©Mynima-Hellas.com

Δημοτικό Συμβούλιο Πάτρας: Η τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΠ, για το 2020. Κανένα λαϊκό σπίτι χωρίς νερό.

Δημοτικό Συμβούλιο Πάτρας: Η τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΠ, για το 2020. Κανένα λαϊκό σπίτι χωρίς νερό.
Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Συζητείται
στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων, η τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΠ, για
το 2020.

Εισηγητής ήταν ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ, Ανδρέας Παπανικήτας, ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Η διαχείριση του νερού και των υδάτινων πόρων αποτελεί
ζήτημα αντιπαράθεσης δύο πολιτικών.

 Μία της
κυρίαρχης πολιτικής που στηρίζει το σύνολο των αστικών κομμάτων, η Ευρωπαϊκή
Ένωση και οι  επιχειρηματικοί όμιλοι που
βλέπει τη λαϊκή ανάγκη για νερό είτε ως κόστος είτε ως πεδίο κερδοφορίας.
Μετατρέπει το κοινωνικό αγαθό σε εμπόρευμα ακριβό για το λαό και πολύ φθηνό για
τους επιχειρηματικούς ομίλους που εμπορεύονται το νερό και τα παράγωγά του.

Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής οι μέχρι και σήμερα
Κυβερνήσεις επιβάλλουν κανόνες τιμολόγησης του νερού μετατρέποντας πλήρως τις
ΔΕΥΑ σε ανταποδοτικές επιχειρήσεις που το βάρος του κόστους κατασκευής,
συντήρησης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων ύδρευσης – αποχέτευσης το
σηκώνει σχεδόν  αποκλειστικά η τσέπη του
λαϊκού νοικοκυριού  των εργαζομένων.

   Συνεχίζεται
να επιβάλλεται ΦΠΑ στη τιμή του νερού και η “επιδότηση” της ιδιωτικής ΔΕΗ από
τις τσέπες των λαϊκών νοικοκυριών μέσα από την τιμολόγηση των καταναλώσεων των
ΔΕΥΑ με το οικιακό τιμολόγιο αντί βιομηχανικό ενώ ταυτόχρονα παρέχει ρεύμα σε
εξευτελιστική τιμή στους μεγαλοβιομήχανους.

   Ταυτόχρονα
έργα ζωτικής σημασίας για τη προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων
της περιοχής μας που αφορούν τη κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ομβρίων και
αντιπλημμυρικής προστασίας δεν είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το κρατικό
προϋπολογισμό και τα Ευρωπαϊκά προγράμματα.

    Από την άλλη
είναι η πολιτική που αντιμετωπίζει τις λαϊκές ανάγκες ως οδηγό της Ανάπτυξης,
την οργάνωση της οικονομίας και της κοινωνίας με βάση αυτές. Αυτή η ανάπτυξη
μόνο μπορεί να είναι φιλολαϊκή, μπορεί να ελευθερώσει τις δυνατότητες της χώρας
μας, να κάνει το νερό κοινωνικό αγαθό.

    Η στάση της
Δημοτικής Αρχής είναι συνεπής για την ανάγκη συνολικής ανατροπής της πολιτικής
που εμπορευματοποιεί το νερό, μέσα από τη κερδοφόρα δράση είτε από ιδιωτικούς
πόρους είτε από δημοτικές ή μικτές επιχειρήσεις.

   Στηρίζουμε τη
λαϊκή απαίτηση και το δικαίωμα για φθηνό, ελεγχόμενο ποιοτικά νερό.

Αγωνιζόμαστε ενάντια σε κάθε μορφή ιδιωτικοποίησης,
στην ανταποδοτικότητα, στην επιβάρυνση του λαού.

    Στη βάση
αυτής της λογικής όπου κριτήριο είναι να μην επιβαρυνθούν επιπλέον τα
νοικοκυριά και οι αγρότες της περιοχής είναι η πρόταση της Δημοτικής Αρχής για
τη διαχείριση του φράγματος Πείρου Παπαπείρου.

