματικά
το χαρούπι έχει όλα τα στοιχεία, ιδιότητες και θα έλεγα τα προσόντα για να
γίνει ένα σημαντικό συμπλήρωμα διατροφής ή λειτουργικό τρόφιμο (Functional
Food) και να τοποθετηθεί στην κατηγορία των υπερ-τροφών (superfoods)», τόνισε.

Η Διευθύντρια του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Δρ Δώρα Χειμωνίδου  
αφού εξέφρασε ιδιαίτερη χαρά για τη συμμετοχή του
Ινστιτούτου, ως φορέας έρευνας του Υπουργείου, στο Έργο “BLACKGOLD”,
σημείωσε ότι το εταιρικό ερευνητικό σχήμα του Έργου που συντονίζει το
Πανεπιστήμιο Κύπρου, με τη συμμετοχή επιλεγμένων βιομηχανικώς εταίρων, θα
προσφέρει σημαντικά στην προώθηση και αξιοποίηση της καλλιέργειας της χαρουπιάς.
«Η επανεκτίμηση ενός σημαντικού γενετικού
πόρου της Κύπρου όπως η χαρουπιά, η οποία διακρίνεται από μεγάλη ανοχή στις
αβιοτικές καταπονήσεις που επιφέρει η κλιματική αλλαγή και ταυτόχρονα επέχει
θέση ιδιαίτερου βιολειτουργικού τροφίμου και βιομηχανικής ύλης, είναι ιδιαίτερα
σημαντική
», πρόσθεσε η Δρ Χειμωνίδου.

Ο Διευθυντής του Γενικού
Χημείου του Κράτους του Υπουργείου Υγείας, Δρ Στέλιος Γιαννόπουλος,
τόνισε ότι το εν λόγω έργο έχει
ιδιαίτερη σημασία και ενδιαφέρον για το Κρατικό Χημείο, αφού διαθέτει μια μακρόχρονη
εμπειρογνωμοσύνη γύρω από την έρευνα για τα χαρούπια. «Με το έργο “BLACKGOLD” μας δίνεται μια νέα
ευκαιρία για να δημιουργηθεί κάτι πιο ολοκληρωμένο και το Γενικό Χημείο του
Κράτους είναι έτοιμο και πρόθυμο να συμμετάσχει σε αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα,
για το οποίο
υπάρχει η αγαστή
συνεργασία αρκετών οργανισμών, υπό την εποπτεία και συντονισμό του
Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο ρόλος του Κρατικού Χημείου είναι ουσιαστικά η
τυποποίηση των υπαρχόντων προϊόντων του χαρουπιού καθώς και αυτών που θα
δημιουργηθούν μέσα από τις δραστηριότητες του ερευνητικού έργου,ο προσδιορισμός
της θρεπτικής τους αξίας και η κατοχύρωση των προϊόντων»,
πρόσθεσε ο Δρ Γιαννόπουλος.

Ο
Καθηγητής Αντώνης Κάκας, στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και μεσολαβητής
στο Έργο “
BLACKGOLD” για τη διασύνδεση της επιστήμης με τη βιομηχανία, ανέφερε ότι παρατηρείται
υψηλή ζήτηση ανά το παγκόσμιο για τα προϊόντα χαρουπιού, τα οποία είναι υψηλής
διατροφικής αξίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο “BLACKGOLD μπορείτε να απευθυνθείτε στον Επιστημονικό Υπεύθυνο και Συντονιστή
του Έργου, Καθηγητή κ. Ανδρέα Κωνσταντίνου (Ηλεκτ. Ταχυδρομείο: andreasc@ucy.ac.cy, τηλ.:
22892883).

Share This Post | Μοιραστείτε αυτο το αρθρο

You must be logged in to post a comment Login