Πετρούλα Σίνη

Ναυτιλιακό συνέδριο του Ινστιτούτου Ναυτιλιακών & Οικονομικών Μελετών σε συνεργασία με την InforexS.A

Ναυτιλιακό συνέδριο του  Ινστιτούτου Ναυτιλιακών & Οικονομικών Μελετών σε συνεργασία με την InforexS.A

  Το Ινστιτούτο Ναυτιλιακών & Οικονομικών Μελετών σε συνεργασία με την Inforex S.A, την μεγαλύτερη Ελληνική εταιρεία συλλογής, επεξεργασίας, παροχής και παρακολούθησης χρηματιστηριακών πληροφοριών (Data Vendor) διοργανώνουν Ναυτιλιακό Συνέδριο την Πέμπτη στις 25 Σεπτεμβρίου 2014 στις 10:00 π.μ. – 6:00 μ.μ., στο ξενοδοχείο Athens Ledra Hotel l με θέμα: ΝΑΥΤΙΛΙΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ Κεντρικό […]