    Η
πρόταση  της Κυβέρνησης για
δημιουργία  φορέα διαχείρισης  με τη νομική μορφή Ανώνυμης  Εταιρείας, μετατρέπει  το νερό σε εμπορεύσιμο  προϊόν 
το κόστος  του οποίου μεταφέρεται
στις τσέπες  των λαϊκών νοικοκυριών και
αγροτών της περιοχής.

    Η διαχείριση
του φράγματος πρέπει  να γίνεται από
Εθνικό Δημόσιο Οργανισμό Υδάτινων Πόρων που θα χρηματοδοτείται από τον κρατικό
προϋπολογισμό, θα προβαίνει σε προσλήψεις, θα υλοποιεί τα απαιτούμενα  έργα και παρεμβάσεις  για ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων
ώστε το νερό να δίνεται αδάπανα   στη
ΔΕΥΑΠ και κατ’επέκταση  στο Πατραϊκό λαό.

    Τα μονοπώλια
επιδοτούνται ο λαός ΟΧΙ.

    Ως Δημοτική
Αρχή  συνεχίζουμε  να εξαντλούμε ότι περιθώρια που υπάρχουν
προκειμένου να παρέχουμε περισσότερες ελαφρύνσεις  με μείωση 
της τιμής του νερού και την υλοποίηση των απαραίτητων τεχνικών έργων.

Ήδη η ΔΕΥΑ
Πάτρας εφάρμοσε τη Τιμολογιακή Πολιτική για το 2019.

Κανένα λαϊκό
σπίτι δεν πρέπει να μείνει χωρίς νερό ενισχύσαμε τη πολιτική του διακανονισμού.

Συνεχίζουμε να διευκολύνουμε  με όλα τα μέσα τις λαϊκές οικογένειες γιατί
αυτές οι οφειλές  αφορούν στο σύνολό τους
ανέργους, φτωχούς και εξαθλιωμένους 
εξαιτίας  της ασκούμενης  διαχρονικά, αντιλαϊκής πολιτικής.

    Διευρύναμε
την βάση των δικαιούχων του Κοινωνικού Τιμολογίου με αποτέλεσμα  να ελαφρυνθούν ή απαλλαγούν μέχρι την
31/10/2019,  5.542 οικογένειες, με
συνολικό όφελος 1.200.000,00€,  ενώ
προβλέπεται έως το τέλος του 2019 ο αριθμός αυτός να φτάσει στις 6.200
οικογένειες με προβλεπόμενο κόστος 1.400.000,00€

   Με τη
τιμολογιακή πολιτική  που
ακολουθούμε  που παράλληλα στοχεύει στην
είσπραξη  ληξιπρόθεσμων οφειλών από
μεγάλους καταναλωτές  είχαμε αύξηση των
εσόδων της ΔΕΥΑΠ.

    Οι
κατηγορίες που εντάσσονται σε μειωμένο τιμολόγιο είναι οι: μακροχρόνια άνεργοι,
Α.Μ.Ε.Α. με ποσοστό αναπηρίας  άνω του
67% καθώς και προστατευόμενα μέλη  με
αναπηρία  άνω του 67% που βαραίνουν τον
υπόχρεο, εγγεγραμμένοι στο Κοινωνικό Παντοπωλείο  και σιτιζόμενοι  από τις Κοινωνικές Δομές του Δήμου
Πατρέων,Τρίτεκνοι-Πολύτεκνοι και οικογένειες 
που γειτνιάζουν με το Βιολογικό Καθαρισμό και Ξερόλακα και δικαιούχοι
ΚΕΑ όπως αναλυτικά αναφέρονται στους επισυναπτόμενους πίνακες.

    Είναι
αποκαλυπτικά τα παραπάνω στοιχεία που αναδεικνύουν την κοινωνική πολιτική της
ΔΕΥΑΠ και ταυτόχρονα τις συνέπειες  των
πολιτικών λιτότητας  που ασκούν οι
Κυβερνήσεις διαχρονικά.

Για τη διαμόρφωση της προτεινόμενης τιμολογιακής
πολιτικής, εξετάσθηκαν και ελήφθησαν υπ’ όψιν αιτήματα των διαφόρων φορέων,
καθώς και η οικονομική κρίση τις συνέπειες 
τις οποίες βιώνει ο Ελληνικός λαός και με μεγαλύτερη  ένταση ή λαϊκή οικογένεια.

