Φώτης Αλεξόπουλος

Φώτης Αλεξόπουλος : Η 15η Μαρτίου κάθε χρόνου, είναι αφιερωμένη στους καταναλωτές .

Φώτης Αλεξόπουλος : Η 15η Μαρτίου κάθε χρόνου, είναι αφιερωμένη στους καταναλωτές .

Έτσι ξεκίνησε το 1962 ο αγώνας υπέρ του καταναλωτή, δια στόματος του Jonh Kennedy ο οποίος παρουσίασε εκείνη την χρονιά , για πρώτη φορά τον Νόμο για τα Δικαιώματα του Καταναλωτή: «Καταναλωτές είμαστε όλοι