Επίσης επισημαίνεται ότι στις λειτουργικές δαπάνες
υπολογίζονται:

α) το κόστος μισθοδοσίας  για 
προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ 101 εργαζομένων το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 2.000.000
ευρώ  περίπου ετησίως, και β) οι μέσω
δικαστικών αποφάσεων οικονομικές διεκδικήσεις 
εργαζομένων  και συνταξιούχων  για δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα κλπ.
μισθολογικές διαφορές και επιδόματα 
προηγουμένων ετών, οι οποίες  ανέρχονται  στο ποσό των 6.000.000 ευρώ περίπου.

Βασικά
στοιχεία  της τιμολογιακής πολιτικής
αποτελούν:

 1. Η διατήρηση  των
  χρεώσεων  στις κλίμακες  για την περιοχή του Δήμου Πατρέων (προ
  Καλλικράτη) και στις άλλες περιοχές.
 2. Η διατήρηση των χρεώσεων  στις κατ’ εξαίρεση περιοχές.
 3. Η διιατήρηση των 
  στοχευμένων παρεμβάσεων που ήδη εφαρμόζονται για την περαιτέρω ανακούφιση
  των ευπαθών ομάδων (με δυνατότητα υπαγωγής σε αυτές  περισσοτέρων δικαιούχων.  Ειδικότερα:

α. Η διατήρηση της
μείωσης του παγίου για πολύτεκνους – τρίτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες
από 11,8 και 6,0 ευρώ /δίμηνο σε 1,0 ευρώ/δίμηνο για όλες τις περιοχές, και
έκπτωση 40% επί των χρεώσεων.

β. Η διατήρηση της
μείωσης του παγίου για ΑΜΕΑ και δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων από 11,8 και
6,0 ευρώ/δίμηνο σε 1,0 ευρώ/δίμηνο για όλες τις περιοχές, και η έκπτωση 60% επί
των χρεώσεων.

γ. Η διατήρηση της
μείωσης του παγίου για μακροχρόνια ανέργους 
από 11,8 και 6,0 ευρώ/δίμηνο σε 1,0 ευρώ/δίμηνο για όλες τις περιοχές,
και της αύξησης των τετραγωνικών μέτρων κατοικίας από 100 σε 120 και του ετήσιου
εισοδήματος από 6.000,00  ευρώ σε
7.000,00 ευρώ. και η έκπτωση 50% επί των χρεώσεων.

δ. Η διατήρηση της
μείωσης 50% στις κλίμακες κατανάλωσης που ισχύουν κατά περιοχή και μέχρι την
κατανάλωση 180 κμ/ τετράμηνο των δικαιούχων του ΚΕΑ καθώς και η μείωση του
παγίου από 11,8 και 6,0 €/δίμηνο σε 1,0 ευρώ/δίμηνο για όλες τις περιοχές.

 • Η διατήρηση της κατηγορίας για κατοικίες οι οποίες
  βρίσκονται α) πέριξ των ΕΕΛΠ και β) πέριξ του χώρου υγειονομικής ταφής της
  Ξερόλακας σύμφωνα με την αρ.720/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με πάγιο
  τέλος 1,0 ευρώ/δίμηνο και τετραμηνιαία κατανάλωση έως 120 κ.μ ατελώς.
 • Η διατήρηση της ενιαίας τιμής χρέωσης 0,28 ευρώ
  /κυβικό για το Δήμο Πατρέων και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου.
 • Η διατήρηση της έκπτωσης κατά 50% για τις καταναλώσεις
  των  Δημοσίων παρόχων Υγείας.
 • Η διατήρηση της έκπτωσης κατά 50% για τις καταναλώσεις
  των δημόσιων σχολικών εγκαταστάσεων, των στρατιωτικών μονάδων και των Υπηρεσιών
  του Στρατού της Πυροσβεστικής και των σωμάτων ασφαλείας .
 • Η διατήρηση της μείωσης κατά 20% στις κλίμακες στα
  τέλη σύνδεσης ύδρευσης για κατοικίες (Γ.1) και της μείωσης α) 40% για
  πολύτεκνους – τρίτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες, β) 60% για ΑΜΕΑ και δικαιούχους
  προνοιακών επιδομάτων, γ) ατελώς για τους εγγεγραμμένους στην τράπεζα τροφίμων,
  δ) 50% για μακροχρόνια ανέργους και ε) ατελώς για κατοικίες πέριξ ΕΕΛΠ και της
  Ξερόλακκας.
 • Η διατήρηση της μείωσης κατά 30% στις κλίμακες στα
  τέλη σύνδεσης αποχέτευσης για κατοικίες (Δ.1) και της μείωσης α) 40% για
  πολύτεκνους – τρίτεκνους και μονογονεικές οικογένειες, β) 60% για ΑΜΕΑ και
  δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων, γ) ατελώς για τους εγγεγραμένους στην
  τράπεζα τροφίμων, δ) 50% για μακροχρόνια ανέργους και ε) ατελώς για κατοικίες
  πέριξ ΕΕΛΠ και της Ξερόλακας.
 • Η διατήρηση
  της  μείωσης των ποσοστών συμμετοχής στις
  δαπάνες επέκτασης – μετατόπισης δικτύου ύδρευσης  α) ΣΤ.2.1 από 10% σε 8% β) ΣΤ.2.2 από 15% σε
  10% και γ) ΣΤ.2.3 από 25% σε 15%.
 • Η διατήρηση
  της  μείωσης  των ποσοστών συμμετοχής στις δαπάνες
  επέκτασης δικτύου αποχέτευσης  α) Ζ.2.1
  από 10% σε 6% β) Ζ.2.2 από 15% σε 10% και γ) Ζ.2.3 από 25% σε 15%.
 • Η διατήρηση
  της  μείωσης  στην τιμολόγηση για εξωτερικές διακλαδώσεις
  α) Ζ.1.1 απο 90, €/ μ.μ σε 70,0 € / μ.μ και Ζ.1.2 από 144, €/ τεμ σε 100,0 €/
  τεμ.
 • Η διατήρηση
  της  μείωσης στην τιμολόγηση για
  μετατόπιση του δικτύου αποχέτευσης α) Ζ.4.1.1 απο 195,0 €/μ.μ σε 150,0
  €/μ.μ,  β)Ζ.4.1.2 απο 215, €/ μ.μ σε
  170,0 €/ μ.μ , γ) Ζ.4.2.1 απο 250,0 €/ μ.μ σε 200,0 €/μ.μ και δ) Ζ.4.2.2 απο
  340,0 €/μ.μ σε 250,0 €/μ.μ .
 • Η διατήρηση
  της  μείωσης των χρεώσεων για τις
  ευπαθείς ομάδες για το βυτίο νερού και το βυτίο λυμάτων σε ποσοστό αντίστοιχο
  με αυτό που εφαρμόζεται και στις χρεώσεις κατανάλωσης νερού.
 • Aπαλλαγή στη
  χρέωση του βυτίου λυμάτων για το Δήμο Πατρέων και τα νομικά του πρόσωπα και
  ενιαία χρέωση για τους όμορους προ Καλλικράτη Δήμους με τιμή 28,22 € (Βραχνέικα-Παραλία
  –Μεσσάτιδα-Ρίο).
 • Η διατήρηση
  της  μείωσης του τέλους επανασύνδεσης
  (διακοπή λόγω οφειλής) σε οικιακούς καταναλωτές από 12,0 € σε 4,03 €.
 • Η διατήρηση
  της  μείωσης των κλιμάκων  6 και 7 του τιμολογίου Α6 κατά 20%.
 • Η διατήρηση
  της  κατηγορία για τα τέλη χρήσης
  αποχέτευσης, για βιομηχανίες που χρησιμοποιούν και άλλες πηγές υδροδότησης
  νόμιμα αδειοδοτημένες με χρέωση 0,80 € / κυβικό λυμάτων

Επισυνάπτεται η αναλυτική περιγραφή της προτεινόμενης
τιμολογιακής πολιτικής, η οποία  θα
ισχύει μέχρι τροποποιήσεως της-συμπληρώσεως της 
ή ανακλήσεως  της με νεώτερη
απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης  και του
Δημοτικού Συμβουλίου.

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2020

    Στο τεχνικό
πρόγραμμα αποτυπώνεται  η πολιτική και
στρατηγική της ΔΕΥΑΠ για τα επόμενα 3 χρόνια 
που στοχεύει  στη κατασκευή  έργων υποδομής ύδρευσης και αποχέτευσης
αξιοποιώντας  και το τελευταίο  ευρώ των δημοτών αλλά και χρηματοδοτικά
προγράμματα ώστε για κατασκευή έργων 
κόστους δεκάδων εκατομμυρίων να μην επιβαρύνονται οι τσέπες των συμπολιτών
μας.

 Κατασκευάζονται  έργα ύδρευσης για τη διαχείριση  και τον έλεγχο  των εγκαταστάσεων ύδρευσης  με συστήματα νέας τεχνολογίας.

   
Αντικαθίστανται τμήματα δικτύων αλλά και δίκτυα ευρύτερων περιοχών  με ιστορικό συχνών  βλαβών 
ή δίκτυα  από ακατάλληλο υλικό
(αμιαντοσωλήνες, σιδηροσωλήνες, υλικό εκτός προδιαγραφών συνολικού μήκους 260 χιλιομέτρων).

  
Αξιοποιώντας  τα νερά από το
Φράγμα Πείρου-Παραπείρου με την κατασκευή της επέκτασης  των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού στον
Ριγανόκαμπο, τη κατασκευή  νέας
δεξαμενής  στο Ριγανόκαμπο
χωρητικότητας  10.000 m3 και τη κατασκευή δικτύου  για τη διασύνδεση  της Δημοτικής Ενότητας Ρίου με τα δίκτυα  της Πάτρας δηλ. από Πάτρα μέχρι Ροδινή.

   
Ολοκληρώνονται  τα σχέδια
ασφάλειας νερού.

    Κατασκευάζονται  έργα δικτύων 
λυμάτων συνολικού μήκους 95 χιλιομέτρων για τη σύνδεση  χιλιάδων 
νοικοκυριών με το Βιολογικό Καθαρισμό.

   
Δημοπρατήθηκε  το έργο
«Επέκτασης  εγκαταστάσεων Επεξεργασίας
λυμάτων»

   
Ολοκληρώνονται οι μελέτες για την αναβάθμιση  και εκσυγχρονισμό  των υφιστάμενων  εγκαταστάσεων.

  
Χρησιμοποιούνται νέες τεχνολογίες επεξεργασίας λυμάτων.

  
Δρομολογούνται  οι μελέτες και
διαδικασίες για την επέκταση των ΕΕΛ (Β φάση).

  
Εγγράφεται  στον προϋπολογισμό του
2020 ποσόν 2.000.000,00€  για
αποζημιώσεις  που πρόκειται να προκύψουν
στην περίπτωση  που γειτνιάζοντες με το
Βιολογικό Καθαρισμό εκφράσουν την επιθυμία να μετεγκατασταθούν.

   
Προκηρύσσονται μελέτες για την κατασκευή 
δικτύων ομβρίων και αντιπλημμυρικής προστασίας.

    Με την ολοκλήρωση  των έργων σε συνδυασμό με τα προγράμματα
συντήρησης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων επιτυγχάνεται:

 • Η
  εξοικονόμιση  νερού και ενέργειας, η
  αξιοπιστία  της υδροδότησης  και η διασφάλιση  της ποιότητας του νερού.
 • Η υδροδότηση  της πόλης από το Φράγμα Πείρου-Παραπείρου.
 • Χιλιάδες
  νοικοκυριά θα απαλλαγούν από τους βόθρους.
 • Η προστασία  του περιβάλλοντος  και η καθαρότητα  του θαλασσίου μετώπου  και των ακτών.

   
Επισημαίνεται για άλλη μια φορά ότι όλα αυτά τα έργα και όχι μόνο
υλοποιούνται  με την αυταπάρνηση  των ελάχιστων 
εργαζομένων  που έχουν απομείνει
και κυρίως του επιστημονικού δυναμικού τους οποίους και ευχαριστούμε.

ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΕΡΓΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ-
ΔΟΤΗΣΗ
ΠΕΡΑΙΩΣΗ 
Αντικατάσταση
δικτύων μήκους 25 χιλιομ.
Πρώην
Δ. Πατρών Μπεγουλάκη
1.500.000 Ίδιοι
πόροι
Δεκέμβριος
2020
Αντικατάσταση
δικτύων μήκους 25 χιλιομ.
Πρώην
Δ. Πατρέων Διάσπαρτα
1.500.000 Ίδιοι
πόροι
Ιούνιος
2021
Αντικατάσταση
δικτύων Α-Γ τομέα μήκους 25 χιλιομ.
Ρίο
– Παραλία Μεσσάτιδα –Βραχνεϊκα
1.500.000 Ίδιοι
πόροι
Μάρτιος
2021
Αντικατάσταση
δικτύων Α-Γ τομέα μήκους 20 χιλιομ.
Ρίο
– Παραλία Μεσσάτιδα –Βραχνεϊκα
1.500.000 Ίδιοι
πόροι
Δεκέμβριος
2021
Διαχείριση-
πιέσεων διαρροών- τηλεδιοίκησης Α-Γ τομέα
Ρίο
–ΒραχνεϊκαΜεσσάτιδα
2.230.000 ΕΣΠΑ Μάρτιος  2021
Αντικατάσταση
δικτύων ύδρευσης μήκους 85 χιλιομ.
Προσφυγικά
ΨαροφαϊΤαραμπούρα
3.000.000
      3.000.000
Φιλόδημος
Ι
 Ίδιοι πόροι
Δεκέμβριος
2021
Αντικατάσταση
δικτύων Ν/Α Πάτρα Β φάση μήκους 45 χιλιομ.
Ζαρ/κα
Κρύα
Ιτεών
3.000.000 ΕΣΠΑ Σεπτέμβριος
2021
Αντικατάσταση
δικτύων περιοχής Ζαρουχλεϊκων μήκους 25 χιλιομ.
Ζαρ/κα
Κρύα
Ιτεών
1.650.000 ΕΣΠΑ
Υπό
ένταξη
Δεκέμβριος
2021
Μελέτη
επέκτασης της εγκ/σης επεξεργασίας νερού
Ριγανόκαμπος 1.000.000 Ίδιοι
πόροι
Ιούνιος
2020
Κατασκευή
δεξαμενών νερού 10.000

Ριγανόκαμπος 2.500.000 Ίδιοι
πόροι
Δεκέμβριος
2021
Μελέτη
κατασκευής διασύνδεσης δικτύων Πάτρας με Δημ. Ενοτήτα Ρίου
  40.000 Ίδιοι
πόροι
Σεπτέμβριος
2020
Κατασκευή
διασύνδεσης δικτύων Πάτρας με Δημ. Ενοτήτα Ρίου
  2.500.000 Ίδιοι
πόροι
Ιούνιος
 2022

ΒΑΣΙΚΑ
ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΈΤΕΥΣΗΣ

ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗ
Έργα
αποχέτευσης υποζώνης Α2.2και Α2.3
Μποζαϊτικα 3.650.000 ΕΣΠΑ Μάρτιος
2020
Αποχέτευση
φραγμάτων οικισμών Γ. προτεραιότητας
ΒραχνεϊκαΜονοδένδριΡοϊτικαΜιντιλόγλιΣαραβάλι-
Οβρυά Χατζηλάκο
15.000.000 ΕΣΠΑ Απρίλιος
2021
Έργα
αποχέτευσης λυμάτων παραλιακών υποζώνης Α6 Α7 πόλεως Πατρών
Ακτή
Δυμαίων από Παπαφλέσσα μέχρι Γλαύκο
8.300.000 ΕΣΠΑ Ιούνιος
2021
Αποχέτευση
λυμάτων Υποζώνης Α.2.5
Άγιος
Παντελεήμων
Πλαζ
3.400.000 ΕΣΠΑ
ΒΑΑ
Δεκέμβριος
2021
Βασικά
έργα αποχέτευσης υποζώνης α3α, α3β
Έξω
Αγυιά Βορείως έξω Αγυιά
6.600.000 ΒΑΑ

Υπό
χρηματοδότηση

Ιούνιος
2022
Επέκταση
εγκ/σεων επεξεργασίας λυμάτων Πάτρας
ΕΕΛ 9.915.000 ΕΣΠΑ Ιούνιος
 2022
Προμελέτη
Β φάση επέκτασης ΕΕΛ
ΕΕΛ 400.000 Ίδιοι
πόροι
Σεπτέμβριος
2021
Αναβάθμιση
εκσυγχρονισμός ΕΕΛ (Α φάση)
ΕΕΛ 3.000.000 Ίδιοι
πόροι
Οκτώβριος
2021
Αναβάθμιση
εκσυγχρονισμός ΕΕΛ (Β)
ΕΕΛ 6.000.000 Ίδιοι
πόροι
Δεκέμβριος
2022

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ

    Σε όλη  αυτή τη προσπάθεια  που γίνεται από τη ΔΕΥΑΠ και που
αποτυπώνεται  στη Τιμολογιακή Πολιτική
και το Τεχνικό Πρόγραμμα  πρωτεύοντα  ρόλο 
έχουν οι εργαζόμενοι  με όλα τα
προβλήματα  που αντιμετωπίζουν  με την εφαρμογή  των αντιλαϊκών  κατευθύνσεων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και του
Κεφαλαίου ως προς το προσωπικό  με
αναστολή των προσλήψεων  και τις μειώσεις  των αποδοχών τους.

    Από τους
εργαζόμενους στη ΔΕΥΑΠ γίνεται σημαντική δουλειά  σε όλα τα επίπεδα  των Υπηρεσιών παρά τις μειώσεις του προσωπικού
λόγω συνταξιοδοτήσεων.

    Σήμερα
εργάζονται 173 άτομα  και καλύπτουν  τις ανάγκες του Καλλικρατικού Δήμου Πατρέων
(Ροδινή έως Καμίνια) ενώ το 2009 εργάζονταν 
228 άτομα μόνο για τις ανάγκες του Δήμου Πατρέων.

    Προς αυτή τη
κατεύθυνση  η διοίκηση της ΔΕΥΑΠ έχει
υποβάλλει  αίτημα για έγκριση
πρόσληψης  μέσω ΑΣΕΠ 101 εργαζομένων  όλων των βαθμίδων  και προβλέπουμε ανάλογο κονδύλι  στον προϋπολογισμό.

  
Διεκδικούμε  την κατάταξη 12
εργαζομένων  της ΔΕΥΑΠ  με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου σύμφωνα με το
άρθρο 13 του Ν.4483/2017 όπως ισχύει.

  
Διεκδικούμε  μαζί με τους
εργαζόμενους  την ανάκτηση  όλων των μισθολογικών  απωλειών 
στο επίπεδο  του 2009.

   Η Διοίκηση
της ΔΕΥΑΠ έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες 
ώστε ένα σοβαρό και χρονίζον πρόβλημα που αφορά  τη στέγαση των υπηρεσιών της Επιχείρησης να
επιλυθεί στο επόμενο διάστημα.

Συνεχίζουμε και διεκδικούμε:

 1. Την διαχείριση του Φράγματος  Πείρου-Παραπείρου από Εθνικό Οργανισμό Υδάτων
  ώστε το νερό να παρέχεται  αδάπανα στη
  ΔΕΥΑΠ και κατ’επέκταση  στο Πατραϊκό λαό.
 2. Την άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού όλων των
  ειδικοτήτων και την χρηματοδότησή τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.
 3. Την κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου εφαρμογής  των Οδηγιών της Ε.Ε. για το νερό και της
  σχετικής επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 4. Τη συνταγματική κατοχύρωση  ότι το νερό αποτελεί Δημόσιο αγαθό και δεν
  ιδιωτικοποιείται.
 5. Τη χρηματοδότηση 
  από κοινοτικούς  και εθνικούς
  πόρους  για την κατασκευή έργων  ύδρευσης-αποχέτευσης  και αντιπλημμυρικής προστασίας.
 6. Τη τιμολόγηση 
  από τη ΔΕΗ με βιομηχανικό τιμολόγιο.
 7. Την κατάργηση του ΦΠΑ 
  στη τιμή του νερού.

Share This Post | Μοιραστείτε αυτο το αρθρο

You must be logged in to post a comment Login